Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arvid Tandberg

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 765 og med ett samlet driftsresultat på 263. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arvid Tandberg Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Arvid Tandberg AS Styrets leder 2018 - Aktiv 765 263
Nesbyen Høyre Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 0
Liasetvegen Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arvid Tandberg Styrets leder 2000** - 2019
Arvid Tandberg AS Styrets leder 2002 - 2008
Arvid Tandberg AS Styrets leder 2002 - 2008
Halling Konsult AS Styrets leder 2000** - 2002
Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS Styre­medlem 2000** - 2004

Arvid Tandberg

Foretaksinfo
(Aktiv) Arvid Tandberg - 976890221
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Austebakkan 16, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Arvid Tandberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arvid Tandberg AS - 920438075
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Austebakkan 16, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
765 000
Personalkostnader
357 000
Lederlønn
280 000
Anleggsmidler
250 000
Egenkapital
495 000
Gjeld
269 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 87 91
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 765 971
Driftsresultat 263 339
Resultat før skatt 205 260
Ordinært resultat 205 260
Årsresultat 205 260
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 250 0
Sum omløpsmidler 514 447
Sum eiendeler 764 447
Sum egenkapital 495 290
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269 156

Nesbyen Høyre

Foretaksinfo
(Aktiv) Nesbyen Høyre - 912808378
Partipolitiske organisasjoner
V/rune Ihle, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,3 år

Liasetvegen

Foretaksinfo
(Aktiv) Liasetvegen - 888690662
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Liaset, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,4 år

Arvid Tandberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arvid Tandberg AS - 984579810
Ikke tilgjengelig
, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2008 6,5 år
Adm. direktør 2002 2008 5,8 år

Halling Konsult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Halling Konsult AS - 958354622
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Flå It-senter, 3539 Flå
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 316 000
Personalkostnader
8 844 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
792 000
Egenkapital
4 081 000
Gjeld
4 230 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 55 64 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 316 12 526 11 359
Driftsresultat 757 987 1 163
Resultat før skatt 603 765 891
Ordinært resultat 603 765 891
Årsresultat 603 765 891
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 792 141 152
Sum omløpsmidler 7 519 7 993 7 518
Sum eiendeler 8 311 8 133 7 670
Sum egenkapital 4 081 3 478 3 213
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 230 4 656 4 457

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS - 960221001
Annen forebyggende helsetjeneste
Torpomoen 27, 3579 Torpo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 150 000
Personalkostnader
1 090 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
984 000
Egenkapital
839 000
Gjeld
624 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 16 20 0
Kontantstrøm fra drift 14 5 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 71 64 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 150 1 542 1 886
Driftsresultat 239 423 -209
Resultat før skatt 172 57 -192
Ordinært resultat 172 57 -192
Årsresultat 172 57 -192
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 984 384 429
Sum omløpsmidler 479 537 973
Sum eiendeler 1 463 921 1 401
Sum egenkapital 839 343 457
Sum langsiktig gjeld 196 202 365
Sum kortsiktig gjeld 428 376 580