Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jarle Aftret

Rapportdato: 2019-12-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jarle Aftret Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Sotstugguvegen Veiforening Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Vestre Vikvarvet Utmarkslag Sa Nestleder styre 2016 - Aktiv 0 0
Rensjø - Sørungen Beitelag Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 0
- Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 0
Sørungveien Sa Styrets leder 2012 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2012 - Aktiv 0 0
ANS Aftret Samdrift Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Ringen 214 Sylringen BA Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jarle Aftret Styrets leder 2000** - 2019
Jarle Aftret Styrets leder 2000** - 2019
Selbu Økonomi & Regnskap AS Styrets leder 2004 - 2007

Jarle Aftret

Foretaksinfo
(Aktiv) Jarle Aftret - 969520699
Sauehold
Aftretsvegen 79, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Sotstugguvegen Veiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Sotstugguvegen Veiforening - 917846006
Eiendomsforvaltning
C/o Asbjørn Fuglemsmo Alf Godagers veg 3, 7081 Sjetnemarka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,1 år

Vestre Vikvarvet Utmarkslag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Vikvarvet Utmarkslag Sa - 916488505
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
Vikvarvet, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 3,9 år

Rensjø - Sørungen Beitelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Rensjø - Sørungen Beitelag - 985862672
Tjenester tilknyttet husdyrhold
V/jarle Aftret Aftret Søndre, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,1 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,4 år

Sørungveien Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørungveien Sa - 898564932
Eiendomsforvaltning
, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,2 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 7,2 år

ANS Aftret Samdrift

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Aftret Samdrift - 951648647
Melkeproduksjon på storfe
, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år

Ringen 214 Sylringen BA

Foretaksinfo
(Aktiv) Ringen 214 Sylringen BA - 985457190
Tjenester tilknyttet husdyrhold
V/ Jarle Aftret, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,4 år

Stormyråsvegen Vegforening

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stormyråsvegen Vegforening - 970511903
Eiendomsforvaltning
V/jostein Aftret, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 4,2 år

Selbu Økonomi & Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Selbu Økonomi & Regnskap AS - 986486666
Regnskap og bokføring
Nestansringen 3, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 381 000
Personalkostnader
4 565 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
210 000
Egenkapital
610 000
Gjeld
1 077 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 4 2 8
Kontantstrøm fra drift 3 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 50 41 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 381 5 204 5 240
Driftsresultat 70 41 195
Resultat før skatt 68 33 131
Ordinært resultat 68 33 131
Årsresultat 68 33 131
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 210 209 247
Sum omløpsmidler 1 477 1 463 1 460
Sum eiendeler 1 688 1 672 1 706
Sum egenkapital 610 609 577
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 077 1 063 1 130