Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gabriele Magotti

Rapportdato: 2021-07-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 352 171 og med ett samlet driftsresultat på 174 122. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hotel Ullensvang AS Styrets leder 2021 - Aktiv 61 365 6 407
Hotell Ullensvang Eiendom AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 9 420 4 743
Ullensvang Holdco AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Hinna Park Invest AS Styrets leder 2020 - Aktiv 114 427 88 148
Nye Stavanger Business Park AS Styrets leder 2020 - Aktiv 18 308 12 807

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Hotel Ullensvang AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotel Ullensvang AS - 985826609
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Ullensvangvegen 865, 5781 Lofthus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
89
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 365 000
Personalkostnader
20 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 423 000
Egenkapital
5 297 000
Gjeld
15 746 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 75 76 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 61 365 85 787 87 085
Driftsresultat 6 407 5 918 -4 451
Resultat før skatt 4 876 4 678 -3 304
Ordinært resultat 4 876 4 678 -3 304
Årsresultat 4 876 4 678 -3 304
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 423 5 110 5 127
Sum omløpsmidler 16 620 11 389 20 356
Sum eiendeler 21 043 16 499 25 483
Sum egenkapital 5 297 8 398 7 020
Sum langsiktig gjeld 262 250 0
Sum kortsiktig gjeld 15 484 7 851 18 463

Hotell Ullensvang Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotell Ullensvang Eiendom AS - 985803730
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5787 Lofthus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 420 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 624 000
Egenkapital
8 857 000
Gjeld
83 343 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 56 53
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 9 420 9 140 9 140
Driftsresultat 4 743 4 623 4 576
Resultat før skatt 1 857 1 760 1 630
Ordinært resultat 1 857 1 760 1 630
Årsresultat 1 857 1 760 1 630
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 86 624 90 178 93 394
Sum omløpsmidler 5 575 955 1 232
Sum eiendeler 92 199 91 133 94 626
Sum egenkapital 8 857 23 535 24 076
Sum langsiktig gjeld 62 590 54 132 59 170
Sum kortsiktig gjeld 20 753 13 465 11 380

Ullensvang Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ullensvang Holdco AS - 825597492
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Intertrust (norway) AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Hinna Park Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hinna Park Invest AS - 992034602
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 427 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 105 071 000
Egenkapital
80 687 000
Gjeld
1 039 838 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 2 0 4
Totalt 60 65 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 114 427 111 279 0
Driftsresultat 88 148 85 924 -48
Resultat før skatt 40 657 54 561 10 959
Ordinært resultat 40 657 54 561 10 959
Årsresultat 40 657 54 561 10 959
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 105 071 1 126 724 314 408
Sum omløpsmidler 15 453 1 496 17 092
Sum eiendeler 1 120 524 1 128 221 331 500
Sum egenkapital 80 687 86 717 179 967
Sum langsiktig gjeld 1 010 822 1 027 017 136 282
Sum kortsiktig gjeld 29 016 14 487 15 251

Nye Stavanger Business Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nye Stavanger Business Park AS - 923128875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 308 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 997 000
Egenkapital
128 927 000
Gjeld
11 662 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 69 74
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 18 308 3 242
Driftsresultat 12 807 727
Resultat før skatt 10 495 575
Ordinært resultat 10 495 575
Årsresultat 10 495 575
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 138 997 125 779
Sum omløpsmidler 1 592 532
Sum eiendeler 140 590 126 310
Sum egenkapital 128 927 125 998
Sum langsiktig gjeld 987 161
Sum kortsiktig gjeld 10 675 152

Kanalsletta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kanalsletta AS - 997146158
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
806 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 572 000
Egenkapital
190 689 000
Gjeld
22 108 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 4 2 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 806 1 980 2 086
Driftsresultat -13 748 -10 884 30 690
Resultat før skatt -14 105 -11 105 30 529
Ordinært resultat -14 105 -11 105 30 529
Årsresultat -14 105 -11 105 30 529
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 208 572 214 248 221 652
Sum omløpsmidler 4 225 310 325
Sum eiendeler 212 797 214 557 221 978
Sum egenkapital 190 689 204 795 215 900
Sum langsiktig gjeld 17 703 7 927 5 262
Sum kortsiktig gjeld 4 405 1 835 816

Forusparken Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forusparken Eiendom AS - 990167877
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 936 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
287 171 000
Egenkapital
32 859 000
Gjeld
262 958 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 65 73 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 30 936 31 967 29 396
Driftsresultat 19 096 20 664 17 667
Resultat før skatt 6 662 7 154 2 892
Ordinært resultat 6 662 7 154 2 892
Årsresultat 6 662 7 154 2 892
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 287 171 300 114 316 526
Sum omløpsmidler 8 647 14 059 3 828
Sum eiendeler 295 818 314 173 320 354
Sum egenkapital 32 859 49 197 42 044
Sum langsiktig gjeld 253 383 261 290 269 290
Sum kortsiktig gjeld 9 575 3 686 9 020

H.i.g. Petro II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H.i.g. Petro II AS - 919781963
Skipsmegling
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 909 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 882 757 000
Egenkapital
114 441 000
Gjeld
1 784 815 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 4 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 53 7
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 116 909 9 214
Driftsresultat 72 431 -2 086
Resultat før skatt 8 499 -5 080
Ordinært resultat 8 499 -5 080
Årsresultat 8 499 -5 080
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 882 757 1 791 735
Sum omløpsmidler 16 499 3 344
Sum eiendeler 1 899 256 1 795 080
Sum egenkapital 114 441 105 942
Sum langsiktig gjeld 1 761 155 1 672 651
Sum kortsiktig gjeld 23 660 16 487

H.i.g. Petro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H.i.g. Petro AS - 919422823
Skipsmegling
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
253 075 000
Egenkapital
27 329 000
Gjeld
225 829 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -484 -9 993
Resultat før skatt -9 504 -11 191
Ordinært resultat -9 504 -11 191
Årsresultat -9 504 -11 191
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 253 075 253 357
Sum omløpsmidler 84 2 043
Sum eiendeler 253 159 255 400
Sum egenkapital 27 329 36 833
Sum langsiktig gjeld 224 982 215 939
Sum kortsiktig gjeld 847 2 628

Stavanger Business Park Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Business Park Holding AS - 921532350
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 316 000
Egenkapital
39 422 000
Gjeld
107 354 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 24 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -145 -193
Resultat før skatt 3 043 -1 796
Ordinært resultat 3 043 -1 796
Årsresultat 3 043 -1 796
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 126 316 126 825
Sum omløpsmidler 20 460 55
Sum eiendeler 146 776 126 881
Sum egenkapital 39 422 23 465
Sum langsiktig gjeld 105 278 102 985
Sum kortsiktig gjeld 2 076 430

Kanalsletta Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kanalsletta Holding AS - 996335070
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
251 983 000
Egenkapital
89 391 000
Gjeld
163 523 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 14 81
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 150
Driftsresultat -15 133 -228 87
Resultat før skatt -19 421 -5 436 57 009
Ordinært resultat -19 421 -5 436 57 009
Årsresultat -19 421 -5 436 57 009
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 251 983 257 205 261 524
Sum omløpsmidler 931 12 399 13 399
Sum eiendeler 252 914 269 604 274 923
Sum egenkapital 89 391 108 813 114 248
Sum langsiktig gjeld 163 026 160 000 160 000
Sum kortsiktig gjeld 497 791 675