Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Inge Remmen

Rapportdato: 2020-01-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 738 og med ett samlet driftsresultat på -1 100. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agr AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -1 330
Oliasoft AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 6 386 1 389
Ior Management AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0
Dps AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -9
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -9
Pir AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 1 352 -791
- Styrets leder 2005 - Aktiv 1 352 -791

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tigris AS Adm. direktør 2013 - 2014
Trysilprestige AS Styrets leder 2010 - 2017
Premieer AS Styre­medlem 2010 - 2013
Trysil Prestige Sameie Styre­medlem 2009 - 2017
Hotell Leiligheter AS Styrets leder 2009 - 2014

Agr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agr AS - 913637054
Geologiske undersøkelser
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
190 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 801 000
Egenkapital
-1 053 690 000
Gjeld
1 231 561 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 15 24 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 330 -1 243 -1 971
Resultat før skatt -458 974 -254 677 -448 525
Ordinært resultat -458 974 -254 677 -448 525
Årsresultat -458 974 -254 677 -448 525
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 801 302 239 532 081
Sum omløpsmidler 166 070 226 518 191 462
Sum eiendeler 177 871 528 757 723 543
Sum egenkapital -1 053 690 -594 717 -340 041
Sum langsiktig gjeld 139 164 1 122 737 1 058 865
Sum kortsiktig gjeld 1 092 397 738 4 719

Oliasoft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oliasoft AS - 916162839
Programmeringstjenester
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 386 000
Personalkostnader
7 726 000
Lederlønn
593 000
Anleggsmidler
8 934 000
Egenkapital
10 050 000
Gjeld
10 006 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 75 12 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 386 1 341 907
Driftsresultat 1 389 -295 -1 649
Resultat før skatt 1 286 -289 -1 649
Ordinært resultat 1 286 -289 -1 649
Årsresultat 1 286 -289 -1 649
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 934 3 784 1 205
Sum omløpsmidler 11 121 5 194 3 038
Sum eiendeler 20 056 8 978 4 243
Sum egenkapital 10 050 5 458 891
Sum langsiktig gjeld 7 399 2 399 1 174
Sum kortsiktig gjeld 2 607 1 122 2 178

Ior Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ior Management AS - 919383828
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Nes Terrasse 15a, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 -6
Resultat før skatt 0 -6
Ordinært resultat 0 -6
Årsresultat 0 -6
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30 30
Sum eiendeler 30 30
Sum egenkapital 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Dps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dps AS - 914220084
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Nes Terrasse 15a, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
-7 000
Gjeld
26 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -11 -11
Resultat før skatt -9 -11 -11
Ordinært resultat -9 -11 -11
Årsresultat -9 -11 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 18 0
Sum omløpsmidler 1 10 13
Sum eiendeler 19 28 13
Sum egenkapital -7 2 13
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 26 0

Pir AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pir AS - 988996408
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nes Terrasse 15a, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 352 000
Personalkostnader
14 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 216 000
Egenkapital
90 560 000
Gjeld
34 177 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 4 8
Totalt 19 58 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 352 3 486 1 405
Driftsresultat -791 2 574 -2 195
Resultat før skatt -8 347 -905 -320
Ordinært resultat -8 347 -905 -320
Årsresultat -8 347 -905 -320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 216 118 128 124 325
Sum omløpsmidler 8 520 16 961 11 903
Sum eiendeler 124 736 135 089 136 229
Sum egenkapital 90 560 101 406 104 812
Sum langsiktig gjeld 31 561 19 483 24 725
Sum kortsiktig gjeld 2 616 14 200 6 692

Pir Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pir Holding AS - 988434000
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nes Terrasse 15a, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 153 000
Egenkapital
25 101 000
Gjeld
2 526 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 27 35 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 26
Driftsresultat -34 -27 -3
Resultat før skatt 2 561 2 566 5 015
Ordinært resultat 2 561 2 566 5 015
Årsresultat 2 561 2 566 5 015
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 153 20 448 20 448
Sum omløpsmidler 473 7 113 7 031
Sum eiendeler 27 627 27 561 27 480
Sum egenkapital 25 101 25 040 24 974
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 526 2 521 2 505

Apc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apc AS - 990630933
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Straume Teknologisenter Trollhaugmyra 15, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
216 000
Egenkapital
3 461 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -233 -367 -460
Resultat før skatt -232 -365 6 482
Ordinært resultat -232 -365 6 482
Årsresultat -232 -365 6 482
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 216 216 216
Sum omløpsmidler 3 248 3 501 4 065
Sum eiendeler 3 464 3 717 4 282
Sum egenkapital 3 461 3 693 4 057
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 24 224

Bgn Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bgn Invest AS - 989896849
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkgata 3, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 710 000
Egenkapital
12 305 000
Gjeld
8 073 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 24 38 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -92 -99 -14 673
Resultat før skatt 460 2 528 -15 800
Ordinært resultat 460 2 528 -15 800
Årsresultat 460 2 528 -15 800
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 710 18 848 16 133
Sum omløpsmidler 668 806 794
Sum eiendeler 20 378 19 654 16 927
Sum egenkapital 12 305 11 845 9 317
Sum langsiktig gjeld 7 775 7 775 7 575
Sum kortsiktig gjeld 298 35 36

Tigris AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tigris AS - 912206106
Uoppgitt
Nes Terrasse 15a, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2014 1,4 år

Trysilprestige AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trysilprestige AS - 993586285
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2017 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 061 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 257 000
Egenkapital
-3 296 000
Gjeld
30 269 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 57 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 061 1 797 1 583
Driftsresultat 790 597 413
Resultat før skatt 2 -111 -350
Ordinært resultat 2 -111 -350
Årsresultat 2 -111 -350
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 257 27 167 26 218
Sum omløpsmidler 715 834 1 094
Sum eiendeler 26 972 28 002 27 313
Sum egenkapital -3 296 -5 803 -7 528
Sum langsiktig gjeld 30 000 33 466 34 287
Sum kortsiktig gjeld 269 340 553

Premieer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Premieer AS - 893420452
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Ilevegen 1b, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 114 000
Personalkostnader
8 321 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 000
Egenkapital
1 804 000
Gjeld
3 909 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 15 12 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 114 1 462 2 491
Driftsresultat -5 496 -1 689 -11 074
Resultat før skatt -5 513 -2 095 -12 584
Ordinært resultat -5 513 -2 095 -12 584
Årsresultat -5 513 -2 095 -12 584
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 400 0 1 541
Sum omløpsmidler 5 313 2 166 3 512
Sum eiendeler 5 712 2 166 5 053
Sum egenkapital 1 804 1 917 3 512
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 909 249 1 541

Trysil Prestige Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Trysil Prestige Sameie - 993860506
Ikke tilgjengelig
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2017 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
529 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
2 277 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 529 579 442
Driftsresultat -2 -1 -1
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 277 2 002 1 747
Sum eiendeler 2 277 2 002 1 747
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 277 2 002 1 747

Hotell Leiligheter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotell Leiligheter AS - 990459479
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 063 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
156 719 000
Egenkapital
18 863 000
Gjeld
138 813 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 68 64 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 063 10 310 10 270
Driftsresultat 4 791 4 341 3 793
Resultat før skatt 3 772 3 092 2 932
Ordinært resultat 3 772 3 092 2 932
Årsresultat 3 772 3 092 2 932
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 156 719 162 142 173 227
Sum omløpsmidler 957 19 314 13 877
Sum eiendeler 157 676 181 455 187 104
Sum egenkapital 18 863 15 090 11 999
Sum langsiktig gjeld 138 140 165 854 168 878
Sum kortsiktig gjeld 673 510 6 228

Petroleum Services Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Petroleum Services Group AS - 986922113
Teknisk prøving og analyse
Smålonane 16, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 3,2 år

Pir Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pir Drilling AS - 892047022
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Nes Terrasse 15 A, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 3,1 år

Boat Drill AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boat Drill AS - 991987649
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,5 år

Kranevo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kranevo Eiendom AS - 991870555
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stjerneblokkveien 2 C/o Per Lorange, 1083 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2010 2,7 år

Hotell Leiligheter Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotell Leiligheter Holding AS - 990597391
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 744 000
Egenkapital
2 928 000
Gjeld
5 230 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 4 10 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -159 -198 -282
Resultat før skatt -162 1 510 -2
Ordinært resultat -162 1 510 -2
Årsresultat -162 1 510 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 744 4 016 0
Sum omløpsmidler 4 414 8 868 5 130
Sum eiendeler 8 157 12 884 5 130
Sum egenkapital 2 928 3 991 97
Sum langsiktig gjeld 1 006 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 224 8 893 5 032

Drilling Production Storage Technology II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Drilling Production Storage Technology II AS - 988818208
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Nes Terrasse 15 A, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2011 5,3 år

Drilling Partner AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Drilling Partner AS - 888395032
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Mustadsvei 1, 0216 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,1 år

Production Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Production Technology AS - 985232180
Ikke tilgjengelig
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2,3 år

Ls Petroleum 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ls Petroleum 4 AS - 984705093
Geologiske undersøkelser
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2007 4,1 år
Styrets leder 2002 2005 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 122 000
Personalkostnader
33 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 956 000
Egenkapital
94 476 000
Gjeld
17 928 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 20 15 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 122 55 665 90 958
Driftsresultat -5 810 -11 136 -19 228
Resultat før skatt -9 437 -11 133 -8 450
Ordinært resultat -9 437 -11 133 -8 450
Årsresultat -9 437 -11 133 -8 450
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 956 24 877 23 059
Sum omløpsmidler 96 448 96 432 148 337
Sum eiendeler 112 404 121 309 171 396
Sum egenkapital 94 476 103 914 113 528
Sum langsiktig gjeld 0 452 292
Sum kortsiktig gjeld 17 928 16 943 57 576

Drilling Production Storage Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Drilling Production Storage Technology AS - 979458851
Ikke tilgjengelig
Nes Terrasse 15 A, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,9 år

Drilling & Production Technology Per Inge Remmen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Drilling & Production Technology Per Inge Remmen - 982752574
Ikke tilgjengelig
Nes Terasse 15 A, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år