Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Astrid Gynnild

Rapportdato: 2020-03-31

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 488 og med ett samlet driftsresultat på -648. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordiske Mediedager Vara­medlem 2017 - Aktiv 9 207 -575
Norsk Mediehistorisk Forening Styre­medlem 2013 - Aktiv 281 -73
3ccc Astrid Gynnild Innehaver 2010 - Aktiv 0 0
Bryggen Folkemusikk Nestleder styre 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Astrid Gynnild Styrets leder 2003 - 2010

Nordiske Mediedager

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordiske Mediedager - 990298041
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Odd Frantzens Plass 5, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 207 000
Personalkostnader
2 406 000
Lederlønn
894 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 022 000
Gjeld
1 200 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 21 21 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 207 8 996 8 899
Driftsresultat -575 -512 -250
Resultat før skatt -576 -509 -248
Ordinært resultat -576 -509 -248
Årsresultat -576 -509 -248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 16
Sum omløpsmidler 3 221 3 631 4 102
Sum eiendeler 3 221 3 631 4 118
Sum egenkapital 2 022 2 598 3 107
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 200 1 034 1 011

Norsk Mediehistorisk Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Mediehistorisk Forening - 983478999
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Mediebedr. Landsforening Kongens gate 14, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
281 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
514 000
Gjeld
135 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 16
Kontantstrøm fra drift 0 20 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 87 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 281 461 421
Driftsresultat -73 99 53
Resultat før skatt -73 100 54
Ordinært resultat -73 100 54
Årsresultat -73 100 54
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 649 609 547
Sum eiendeler 649 609 547
Sum egenkapital 514 587 487
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135 22 60

3ccc Astrid Gynnild

Foretaksinfo
(Aktiv) 3ccc Astrid Gynnild - 994876678
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Krohnengsgaten 10, 5031 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2010 Aktiv 10,2 år

Bryggen Folkemusikk

Foretaksinfo
(Aktiv) Bryggen Folkemusikk - 988864447
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Arent Meyers Kjeller Bugården 15, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 Aktiv 13,7 år

Astrid Gynnild

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrid Gynnild - 886314272
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Krohnengsgate 10, 5031 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2010 6,1 år