Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Berge Damsgård

Rapportdato: 2020-08-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 57 og med ett samlet driftsresultat på 48. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ole Dahl og Hustru Anna F Arntsens Legat Adm. direktør 2010 - Aktiv 57 48

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eierseksjonsameie Sagåsen Styre­medlem 2017 - 2019
Legat Til Sosiale og Diakonale Formål i Hisøy Kommune Adm. direktør 2010 - 2016
Georg Hørsdal og Hustru Olivia Leonore Hørsdals Legat for Teologi- og Musikkstuderende Blinde og Ste Adm. direktør 2010 - 2020
Agder Renovasjon Næring AS Styre­medlem 2005 - 2007
Agder Renovasjon Næring AS Styre­medlem 2005 - 2007

Eierseksjonsameie Sagåsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonsameie Sagåsen - 988284246
Lønnet arbeid i private husholdninger
Malmbryggen Vestre gate 2, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
875 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-377 000
Gjeld
940 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 2 12
Kontantstrøm fra drift 0 1 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 20 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 875 704 643
Driftsresultat -673 4 40
Resultat før skatt -690 5 42
Ordinært resultat -690 5 42
Årsresultat -690 5 42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 563 313 325
Sum eiendeler 563 313 325
Sum egenkapital -377 313 308
Sum langsiktig gjeld 851 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89 0 17

Legat Til Sosiale og Diakonale Formål i Hisøy Kommune

Foretaksinfo
(Aktiv) Legat Til Sosiale og Diakonale Formål i Hisøy Kommune - 977112869
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Hisøy Sokneprestkontor Kirkeveien 172, 4817 His
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2016 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 672 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 52 72 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 38 31 0
Driftsresultat 20 8 -16
Resultat før skatt 22 8 17
Ordinært resultat 22 8 17
Årsresultat 22 8 17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 12 0
Sum omløpsmidler 1 672 1 655 1 658
Sum eiendeler 1 672 1 666 1 658
Sum egenkapital 1 672 1 664 1 656
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2 2

Georg Hørsdal og Hustru Olivia Leonore Hørsdals Legat for Teologi- og Musikkstuderende Blinde og Ste

Foretaksinfo
(Aktiv) Georg Hørsdal og Hustru Olivia Leonore Hørsdals Legat for Teologi- og Musikkstuderende Blinde og Ste - 977112451
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Peder Thommassens gate 1, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2020 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 921 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 52 52 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 44 34 0
Driftsresultat 33 20 -11
Resultat før skatt 33 20 25
Ordinært resultat 33 20 25
Årsresultat 33 20 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 921 1 903 1 883
Sum eiendeler 1 921 1 903 1 883
Sum egenkapital 1 921 1 903 1 883
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Agder Renovasjon Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Renovasjon Næring AS - 988609927
Innsamling av ikke-farlig avfall
Dalenveien 347, 4849 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 050 000
Personalkostnader
4 639 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 680 000
Egenkapital
16 393 000
Gjeld
10 122 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 85 83 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 050 30 951 33 924
Driftsresultat 5 396 4 698 5 114
Resultat før skatt 4 387 3 746 4 008
Ordinært resultat 4 387 3 746 4 008
Årsresultat 4 387 3 746 4 008
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 680 1 567 2 006
Sum omløpsmidler 24 835 24 416 23 893
Sum eiendeler 26 515 25 982 25 900
Sum egenkapital 16 393 16 006 14 260
Sum langsiktig gjeld 157 293 228
Sum kortsiktig gjeld 9 965 9 683 11 412

Per Damsgård

Foretaksinfo
(Inaktiv) Per Damsgård - 984183496
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Sagåsen 15, 4825 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2018 16,4 år

Ole Dahl og Hustru Anna F Arntsens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Ole Dahl og Hustru Anna F Arntsens Legat - 940507987
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Peder Thommassens gate 1, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 332 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 52 52 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 57 44 0
Driftsresultat 48 30 -11
Resultat før skatt 48 30 36
Ordinært resultat 48 30 36
Årsresultat 48 30 36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 842 0
Sum omløpsmidler 3 332 2 473 3 304
Sum eiendeler 3 332 3 314 3 304
Sum egenkapital 3 332 3 314 3 304
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0