Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Olov Mats Green

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 285 094 og med ett samlet driftsresultat på -678. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Autolakk Moss AS Styrets leder 2022 - Aktiv 33 419 6 178
Mps Bilskade Rud AS Styrets leder 2022 - Aktiv 16 818 1 703
Mps Bilskade Åsane AS Styrets leder 2022 - Aktiv 19 757 1 877
Mps Bilskade Ensjø AS Styrets leder 2022 - Aktiv 26 942 -2 036
Mps Bilskade Trondheim AS Styrets leder 2022 - Aktiv 11 518 2 206

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Autolakk Moss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autolakk Moss AS - 826788062
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Årvollskogen 41, 1529 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 419 000
Personalkostnader
12 191 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 155 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
9 654 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 90
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 33 419
Driftsresultat 6 178
Resultat før skatt 4 821
Ordinært resultat 4 821
Årsresultat 4 821
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 1 155
Sum omløpsmidler 8 529
Sum eiendeler 9 684
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 9 654

Mps Bilskade Rud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Rud AS - 992376767
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Løxaveien 13, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 818 000
Personalkostnader
8 253 000
Lederlønn
1 156 000
Anleggsmidler
3 426 000
Egenkapital
34 000
Gjeld
7 577 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 16 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 80 76 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 16 818 13 459 10 789
Driftsresultat 1 703 1 347 896
Resultat før skatt 1 619 1 254 879
Ordinært resultat 1 619 1 254 879
Årsresultat 1 619 1 254 879
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 426 4 031 2 596
Sum omløpsmidler 4 185 3 634 2 287
Sum eiendeler 7 611 7 666 4 884
Sum egenkapital 34 34 41
Sum langsiktig gjeld 1 503 2 152 581
Sum kortsiktig gjeld 6 074 5 480 4 262

Mps Bilskade Åsane AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Åsane AS - 915622321
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Litleåsvegen 79, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 757 000
Personalkostnader
8 001 000
Lederlønn
1 143 000
Anleggsmidler
1 477 000
Egenkapital
375 000
Gjeld
7 360 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 14 18 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 88 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 757 20 907 18 043
Driftsresultat 1 877 2 928 1 083
Resultat før skatt 1 521 2 185 691
Ordinært resultat 1 521 2 185 691
Årsresultat 1 521 2 185 691
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 477 265 720
Sum omløpsmidler 6 258 5 010 3 473
Sum eiendeler 7 735 5 276 4 194
Sum egenkapital 375 30 65
Sum langsiktig gjeld 1 005 0 420
Sum kortsiktig gjeld 6 355 5 246 3 709

Mps Bilskade Ensjø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Ensjø AS - 979952937
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Ensjøveien 11, 0655 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 942 000
Personalkostnader
9 659 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
380 000
Egenkapital
610 000
Gjeld
6 924 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 16 17 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 26 942 30 804 40 297
Driftsresultat -2 036 -276 3 099
Resultat før skatt -2 105 -254 2 311
Ordinært resultat -2 105 -254 2 311
Årsresultat -2 105 -254 2 311
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 380 269 494
Sum omløpsmidler 7 155 4 300 6 758
Sum eiendeler 7 535 4 569 7 252
Sum egenkapital 610 476 729
Sum langsiktig gjeld 35 362 705
Sum kortsiktig gjeld 6 889 3 731 5 818

Mps Bilskade Trondheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Trondheim AS - 911660334
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Bromstadvegen 57, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 518 000
Personalkostnader
4 454 000
Lederlønn
1 173 000
Anleggsmidler
942 000
Egenkapital
389 000
Gjeld
4 362 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 88 88 80
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 11 518 11 000 9 846
Driftsresultat 2 206 2 169 1 026
Resultat før skatt 1 837 1 772 630
Ordinært resultat 1 837 1 772 630
Årsresultat 1 837 1 772 630
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 942 961 1 038
Sum omløpsmidler 3 809 3 401 2 592
Sum eiendeler 4 751 4 362 3 630
Sum egenkapital 389 205 815
Sum langsiktig gjeld 604 796 980
Sum kortsiktig gjeld 3 758 3 362 1 835

Mps Bilskade Fornebu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Fornebu AS - 924393459
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Odd Nansens vei 7, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 431 000
Personalkostnader
3 279 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
129 000
Egenkapital
881 000
Gjeld
2 621 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 6
Totalt 88 96
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 8 431 9 905
Driftsresultat 1 245 2 600
Resultat før skatt 979 2 002
Ordinært resultat 979 2 002
Årsresultat 979 2 002
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 129 169
Sum omløpsmidler 3 373 2 772
Sum eiendeler 3 502 2 941
Sum egenkapital 881 798
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 621 2 143

Mps Bilskade Kokstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Kokstad AS - 992376562
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Kokstadvegen 31d, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 973 000
Personalkostnader
5 309 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
224 000
Egenkapital
228 000
Gjeld
3 602 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 74 81 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 973 11 176 10 455
Driftsresultat 1 039 1 341 947
Resultat før skatt 895 1 111 2 894
Ordinært resultat 895 1 111 2 894
Årsresultat 895 1 111 2 894
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 224 181 201
Sum omløpsmidler 3 607 3 693 4 377
Sum eiendeler 3 830 3 874 4 577
Sum egenkapital 228 146 151
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 602 3 728 4 426

Cary Bussglass AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cary Bussglass AS - 928549216
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år

Mps Bilskade Ensjø Torg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade Ensjø Torg AS - 917520429
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Ensjøveien 17, 0655 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 525 000
Personalkostnader
7 144 000
Lederlønn
1 005 000
Anleggsmidler
2 616 000
Egenkapital
-829 000
Gjeld
5 209 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 6 2
Totalt 13 69 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 525 15 800 12 390
Driftsresultat -2 505 798 -548
Resultat før skatt -2 577 728 -643
Ordinært resultat -2 577 728 -643
Årsresultat -2 577 728 -643
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 616 2 292 3 515
Sum omløpsmidler 1 763 5 501 3 293
Sum eiendeler 4 379 7 793 6 808
Sum egenkapital -829 1 747 1 019
Sum langsiktig gjeld 1 299 2 160 2 742
Sum kortsiktig gjeld 3 910 3 885 3 046

Mps Fleet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Fleet AS - 916584822
Programmeringstjenester
Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 864 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
301 000
Gjeld
6 542 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 45 11 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 20 864 9 671 3 109
Driftsresultat 544 -61 -63
Resultat før skatt 545 -61 -64
Ordinært resultat 545 -61 -64
Årsresultat 545 -61 -64
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 843 4 714 2 438
Sum eiendeler 6 843 4 714 2 438
Sum egenkapital 301 -244 -183
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 542 4 957 2 621

Mps Bilskade AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Bilskade AS - 986478396
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
121 847 000
Personalkostnader
49 798 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 371 000
Egenkapital
16 073 000
Gjeld
88 877 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 3
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 15
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 121 847
Driftsresultat -10 929
Resultat før skatt -13 660
Ordinært resultat -13 660
Årsresultat -13 660
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 70 371
Sum omløpsmidler 34 579
Sum eiendeler 104 950
Sum egenkapital 16 073
Sum langsiktig gjeld 39 287
Sum kortsiktig gjeld 49 590