Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Jørgen Hole

Rapportdato: 2019-06-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 23 668 og med ett samlet driftsresultat på -12 402. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Simula Uib AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 12 619 2 486
Auka AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 11 049 -14 888

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nowires Group AS Styre­medlem 2005 - 2010
Nowires Group AS Styre­medlem 2005 - 2010

Simula Uib AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Simula Uib AS - 916893957
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 619 000
Personalkostnader
8 117 000
Lederlønn
992 000
Anleggsmidler
66 000
Egenkapital
5 531 000
Gjeld
1 728 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 96 94
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 12 619 10 015
Driftsresultat 2 486 2 653
Resultat før skatt 2 479 2 652
Ordinært resultat 2 479 2 652
Årsresultat 2 479 2 652
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 66 99
Sum omløpsmidler 7 193 4 646
Sum eiendeler 7 259 4 746
Sum egenkapital 5 531 3 052
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 728 1 693

Auka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auka AS - 995073064
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 049 000
Personalkostnader
15 897 000
Lederlønn
1 004 000
Anleggsmidler
299 000
Egenkapital
41 640 000
Gjeld
3 402 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 85 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 049 41 977 47 622
Driftsresultat -14 888 9 697 23 821
Resultat før skatt -14 914 9 729 23 850
Ordinært resultat -14 914 9 729 23 850
Årsresultat -14 914 9 729 23 850
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 299 179 176
Sum omløpsmidler 44 742 59 671 49 374
Sum eiendeler 45 041 59 851 49 550
Sum egenkapital 41 640 55 994 47 156
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 402 3 857 2 394

Nowires Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nowires Group AS - 988381624
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Fabrikkgaten 5, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 5,2 år
Adm. direktør 2005 2008 2,5 år