Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Thoralf Willumsen

Rapportdato: 2020-01-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 145 309 og med ett samlet driftsresultat på 372. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 43.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Willumsen Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Easymeeting AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 5 815 -10 979
Top Of The World International Piano Competition Styre­medlem 2010 - Aktiv 250 84
Win Vest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 40 33
Krw Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -7

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Easymeeting AS Nestleder styre 2017 - 2018
Intuy AS Styrets leder 2017 - 2019
Avikom Distribution AS Nestleder styre 2017 - 2018
Polarkanten AS Styre­medlem 2014 - 2018
Nordnorsk Kunstmuseums Venner Styre­medlem 2014 - 2017

Willumsen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Willumsen Invest AS - 921985584
Uoppgitt
Alfred Eriksens veg 7, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år

Easymeeting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Easymeeting AS - 992716525
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sykehusvegen 21, 9019 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,7 år
Nestleder styre 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 815 000
Personalkostnader
4 500 000
Lederlønn
1 016 000
Anleggsmidler
7 414 000
Egenkapital
12 624 000
Gjeld
2 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 15 7 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 815 6 372 8 140
Driftsresultat -10 979 -11 700 -3 502
Resultat før skatt -10 974 -18 296 -2 806
Ordinært resultat -10 974 -18 296 -2 806
Årsresultat -10 974 -18 296 -2 806
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 414 10 173 25 058
Sum omløpsmidler 7 472 1 222 3 773
Sum eiendeler 14 886 11 395 28 831
Sum egenkapital 12 624 4 334 22 629
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 262 7 061 6 201

Top Of The World International Piano Competition

Foretaksinfo
(Aktiv) Top Of The World International Piano Competition - 995699133
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Fogd Drejers gate 21, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
250 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-120 000
Gjeld
122 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 75 79 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 250 2 317 0
Driftsresultat 84 241 -364
Resultat før skatt 67 232 -380
Ordinært resultat 67 232 -380
Årsresultat 67 232 -380
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 2 2
Sum eiendeler 2 2 2
Sum egenkapital -120 -187 -419
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122 189 421

Win Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Win Vest AS - 989274287
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vinkelvegen 20b, 9009 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 641 000
Egenkapital
8 738 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 74 30 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 0 0
Driftsresultat 33 -5 -5
Resultat før skatt 32 3 4
Ordinært resultat 32 3 4
Årsresultat 32 3 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 641 9 234 9 626
Sum omløpsmidler 107 74 79
Sum eiendeler 8 748 9 307 9 705
Sum egenkapital 8 738 9 306 9 304
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 1 401

Krw Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krw Invest AS - 989274147
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
V/kristian Willumsen Alfred Eriksens veg 7, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 683 000
Egenkapital
7 565 000
Gjeld
199 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -6 -6
Resultat før skatt -2 2 3
Ordinært resultat -2 2 3
Årsresultat -2 2 3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 683 9 080 9 472
Sum omløpsmidler 81 87 93
Sum eiendeler 7 764 9 167 9 565
Sum egenkapital 7 565 8 166 9 164
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199 1 001 401

Thw Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thw Invest AS - 989274325
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfred Eriksens veg 7, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 960 000
Personalkostnader
15 604 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
171 775 000
Egenkapital
123 130 000
Gjeld
180 321 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 4
Resultatgrad 14 16 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 61 83 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 74 960 76 376 75 003
Driftsresultat 7 468 7 854 16 316
Resultat før skatt 612 38 549 6 577
Ordinært resultat 612 38 549 6 577
Årsresultat 612 38 549 6 577
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 171 775 174 164 206 369
Sum omløpsmidler 131 677 140 849 83 063
Sum eiendeler 303 452 315 013 289 432
Sum egenkapital 123 130 123 048 84 789
Sum langsiktig gjeld 154 475 161 802 180 398
Sum kortsiktig gjeld 25 846 30 164 24 245

Hw Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hw Invest AS - 989274228
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Senjavegen 25, 9012 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 802 000
Egenkapital
8 904 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 26 32 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -5 -5
Resultat før skatt 2 4 5
Ordinært resultat 2 4 5
Årsresultat 2 4 5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 802 9 393 9 784
Sum omløpsmidler 103 110 116
Sum eiendeler 8 905 9 503 9 900
Sum egenkapital 8 904 9 502 9 498
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 1 402

Willumsen Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Willumsen Finans AS - 989273825
Butikkhandel med skotøy
Storgata 68a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2006 2019 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 093 000
Egenkapital
125 185 000
Gjeld
21 544 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 45 32 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -10
Resultat før skatt 78 024 3 000 2 386
Ordinært resultat 78 024 3 000 2 386
Årsresultat 78 024 3 000 2 386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 093 50 865 53 945
Sum omløpsmidler 101 636 5 416 6 322
Sum eiendeler 146 730 56 282 60 267
Sum egenkapital 125 185 47 161 44 161
Sum langsiktig gjeld 4 043 6 760 13 927
Sum kortsiktig gjeld 17 501 2 362 2 180

Willumsen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Willumsen Eiendom AS - 980597717
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 68, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 2010 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 467 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 815 000
Egenkapital
11 894 000
Gjeld
120 432 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 34 67 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 467 16 059 15 499
Driftsresultat 2 231 8 630 8 325
Resultat før skatt -2 494 2 701 2 365
Ordinært resultat -2 494 2 701 2 365
Årsresultat -2 494 2 701 2 365
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 119 815 115 692 126 648
Sum omløpsmidler 12 511 7 852 2 540
Sum eiendeler 132 326 123 544 129 188
Sum egenkapital 11 894 16 506 14 519
Sum langsiktig gjeld 113 307 102 810 105 678
Sum kortsiktig gjeld 7 125 4 228 8 991

Tromsø Skotøimagasin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Skotøimagasin AS - 916886160
Butikkhandel med skotøy
Storg 68, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 777 000
Personalkostnader
13 633 000
Lederlønn
815 000
Anleggsmidler
32 577 000
Egenkapital
18 525 000
Gjeld
149 904 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 4
Resultatgrad 8 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 20 18
Rentedekningsgrad 4 10 4
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 42 70 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 47 777 48 442 47 145
Driftsresultat 1 559 -5 286 3 372
Resultat før skatt 2 537 31 087 4 740
Ordinært resultat 2 537 31 087 4 740
Årsresultat 2 537 31 087 4 740
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 577 34 699 63 795
Sum omløpsmidler 135 852 133 066 80 428
Sum eiendeler 168 429 167 765 144 223
Sum egenkapital 18 525 107 755 77 873
Sum langsiktig gjeld 31 490 32 767 49 512
Sum kortsiktig gjeld 118 414 27 243 16 838

Intuy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intuy AS - 991626433
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Stakkevollvegen 39, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 658 000
Personalkostnader
7 669 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 594 000
Egenkapital
1 086 000
Gjeld
17 141 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 4
Resultatgrad 0 16 12
Kontantstrøm fra drift 0 14 10
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 14 66 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 658 32 529 29 855
Driftsresultat -880 3 548 1 536
Resultat før skatt -803 2 404 822
Ordinært resultat -803 2 404 822
Årsresultat -803 2 404 822
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 594 9 634 10 004
Sum omløpsmidler 8 634 9 360 12 930
Sum eiendeler 18 228 18 995 22 934
Sum egenkapital 1 086 1 889 1 647
Sum langsiktig gjeld 12 398 7 614 5 033
Sum kortsiktig gjeld 4 743 9 492 16 254

Avikom Distribution AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Avikom Distribution AS - 996079333
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 2018 < 1 år

Polarkanten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarkanten AS - 994417657
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 646 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
357 742 000
Egenkapital
99 055 000
Gjeld
275 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 18 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 6 8 0
Totalt 57 49 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 646 19 281 54
Driftsresultat 2 600 939 -841
Resultat før skatt -2 640 -3 728 -669
Ordinært resultat -2 640 -3 728 -669
Årsresultat -2 640 -3 728 -669
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 357 742 263 277 248 662
Sum omløpsmidler 16 313 7 132 6 950
Sum eiendeler 374 055 270 409 255 612
Sum egenkapital 99 055 -3 014 714
Sum langsiktig gjeld 261 883 270 903 30 000
Sum kortsiktig gjeld 13 117 2 520 224 898

Nordnorsk Kunstmuseums Venner

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnorsk Kunstmuseums Venner - 913397142
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sjøgata 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,4 år

Nordic Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Holding AS - 963570074
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sjøgata 31-33, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 6,6 år
Vara­medlem 2006 2012 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 000
Egenkapital
-146 000
Gjeld
259 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -66 -36 -39
Resultat før skatt -66 -53 -39
Ordinært resultat -66 -53 -39
Årsresultat -66 -53 -39
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 108 125
Sum omløpsmidler 5 5 5
Sum eiendeler 114 114 130
Sum egenkapital -146 -79 -26
Sum langsiktig gjeld 129 129 129
Sum kortsiktig gjeld 130 64 28

Bodø Skotøimagasin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bodø Skotøimagasin AS - 892404542
Butikkhandel med skotøy
Storgata 1 B, 8005 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år

Ibidium AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ibidium AS - 889553022
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Nærumveien 24, 1580 Rygge
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 2 år
Vara­medlem 2006 2008 1,7 år

Shoe-d-vision Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Shoe-d-vision Norge AS - 912904881
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Thomasdalen 11, 2818 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2016 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 674 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 700 000
Gjeld
380 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 47 58 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 674 6 691 4 813
Driftsresultat 162 164 126
Resultat før skatt 90 165 131
Ordinært resultat 90 165 131
Årsresultat 90 165 131
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 079 2 956 2 529
Sum eiendeler 3 079 2 956 2 529
Sum egenkapital 2 700 2 609 2 444
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380 347 85

Discover Petroleum International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Discover Petroleum International AS - 992559055
Geologiske undersøkelser
Tangen 10, 4072 Randaberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 022 000
Gjeld
4 027 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -172 -173
Resultat før skatt -15 -172 -173
Ordinært resultat -15 -172 -173
Årsresultat -15 -172 -173
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 4 4
Sum eiendeler 4 4 4
Sum egenkapital -4 022 -4 007 -3 836
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 027 4 012 3 840

Fonia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonia AS - 991135154
Trådløs telekommunikasjon
Grønnesgata 76, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,4 år
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år

Front Exploration AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Front Exploration AS - 987581883
Utvinning av råolje
Roald Amundsens Plass 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2 år
Vara­medlem 2006 2007 1,1 år

Skotoppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skotoppen AS - 960418212
Ikke tilgjengelig
Pyramiden Kjøpesenter, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2007 < 1 år
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Avikom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Avikom AS - 980396584
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Storgata 68a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2019 12,8 år
Styre­medlem 2003 2020 16,5 år

Nordic Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Property AS - 988072451
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 098 000
Egenkapital
4 492 000
Gjeld
1 608 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 26 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -54 -56 -48
Resultat før skatt -7 378 -657
Ordinært resultat -7 378 -657
Årsresultat -7 378 -657
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 098 6 053 5 373
Sum omløpsmidler 2 1 11
Sum eiendeler 6 100 6 054 5 384
Sum egenkapital 4 492 4 499 4 121
Sum langsiktig gjeld 643 645 398
Sum kortsiktig gjeld 965 910 864

Troms Falken AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Troms Falken AS - 988673544
Skattebetingede investeringsselskaper
Strandveien 106 Lances Senter, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,4 år

Troms Falken KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Troms Falken KS - 988786047
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Strandvegen 106, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 3,9 år

At Plan & Arkitektur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) At Plan & Arkitektur AS - 986676813
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Grønnegata 65, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 533 000
Personalkostnader
24 843 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
990 000
Egenkapital
6 451 000
Gjeld
8 397 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 12 16 18
Kontantstrøm fra drift 7 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 65 78 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 37 533 31 878 32 846
Driftsresultat 2 149 3 299 6 373
Resultat før skatt 1 609 2 454 4 764
Ordinært resultat 1 609 2 454 4 764
Årsresultat 1 609 2 454 4 764
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 990 1 142 1 054
Sum omløpsmidler 13 858 13 760 14 255
Sum eiendeler 14 848 14 902 15 308
Sum egenkapital 6 451 5 833 8 458
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 397 9 070 6 850

Concero AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Concero AS - 977496020
Ikke tilgjengelig
Fredrik Langes gate 20 4 Etg., 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2003 < 1 år

Skodetalj AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skodetalj AS - 984682050
Butikkhandel med skotøy
Storgata 3, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2009 6,3 år

Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA - 916882173
Ikke tilgjengelig
Kirkegata 1, 9291 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,3 år

Wi-to Thoralf Willumsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Wi-to Thoralf Willumsen - 952671707
Butikkhandel med tobakksvarer
Storg 68, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

North Norway Drilling Co A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Norway Drilling Co A/S - 933654842
Ikke tilgjengelig
Kirkeg 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7 år

Proconor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Proconor AS - 879981662
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Karlsøyvegen 18, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7 år

AS Grønnegt 74-76

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Grønnegt 74-76 - 940416833
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 68a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2011 10,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 406 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 955 000
Egenkapital
2 718 000
Gjeld
1 302 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 82 82 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 406 2 362 2 222
Driftsresultat 1 382 1 296 1 221
Resultat før skatt 1 056 984 1 124
Ordinært resultat 1 056 984 1 124
Årsresultat 1 056 984 1 124
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 955 3 271 15 887
Sum omløpsmidler 1 064 795 237
Sum eiendeler 4 019 4 066 16 125
Sum egenkapital 2 718 2 478 2 609
Sum langsiktig gjeld 0 0 12 188
Sum kortsiktig gjeld 1 302 1 588 1 328

Polarsenteret Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Polarsenteret Eiendom AS - 975972143
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Heilovegen 19, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,1 år

Fredrik Langes gate Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fredrik Langes gate Eiendom AS - 980988171
Ikke tilgjengelig
Storg 68, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Nndc Polar A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nndc Polar A/S - 934739205
Ikke tilgjengelig
Kirkeg 1, 9262 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Skarphallen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skarphallen Eiendom AS - 971101695
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stadionvegen 3, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 233 000
Personalkostnader
663 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 414 000
Egenkapital
6 497 000
Gjeld
2 930 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 18 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 19 41 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 233 2 272 2 068
Driftsresultat -239 -50 -378
Resultat før skatt -177 -18 -251
Ordinært resultat -177 -18 -251
Årsresultat -177 -18 -251
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 414 4 354 4 605
Sum omløpsmidler 4 013 3 207 2 787
Sum eiendeler 9 427 7 561 7 392
Sum egenkapital 6 497 6 674 6 692
Sum langsiktig gjeld 1 118 204 312
Sum kortsiktig gjeld 1 812 683 389

Wi-to AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wi-to AS - 976815211
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Storgata 68, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 947 000
Personalkostnader
1 971 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
572 000
Egenkapital
705 000
Gjeld
1 600 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 41 48 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 947 6 905 7 428
Driftsresultat 107 141 424
Resultat før skatt 89 115 330
Ordinært resultat 89 115 330
Årsresultat 89 115 330
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 572 207 370
Sum omløpsmidler 1 733 2 602 3 229
Sum eiendeler 2 305 2 809 3 599
Sum egenkapital 705 615 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 600 2 194 3 099

Forum Nord-norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forum Nord-norge AS - 936567290
Ikke tilgjengelig
Heilovegen 19, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,9 år