Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tore Nauf

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 30 232 og med ett samlet driftsresultat på 2 047. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
T & T - Eiendom AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 189 -37
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 189 -37
Horten Vvs AS Styrets leder 2014 - Aktiv 5 314 1 282
T & T Bygg AS Styrets leder 2006 - Aktiv 24 729 802
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 24 729 802

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Horten Håndverksenter ANS Styrets leder 2017 - 2018
Horten Håndverksenter ANS Styrets leder 2017 - 2018
T & T - Eiendom AS Styrets leder 2012 - 2017
Horten Vvs AS Adm. direktør 2014 - 2016

Horten Håndverksenter ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Horten Håndverksenter ANS - 981940911
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vikveien 92a, 3180 Nykirke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,3 år
Adm. direktør 2000 2017 16,7 år

T & T - Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T & T - Eiendom AS - 998693446
Oppføring av bygninger
Sollistrandsveien 32, 3187 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,2 år
Styrets leder 2012 2017 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
189 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 106 000
Egenkapital
-316 000
Gjeld
8 442 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 189 57 0
Driftsresultat -37 -63 -2
Resultat før skatt -222 -116 -2
Ordinært resultat -222 -116 -2
Årsresultat -222 -116 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 106 8 174 3
Sum omløpsmidler 20 34 19
Sum eiendeler 8 127 8 208 23
Sum egenkapital -316 -94 23
Sum langsiktig gjeld 6 500 6 500 0
Sum kortsiktig gjeld 1 942 1 802 0

Horten Vvs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Horten Vvs AS - 913301528
Rørleggerarbeid
Horten Industripark Nedre vei 8, 3183 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,7 år
Adm. direktør 2014 2016 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 314 000
Personalkostnader
1 256 000
Lederlønn
735 000
Anleggsmidler
316 000
Egenkapital
1 115 000
Gjeld
1 813 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 94 92 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 314 4 896 4 667
Driftsresultat 1 282 733 778
Resultat før skatt 977 553 577
Ordinært resultat 977 553 577
Årsresultat 977 553 577
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 316 10 265
Sum omløpsmidler 2 613 1 736 1 188
Sum eiendeler 2 929 1 746 1 453
Sum egenkapital 1 115 738 585
Sum langsiktig gjeld 320 0 9
Sum kortsiktig gjeld 1 493 1 008 860

T & T Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T & T Bygg AS - 990057222
Oppføring av bygninger
Bjørnestien 10, 3188 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,3 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 729 000
Personalkostnader
7 295 000
Lederlønn
601 000
Anleggsmidler
3 377 000
Egenkapital
7 400 000
Gjeld
3 437 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 14 16
Kontantstrøm fra drift 7 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 60 78 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 729 20 318 16 182
Driftsresultat 802 1 959 1 994
Resultat før skatt 868 1 672 1 832
Ordinært resultat 868 1 672 1 832
Årsresultat 868 1 672 1 832
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 377 3 478 2 602
Sum omløpsmidler 7 460 10 162 8 462
Sum eiendeler 10 837 13 641 11 064
Sum egenkapital 7 400 9 532 7 858
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 437 4 108 3 206