Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kaisa Emilia Valtanen

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 665 451 og med ett samlet driftsresultat på 523 553. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Asterix Bidco AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 0 -4 869
- Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -4 869
Asterix Holdco AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 0 -1 515
- Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -1 515
Asterix Topco 1 AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 1 665 451 530 688
- Styrets leder 2021 - Aktiv 1 665 451 530 688
Asterix Topco 2 AS Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 -751
- Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -751

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Asterix Bidco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asterix Bidco AS - 919999829
Innenriks sjøfart med gods
Skansekaia 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 178 948 000
Egenkapital
8 251 286 000
Gjeld
1 003 262 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 24 27 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 869 -5 121 -5 905
Resultat før skatt 74 211 514 542 -70 353
Ordinært resultat 74 211 514 542 -70 353
Årsresultat 74 211 514 542 -70 353
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 9 178 948 6 576 075 6 531 187
Sum omløpsmidler 75 601 14 336 13 097
Sum eiendeler 9 254 548 6 590 411 6 544 284
Sum egenkapital 8 251 286 6 379 450 5 214 974
Sum langsiktig gjeld 1 000 000 159 419 1 310 185
Sum kortsiktig gjeld 3 262 51 542 19 125

Asterix Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asterix Holdco AS - 919999934
Innenriks sjøfart med gods
Skansekaia 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 280 841 000
Egenkapital
8 274 582 000
Gjeld
6 755 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 27 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 515 -4 103 -1 140
Resultat før skatt -1 515 505 335 -1 140
Ordinært resultat -1 515 505 335 -1 140
Årsresultat -1 515 505 335 -1 140
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 280 841 6 483 216 6 384 048
Sum omløpsmidler 496 279 18 981
Sum eiendeler 8 281 337 6 483 495 6 403 029
Sum egenkapital 8 274 582 6 478 472 5 323 202
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 060 185
Sum kortsiktig gjeld 6 755 5 024 19 642

Asterix Topco 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asterix Topco 1 AS - 921182937
Innenriks sjøfart med gods
Skansekaia 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 665 451 000
Personalkostnader
442 179 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 844 354 000
Egenkapital
7 193 815 000
Gjeld
7 512 639 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 67 66 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 665 451 1 181 934 932 792
Driftsresultat 530 688 369 861 191 106
Resultat før skatt 94 891 45 046 -56 277
Ordinært resultat 94 891 45 046 -56 277
Årsresultat 58 604 73 576 -80 839
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 13 844 354 9 281 560 9 059 150
Sum omløpsmidler 862 101 527 699 953 890
Sum eiendeler 14 706 454 9 809 258 10 013 040
Sum egenkapital 7 193 815 4 633 944 4 669 610
Sum langsiktig gjeld 7 352 523 4 959 485 5 153 215
Sum kortsiktig gjeld 160 116 215 829 190 215

Asterix Topco 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asterix Topco 2 AS - 921182953
Innenriks sjøfart med gods
Skansekaia 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,5 år
Styrets leder 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 981 348 000
Egenkapital
6 981 777 000
Gjeld
1 300 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 2
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 24 27 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -751 -647 -881
Resultat før skatt 44 806 415 710 -881
Ordinært resultat 44 806 415 710 -881
Årsresultat 44 806 415 710 -881
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 981 348 5 346 814 5 247 646
Sum omløpsmidler 1 729 783 19 598
Sum eiendeler 6 983 077 5 347 597 5 267 244
Sum egenkapital 6 981 777 4 602 999 4 187 288
Sum langsiktig gjeld 0 727 076 1 060 185
Sum kortsiktig gjeld 1 300 17 522 19 770