Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Odin Asphaug

Rapportdato: 2021-02-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -11. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Per Asphaug Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Aunevang AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -11
- Kontakt­person 2012 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Per Asphaug Styrets leder 2000** - 2019
Stiftelsen Vognildsbua Nestleder styre 2006 - 2007
Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS Vara­medlem 2000** - 2006

Per Asphaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Per Asphaug - 971443049
Tannhelsetjenester
Aunevegen 5d, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Aunevang AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aunevang AS - 998019370
Uoppgitt
Aunevegen 5, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-157 000
Gjeld
2 031 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -34 -9
Resultat før skatt -40 -52 -22
Ordinært resultat -40 -52 -22
Årsresultat -40 -52 -22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 874 1 874 1 884
Sum eiendeler 1 874 1 874 1 884
Sum egenkapital -157 -117 -65
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 031 1 991 1 949

Stiftelsen Vognildsbua

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Vognildsbua - 979775393
Drift av naturhistoriske museer
Myrtrøråket 3, 7343 Vognill
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2007 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 135 000
Personalkostnader
140 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
782 000
Egenkapital
834 000
Gjeld
166 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 4 16 8
Kontantstrøm fra drift 5 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 47 73 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 135 973 792
Driftsresultat 31 105 36
Resultat før skatt 26 99 29
Ordinært resultat 26 99 29
Årsresultat 26 99 29
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 782 792 802
Sum omløpsmidler 218 205 153
Sum eiendeler 1 000 997 954
Sum egenkapital 834 808 709
Sum langsiktig gjeld 109 138 165
Sum kortsiktig gjeld 57 52 80

Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS - 858233062
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Fagerhaug, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 816 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 470 000
Egenkapital
8 753 000
Gjeld
117 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 32 43 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 816 821 691
Driftsresultat -292 -270 -305
Resultat før skatt -286 -267 -303
Ordinært resultat -286 -267 -303
Årsresultat -286 -267 -303
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 470 8 770 9 077
Sum omløpsmidler 400 352 337
Sum eiendeler 8 870 9 123 9 415
Sum egenkapital 8 753 9 040 9 307
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117 83 108