Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kari Anne Solfjeld Eid

Rapportdato: 2020-06-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 151 og med ett samlet driftsresultat på 1 265. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Whee! AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Sameiet St Halvards Plass 1 Styre­medlem 2018 - Aktiv 667 171
Syklistenes Landsforening i Oslo Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Hoi! AS Styrets leder 2017 - Aktiv 3 484 1 103
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 3 484 1 103
91 Ideligen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -9
Rumble In The Jungle Styre­medlem 2008 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hoi! Arkitektur AS Styrets leder 2018 - 2019
Hoi! Arkitektur AS Adm. direktør 2018 - 2019
Sameiet St Halvards Plass 1 Styrets leder 2016 - 2018
Sameiet St Halvards Plass 1 Nestleder styre 2013 - 2016
Sameiet St Halvards Plass 1 Nestleder styre 2013 - 2016
Borettslaget Bentsebo Nestleder styre 2011 - 2013
Borettslaget Bentsebo Vara­medlem 2010 - 2011
Bentsebakken Borettslag Nestleder styre 2005 - 2007
Bentsebakken Borettslag Styre­medlem 2004 - 2005

Whee! AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whee! AS - 825018662
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
St. Halvards Plass 1, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Sameiet St Halvards Plass 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet St Halvards Plass 1 - 985245711
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Norian Regnskap AS Rosenkrantz gate 16, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2 år
Styrets leder 2016 2018 2 år
Nestleder styre 2013 2016 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
667 000
Personalkostnader
33 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 990 000
Gjeld
2 183 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 6 2
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 86 58
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 667 565
Driftsresultat 171 75
Resultat før skatt 100 0
Ordinært resultat 100 0
Årsresultat 100 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 193 255
Sum eiendeler 193 255
Sum egenkapital -1 990 -2 091
Sum langsiktig gjeld 2 133 2 289
Sum kortsiktig gjeld 50 57

Syklistenes Landsforening i Oslo

Foretaksinfo
(Aktiv) Syklistenes Landsforening i Oslo - 995213400
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 8, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,1 år

Hoi! AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoi! AS - 819337802
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
St. Halvards Plass 1, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 484 000
Personalkostnader
1 877 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
77 000
Egenkapital
748 000
Gjeld
529 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 20 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 0 6
Totalt 98 15 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 484 1 312 242
Driftsresultat 1 103 -199 22
Resultat før skatt 857 -156 17
Ordinært resultat 857 -156 17
Årsresultat 857 -156 17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 77 102 0
Sum omløpsmidler 1 200 151 157
Sum eiendeler 1 277 253 157
Sum egenkapital 748 -110 47
Sum langsiktig gjeld 3 0 0
Sum kortsiktig gjeld 526 363 110

91 Ideligen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 91 Ideligen AS - 817030572
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Egnerveien 110, 1923 Sørum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 000
Egenkapital
-8 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -11
Resultat før skatt -9 -8 -9
Ordinært resultat -9 -8 -9
Årsresultat -7 -8 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 91 98 107
Sum omløpsmidler 1 1 1
Sum eiendeler 92 100 108
Sum egenkapital -8 0 8
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 100 100

Rumble In The Jungle

Foretaksinfo
(Aktiv) Rumble In The Jungle - 992428791
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
C/o Ronny Hansen Vøyensvingen 18b, 0458 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,1 år

Hoi! Arkitektur AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hoi! Arkitektur AS - 920771920
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
St. Halvards Plass 1, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1 år
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år

Solfjeld Eid Snurrepiperier

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solfjeld Eid Snurrepiperier - 913008316
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
St. Halvards Plass 1, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,2 år

Borettslaget Bentsebo

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Bentsebo - 950271361
Borettslag
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2013 2,1 år
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 413 000
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 677 000
Egenkapital
658 000
Gjeld
1 903 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 16 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 62 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 413 1 453 1 284
Driftsresultat 180 187 -7
Resultat før skatt 140 146 -49
Ordinært resultat 140 146 -49
Årsresultat 140 146 -49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 677 1 657 1 657
Sum omløpsmidler 885 768 907
Sum eiendeler 2 562 2 425 2 564
Sum egenkapital 658 519 373
Sum langsiktig gjeld 1 558 1 618 1 677
Sum kortsiktig gjeld 345 288 514

Bentsebakken Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Bentsebakken Borettslag - 950271094
Borettslag
C/o Obos Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2007 1,9 år
Styre­medlem 2004 2005 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 293 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 179 000
Egenkapital
-1 324 000
Gjeld
7 089 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 13 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 70 77 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 293 2 419 2 190
Driftsresultat 818 1 240 396
Resultat før skatt 612 1 047 158
Ordinært resultat 612 1 047 158
Årsresultat 612 1 047 158
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 179 5 195 5 150
Sum omløpsmidler 586 443 323
Sum eiendeler 5 765 5 637 5 473
Sum egenkapital -1 324 -1 936 -2 983
Sum langsiktig gjeld 6 830 7 320 8 073
Sum kortsiktig gjeld 259 253 382