Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Gunnar Sjulstad

Rapportdato: 2022-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 363 og med ett samlet driftsresultat på 157. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Per Gunnar Sjulstad Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Klubben Veidekke Telemark/ Vestfold Nestleder styre 2017 - Aktiv 0 0
Kjærratunet AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 2 350 188
Opptur Villmarksopplevelser AS Nestleder styre 2000** - Aktiv 13 -31

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Per Gunnar Sjulstad Styrets leder 2000** - 2019
Kjærra Laxefiske Sameie Styre­medlem 2016 - 2022
Kjærra Laxefiske Sameie Styre­medlem 2016 - 2022

Per Gunnar Sjulstad

Foretaksinfo
(Aktiv) Per Gunnar Sjulstad - 969117827
Avvirkning
Lågendalsveien 3850, 3275 Svarstad
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Klubben Veidekke Telemark/ Vestfold

Foretaksinfo
(Aktiv) Klubben Veidekke Telemark/ Vestfold - 918872604
Arbeidstakerorganisasjoner
C/o Erik Lykseth Faret 20, 3271 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 5,3 år

Kjærratunet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjærratunet AS - 915969135
Drift av restauranter og kafeer
Lågendalsveien 3388, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 350 000
Personalkostnader
851 000
Lederlønn
496 000
Anleggsmidler
11 000
Egenkapital
306 000
Gjeld
133 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 6
Totalt 82 21 21
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 350 1 986 2 488
Driftsresultat 188 -82 -1
Resultat før skatt 165 -83 -1
Ordinært resultat 165 -83 -1
Årsresultat 165 -83 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 47 73
Sum omløpsmidler 428 395 492
Sum eiendeler 439 441 566
Sum egenkapital 306 141 224
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131 300 342

Opptur Villmarksopplevelser AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opptur Villmarksopplevelser AS - 979990073
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Kjærlighetsstien 8, 3275 Svarstad
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 Aktiv 21,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 000
Egenkapital
499 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 67 13 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 30 62
Driftsresultat -31 -18 4
Resultat før skatt 3 951 -18 3
Ordinært resultat 3 951 -18 3
Årsresultat 3 951 -18 3
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 83 484 491
Sum omløpsmidler 457 104 134
Sum eiendeler 540 589 625
Sum egenkapital 499 548 566
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 41 59

Kjærra Laxefiske Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjærra Laxefiske Sameie - 969555778
Ferskvannsfiske
V/ole Petter Skjerven Lågendalsveien 3625, 3275 Svarstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2022 5,9 år

Derome Takstolteknikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Derome Takstolteknikk AS - 965807136
Produksjon av bygningsartikler
Lågaveien 100, 3275 Svarstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2015 14,1 år