Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Agnetha Johansen Åsheim

Rapportdato: 2022-11-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 564 614 og med ett samlet driftsresultat på 83 989. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 564 614 83 989
Ajå Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tromsø Skiklubb Langrenn Nestleder styre 2018 - 2019
Tromsø Skiklubb Langrenn Styre­medlem 2012 - 2018

Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS - 988371084
Juridisk tjenesteyting
Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
168
Styremedlemmer
0
Omsetning
564 614 000
Personalkostnader
231 628 000
Lederlønn
1 500 000
Anleggsmidler
1 202 000
Egenkapital
5 728 000
Gjeld
276 929 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 82 83 80
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 564 614 533 278 526 197
Driftsresultat 83 989 72 562 77 074
Resultat før skatt 81 115 69 518 73 683
Ordinært resultat 81 115 69 518 73 683
Årsresultat 629 755 642
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 202 2 614 939
Sum omløpsmidler 281 455 233 165 282 191
Sum eiendeler 282 657 235 779 283 130
Sum egenkapital 5 728 5 198 4 802
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 276 929 230 581 278 328

Ajå Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ajå Invest AS - 823749872
Uoppgitt
Henrik Ibsens veg 31, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
759 000
Egenkapital
375 000
Gjeld
550 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 41 35 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 179 170 1
Ordinært resultat 179 170 1
Årsresultat 179 170 1
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 759 702 601
Sum omløpsmidler 166 24 24
Sum eiendeler 926 726 626
Sum egenkapital 375 196 26
Sum langsiktig gjeld 530 500 600
Sum kortsiktig gjeld 20 30 0

Tromsø Skiklubb Langrenn

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Skiklubb Langrenn - 987271361
Idrettslag og -klubber
Templarheimen, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 2019 1,2 år
Styre­medlem 2012 2018 5,8 år