Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Marcussen

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 422 140 og med ett samlet driftsresultat på 1 117 416. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fjellhøy Terrasse Borettslag Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 127 935
El og IT Forbundet Distrikt Østfold Styre­medlem 2014 - Aktiv 2 356 -35
Borregaard ASA Vara­medlem 2013 - Aktiv 4 785 000 576 000
Borregaard AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 3 632 657 540 516

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fjellhøy Terrasse Borettslag Vara­medlem 2015 - 2019

Fjellhøy Terrasse Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjellhøy Terrasse Borettslag - 897415542
Borettslag
St. Marie gate 112, 1725 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2015 2019 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 127 000
Personalkostnader
46 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 100 000
Egenkapital
1 423 000
Gjeld
71 537 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 61 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 127 2 097 1 651
Driftsresultat 935 888 588
Resultat før skatt 292 237 526
Ordinært resultat 292 237 526
Årsresultat 292 237 526
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 72 100 72 100 72 100
Sum omløpsmidler 860 865 1 056
Sum eiendeler 72 960 72 965 73 156
Sum egenkapital 1 423 1 131 894
Sum langsiktig gjeld 71 425 71 711 71 992
Sum kortsiktig gjeld 112 123 270

El og IT Forbundet Distrikt Østfold

Foretaksinfo
(Aktiv) El og IT Forbundet Distrikt Østfold - 971120207
Arbeidstakerorganisasjoner
Strandgata 9, 1724 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 356 000
Personalkostnader
1 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
312 000
Egenkapital
1 732 000
Gjeld
1 488 000
Driftscore
2005
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 1
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 18
Resultatregnskap
2005
Driftsinntekter 2 356
Driftsresultat -35
Resultat før skatt -12
Ordinært resultat -12
Årsresultat -12
Balanseregnskap
2005
Sum anleggsmidler 312
Sum omløpsmidler 2 908
Sum eiendeler 3 220
Sum egenkapital 1 732
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 488

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417