Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tore Nauf

Rapportdato: 2020-02-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 34 287 og med ett samlet driftsresultat på 2 116. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jotan AS Styrets leder 2020 - Aktiv 4 055 69
T & T - Eiendom AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 189 -37
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 189 -37
Horten Vvs AS Styrets leder 2014 - Aktiv 5 314 1 282
T & T Bygg AS Styrets leder 2006 - Aktiv 24 729 802
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 24 729 802

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Horten Håndverksenter ANS Styrets leder 2017 - 2018
Horten Håndverksenter ANS Styrets leder 2017 - 2018
T & T - Eiendom AS Styrets leder 2012 - 2017
Horten Vvs AS Adm. direktør 2014 - 2016

Jotan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jotan AS - 917582297
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Beverstien 3, 3188 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 055 000
Personalkostnader
1 188 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 000
Egenkapital
160 000
Gjeld
959 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 4 2 12
Kontantstrøm fra drift 1 1 14
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 40 34 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 055 3 321 721
Driftsresultat 69 15 42
Resultat før skatt 33 10 17
Ordinært resultat 33 10 17
Årsresultat 33 10 17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 49 75 25
Sum omløpsmidler 1 070 736 939
Sum eiendeler 1 119 811 964
Sum egenkapital 160 127 117
Sum langsiktig gjeld 166 193 0
Sum kortsiktig gjeld 793 491 846

T & T - Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T & T - Eiendom AS - 998693446
Oppføring av bygninger
Sollistrandsveien 32, 3187 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,5 år
Styrets leder 2012 2017 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
189 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 106 000
Egenkapital
-316 000
Gjeld
8 442 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 189 57 0
Driftsresultat -37 -63 -2
Resultat før skatt -222 -116 -2
Ordinært resultat -222 -116 -2
Årsresultat -222 -116 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 106 8 174 3
Sum omløpsmidler 20 34 19
Sum eiendeler 8 127 8 208 23
Sum egenkapital -316 -94 23
Sum langsiktig gjeld 6 500 6 500 0
Sum kortsiktig gjeld 1 942 1 802 0

Horten Vvs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Horten Vvs AS - 913301528
Rørleggerarbeid
Horten Industripark Nedre vei 8, 3183 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2014 2016 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 314 000
Personalkostnader
1 256 000
Lederlønn
735 000
Anleggsmidler
316 000
Egenkapital
1 115 000
Gjeld
1 813 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 94 92 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 314 4 896 4 667
Driftsresultat 1 282 733 778
Resultat før skatt 977 553 577
Ordinært resultat 977 553 577
Årsresultat 977 553 577
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 316 10 265
Sum omløpsmidler 2 613 1 736 1 188
Sum eiendeler 2 929 1 746 1 453
Sum egenkapital 1 115 738 585
Sum langsiktig gjeld 320 0 9
Sum kortsiktig gjeld 1 493 1 008 860

T & T Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T & T Bygg AS - 990057222
Oppføring av bygninger
Bjørnestien 10, 3188 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,6 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 729 000
Personalkostnader
7 295 000
Lederlønn
601 000
Anleggsmidler
3 377 000
Egenkapital
7 400 000
Gjeld
3 437 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 14 16
Kontantstrøm fra drift 7 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 60 78 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 729 20 318 16 182
Driftsresultat 802 1 959 1 994
Resultat før skatt 868 1 672 1 832
Ordinært resultat 868 1 672 1 832
Årsresultat 868 1 672 1 832
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 377 3 478 2 602
Sum omløpsmidler 7 460 10 162 8 462
Sum eiendeler 10 837 13 641 11 064
Sum egenkapital 7 400 9 532 7 858
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 437 4 108 3 206

Horten Håndverksenter ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Horten Håndverksenter ANS - 981940911
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vikveien 92a, 3180 Nykirke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,3 år
Adm. direktør 2000 2017 16,7 år