Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jeanette O Teigland

Rapportdato: 2019-07-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 791 og med ett samlet driftsresultat på 609. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nu Holding AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 237 230
Quality Improvement International AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 3 554 379

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Al Ila Kvartal v Borettslag Vara­medlem 2010 - 2011

Nu Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nu Holding AS - 998408318
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Elisenbergveien 30, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 156 000
Gjeld
68 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 10 20
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 237 0 0
Driftsresultat 230 -9 -13
Resultat før skatt 177 -4 1
Ordinært resultat 177 -4 1
Årsresultat 177 -4 1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 3 2
Sum omløpsmidler 1 224 984 989
Sum eiendeler 1 224 987 991
Sum egenkapital 1 156 979 983
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68 8 8

Quality Improvement International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Improvement International AS - 988864722
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Inkognitogata 33a, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 554 000
Personalkostnader
1 533 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 378 000
Gjeld
519 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 20 14
Kontantstrøm fra drift 14 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 94 75
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 554 5 670 4 719
Driftsresultat 379 1 277 439
Resultat før skatt 284 954 322
Ordinært resultat 284 954 322
Årsresultat 284 954 322
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 897 3 994 2 755
Sum eiendeler 3 897 3 994 2 755
Sum egenkapital 3 378 3 094 2 140
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 519 901 615

Al Ila Kvartal v Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Ila Kvartal v Borettslag - 953185881
Borettslag
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 417 000
Personalkostnader
1 071 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 252 000
Egenkapital
-16 745 000
Gjeld
22 798 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 84 82 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 417 6 118 5 729
Driftsresultat 1 645 1 833 -986
Resultat før skatt 1 339 1 486 -1 380
Ordinært resultat 1 339 1 486 -1 380
Årsresultat 1 339 1 486 -1 380
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 252 3 252 3 252
Sum omløpsmidler 2 801 2 477 1 411
Sum eiendeler 6 053 5 729 4 663
Sum egenkapital -16 745 -18 085 -19 571
Sum langsiktig gjeld 21 888 22 596 23 281
Sum kortsiktig gjeld 910 1 218 953