Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Jørgen Hole

Rapportdato: 2019-08-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 869 og med ett samlet driftsresultat på -21 034. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Simula Uib AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 17 776 5 117
Auka AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 3 093 -26 151

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nowires Group AS Styre­medlem 2005 - 2010
Nowires Group AS Styre­medlem 2005 - 2010

Simula Uib AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Simula Uib AS - 916893957
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 776 000
Personalkostnader
9 980 000
Lederlønn
1 171 000
Anleggsmidler
105 000
Egenkapital
10 634 000
Gjeld
7 080 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 92 96 94
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 776 12 619 10 015
Driftsresultat 5 117 2 486 2 653
Resultat før skatt 5 103 2 479 2 652
Ordinært resultat 5 103 2 479 2 652
Årsresultat 5 103 2 479 2 652
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 105 66 99
Sum omløpsmidler 17 609 7 193 4 646
Sum eiendeler 17 714 7 259 4 746
Sum egenkapital 10 634 5 531 3 052
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 080 1 728 1 693

Auka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auka AS - 995073064
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 093 000
Personalkostnader
20 635 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 000
Egenkapital
29 127 000
Gjeld
4 517 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 17 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 093 11 049 41 977
Driftsresultat -26 151 -14 888 9 697
Resultat før skatt -26 128 -14 914 9 729
Ordinært resultat -26 128 -14 914 9 729
Årsresultat -26 128 -14 914 9 729
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 257 299 179
Sum omløpsmidler 33 387 44 742 59 671
Sum eiendeler 33 644 45 041 59 851
Sum egenkapital 29 127 41 640 55 994
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 517 3 402 3 857

Nowires Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nowires Group AS - 988381624
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Fabrikkgaten 5, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 5,2 år
Adm. direktør 2005 2008 2,5 år