Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Monica Thomsen Lie

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 696 og med ett samlet driftsresultat på 677. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
M&m Optikk AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Thomsen Lie Consulting AS Styrets leder 2017 - Aktiv 229 62
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 229 62
2 Lie Eiendom AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 212 -15
Thomsen Lie Eiendom AS Styrets leder 2010 - Aktiv 965 592
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 965 592
Thomsen Lie Holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 1 -28
- Styrets leder 2006 - Aktiv 1 -28
Team Elektro Halden AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 1 289 66

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Halden Optiske AS Nestleder styre 2006 - 2007
Halden Optiske AS Styre­medlem 2004 - 2010
Halden Optiske AS Adm. direktør 2004 - 2017
Halden Optiske AS Adm. direktør 2004 - 2017

M&m Optikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) M&m Optikk AS - 926901095
Butikkhandel med optiske artikler
Storgata 4b, 1767 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Thomsen Lie Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thomsen Lie Consulting AS - 919482249
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Iddefjordsveien 604, 1765 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
229 000
Personalkostnader
74 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 062 000
Egenkapital
-731 000
Gjeld
1 832 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 60 4 3
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 229 530 229
Driftsresultat 62 -175 -585
Resultat før skatt 62 -175 -512
Ordinært resultat 62 -175 -512
Årsresultat 62 -175 -512
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 062 1 087 730
Sum omløpsmidler 39 170 566
Sum eiendeler 1 101 1 258 1 297
Sum egenkapital -731 -794 -618
Sum langsiktig gjeld 1 680 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152 2 051 1 915

2 Lie Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2 Lie Eiendom AS - 997205200
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fjell Osdalen, 1765 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
212 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 802 000
Egenkapital
-305 000
Gjeld
2 390 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 14 7
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 5 54 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 212 238 191
Driftsresultat -15 67 55
Resultat før skatt -107 -18 -31
Ordinært resultat -107 -18 -31
Årsresultat -107 -18 -31
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 802 1 912 1 651
Sum omløpsmidler 283 283 84
Sum eiendeler 2 085 2 195 1 735
Sum egenkapital -305 -198 -180
Sum langsiktig gjeld 2 012 2 366 1 572
Sum kortsiktig gjeld 378 28 343

Thomsen Lie Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thomsen Lie Eiendom AS - 995549158
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Osdalen Fjeld, 1765 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11,1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
965 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 868 000
Egenkapital
158 000
Gjeld
8 783 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 61 5 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 965 775 702
Driftsresultat 592 -185 467
Resultat før skatt 235 -342 228
Ordinært resultat 235 -342 228
Årsresultat 235 -342 228
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 868 9 051 4 935
Sum omløpsmidler 72 106 416
Sum eiendeler 8 941 9 156 5 352
Sum egenkapital 158 -77 265
Sum langsiktig gjeld 8 639 8 876 4 309
Sum kortsiktig gjeld 144 357 777

Thomsen Lie Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thomsen Lie Holding AS - 889155442
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fjell Osdalen, 1765 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 769 000
Egenkapital
5 829 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 3 38
Driftsresultat -28 -13 3
Resultat før skatt -22 -3 7
Ordinært resultat -22 -3 7
Årsresultat -22 -3 7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 769 4 047 3 366
Sum omløpsmidler 61 1 893 2 700
Sum eiendeler 5 829 5 940 6 066
Sum egenkapital 5 829 5 851 5 854
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 89 213

Team Elektro Halden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Team Elektro Halden AS - 986617884
Elektrisk installasjonsarbeid
Repslagergata 6, 1776 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 289 000
Personalkostnader
411 000
Lederlønn
287 000
Anleggsmidler
502 000
Egenkapital
139 000
Gjeld
818 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 18
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 41 9 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 289 862 1 589
Driftsresultat 66 -21 -154
Resultat før skatt 42 -44 173
Ordinært resultat 42 -44 173
Årsresultat 42 -44 173
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 502 502 373
Sum omløpsmidler 455 269 527
Sum eiendeler 957 771 900
Sum egenkapital 139 97 141
Sum langsiktig gjeld 147 201 0
Sum kortsiktig gjeld 671 473 760

Halden Optiske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Halden Optiske AS - 984764243
Butikkhandel med optiske artikler
Urtegata 4, 1776 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2007 < 1 år
Styre­medlem 2004 2010 5,6 år
Adm. direktør 2004 2017 12,7 år
Styrets leder 2002 2017 14,9 år