Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Marius Egge

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 19 363 og med ett samlet driftsresultat på -3 952. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Egge AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 1 240 169
Egge Gård AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 8 360 -2 960
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Egge Massedeponi AS Styrets leder 2021 - Aktiv 65 -700
Lindum Egge AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 5 311 -2 363
Tec Invest AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 4 387 2 066
Marius Egge Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
Nimeco AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -164
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -164

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Egge Gård AS Styrets leder 2016 - 2022
Egge Gård AS Styre­medlem 2019 - 2021
Egge Gård AS Nestleder styre 2017 - 2019
Bærums Verk Topphåndball Styre­medlem 2018 - 2021
Drinks Of Norway Sa Styrets leder 2016 - 2019
Drinks Of Norway Sa Adm. direktør 2016 - 2017
Egge Frukt og Bær AS Styrets leder 2013 - 2021
Egge Frukt og Bær AS Adm. direktør 2013 - 2021

Egge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egge AS - 994735268
Engroshandel med vin og brennevin
Bygg B Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 240 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
615 000
Egenkapital
936 000
Gjeld
179 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 84 33 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 240 972 400
Driftsresultat 169 -60 -188
Resultat før skatt 189 86 -183
Ordinært resultat 189 86 -183
Årsresultat 189 86 -183
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 615 0 0
Sum omløpsmidler 500 1 603 330
Sum eiendeler 1 115 1 603 330
Sum egenkapital 936 732 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179 870 230

Egge Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egge Gård AS - 917750947
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
Baneveien 16, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2016 2022 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 360 000
Personalkostnader
4 813 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 807 000
Egenkapital
-2 290 000
Gjeld
7 543 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 8 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 14 10 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 360 0 0
Driftsresultat -2 960 -5 -10
Resultat før skatt -3 098 -4 8
Ordinært resultat -3 098 -4 8
Årsresultat -3 098 -4 8
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 807 759 762
Sum omløpsmidler 2 447 50 48
Sum eiendeler 5 253 810 810
Sum egenkapital -2 290 808 811
Sum langsiktig gjeld 2 799 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 744 2 -1

Egge Massedeponi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egge Massedeponi AS - 926447610
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
C/o Marius Egge Baneveien 15, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-600 000
Gjeld
609 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 10
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 65
Driftsresultat -700
Resultat før skatt -700
Ordinært resultat -700
Årsresultat -700
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 9
Sum eiendeler 9
Sum egenkapital -600
Sum langsiktig gjeld 509
Sum kortsiktig gjeld 100

Egge Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egge Gård AS - 933616223
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Baneveien, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 2,2 år
Nestleder styre 2017 2019 2,2 år
Styrets leder 2000 Aktiv 22,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,3 år

Lindum Egge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lindum Egge AS - 997047044
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 311 000
Personalkostnader
1 142 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 933 000
Egenkapital
4 662 000
Gjeld
6 554 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 10 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 70 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 311 16 559 23 542
Driftsresultat -2 363 2 597 6 520
Resultat før skatt -1 827 2 112 5 203
Ordinært resultat -1 827 2 112 5 203
Årsresultat -1 827 2 112 5 203
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 10 933 14 845 14 529
Sum omløpsmidler 283 5 343 5 553
Sum eiendeler 11 216 20 188 20 082
Sum egenkapital 4 662 6 489 4 376
Sum langsiktig gjeld 4 972 6 013 5 272
Sum kortsiktig gjeld 1 582 7 686 10 433

Tec Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tec Invest AS - 946016438
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bergflødtveien 3, 3404 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 19,2 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 387 000
Personalkostnader
1 713 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 522 000
Egenkapital
16 366 000
Gjeld
949 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 90 88 31
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 387 2 486 1 518
Driftsresultat 2 066 354 -278
Resultat før skatt 3 743 3 096 40
Ordinært resultat 3 743 3 096 40
Årsresultat 3 743 3 096 40
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 522 11 526 11 428
Sum omløpsmidler 5 794 3 039 1 160
Sum eiendeler 17 316 14 565 12 588
Sum egenkapital 16 366 13 923 11 828
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 947 641 760

Marius Egge

Foretaksinfo
(Aktiv) Marius Egge - 970492763
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
Baneveien 18, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 19,2 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Nimeco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nimeco AS - 957007376
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Baneveien 16, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 372 000
Egenkapital
-4 131 000
Gjeld
5 809 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 8 27 55
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 -307
Driftsresultat -164 -59 -388
Resultat før skatt -891 -4 956 -1 705
Ordinært resultat -891 -4 956 -1 705
Årsresultat -891 -4 956 -1 705
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 372 773 4 595
Sum omløpsmidler 307 441 1 456
Sum eiendeler 1 678 1 214 6 051
Sum egenkapital -4 131 -3 239 1 717
Sum langsiktig gjeld 5 652 4 447 3 229
Sum kortsiktig gjeld 157 7 1 104

Bærums Verk Topphåndball

Foretaksinfo
(Aktiv) Bærums Verk Topphåndball - 992203234
Idrettslag og -klubber
Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 3,6 år

Drinks Of Norway Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Drinks Of Norway Sa - 915734456
Engroshandel med vin og brennevin
C/o Eplegården AS Børsandveien 1, 3475 Sætre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 3,2 år
Adm. direktør 2016 2017 1,1 år

Egge Frukt og Bær AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egge Frukt og Bær AS - 912081028
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
Baneveien 16, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2021 8,4 år
Adm. direktør 2013 2021 8,4 år

Kletor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kletor AS - 998058643
Utleie av arbeidskraft
Kunnskapsparken Syd Markveien 38a, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2021 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
89
Styremedlemmer
0
Omsetning
133 041 000
Personalkostnader
34 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 255 000
Egenkapital
7 847 000
Gjeld
16 470 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 75 62 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 133 041 91 149 61 986
Driftsresultat 9 021 3 504 3 311
Resultat før skatt 7 011 2 721 2 622
Ordinært resultat 7 011 2 721 2 622
Årsresultat 7 011 2 721 2 622
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 255 2 113 2 285
Sum omløpsmidler 22 062 15 381 9 120
Sum eiendeler 24 317 17 494 11 405
Sum egenkapital 7 847 3 536 3 415
Sum langsiktig gjeld 101 132 0
Sum kortsiktig gjeld 16 369 13 825 7 990

Medical International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Medical International AS - 993136778
Uoppgitt
Sandakerveien 24 C, Inng. D7, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2013 2,5 år

Gårdsservice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gårdsservice AS - 895652482
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Baneveien 16, 3405 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2022 12,1 år
Adm. direktør 2010 2022 12,1 år

Bonica AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bonica AS - 989067524
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Baneveien 16, 3400
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 4 år
Adm. direktør 2006 2009 3,7 år

Stiftelsen Opplysningskontoret for Frukt og Grønt - Frukt.no

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Opplysningskontoret for Frukt og Grønt - Frukt.no - 983084915
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Håndverksveien 31, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 488 000
Personalkostnader
10 265 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
200 000
Gjeld
23 502 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 8 2
Kontantstrøm fra drift 0 5 1
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 9 43 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 48 488 52 033 59 770
Driftsresultat -1 454 1 905 251
Resultat før skatt -1 431 1 931 283
Ordinært resultat -1 431 1 931 283
Årsresultat -1 431 1 931 283
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 23 702 20 861 23 100
Sum eiendeler 23 702 20 861 23 100
Sum egenkapital 200 200 200
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 502 20 661 22 900

Norsk Øko Urt BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Øko Urt BA - 966972394
Butikkhandel med helsekost
Jutulsborg, 5685 Uggdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år