Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Einar Storhaug

Rapportdato: 2019-09-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 362 124 og med ett samlet driftsresultat på 65 914. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordic Wildfish AS Styrets leder 2019 - Aktiv 271 215 58 870
AS Fjordabladet Ll Vara­medlem 2018 - Aktiv 9 342 35
Vikebladet Vestposten AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 13 604 1 844
Møre-nytt AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 14 383 1 450
Fjordtrykk AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 0 -75

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vikebladet Vestposten AS Vara­medlem 2008 - 2018
Møre-nytt AS Vara­medlem 2013 - 2018
Svinø Holding AS Styrets leder 2013 - 2017
Byavis Lillehammer AS Vara­medlem 2011 - 2012
Dølen AS Vara­medlem 2011 - 2012

Nordic Wildfish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Wildfish AS - 943501262
Hav- og kystfiske
Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
271 215 000
Personalkostnader
88 479 000
Lederlønn
2 545 000
Anleggsmidler
753 106 000
Egenkapital
130 905 000
Gjeld
723 816 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 4
Totalt 67
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 271 215
Driftsresultat 58 870
Resultat før skatt 16 797
Ordinært resultat 16 797
Årsresultat 16 797
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 753 106
Sum omløpsmidler 101 615
Sum eiendeler 854 721
Sum egenkapital 130 905
Sum langsiktig gjeld 640 716
Sum kortsiktig gjeld 83 100

AS Fjordabladet Ll

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Fjordabladet Ll - 939731687
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Rådhusvegen 6, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 342 000
Personalkostnader
4 466 000
Lederlønn
700 000
Anleggsmidler
1 308 000
Egenkapital
16 000
Gjeld
3 430 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 34 13 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 342 8 715 8 991
Driftsresultat 35 -930 -2 434
Resultat før skatt -29 -751 -1 394
Ordinært resultat -29 -751 -1 394
Årsresultat -29 -751 -1 394
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 308 1 608 1 375
Sum omløpsmidler 2 138 1 950 3 988
Sum eiendeler 3 446 3 558 5 362
Sum egenkapital 16 45 796
Sum langsiktig gjeld 171 205 238
Sum kortsiktig gjeld 3 259 3 308 4 328

Vikebladet Vestposten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikebladet Vestposten AS - 917183392
Utgivelse av aviser
Sjøgata 29, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Vara­medlem 2008 2018 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 604 000
Personalkostnader
5 016 000
Lederlønn
21 000
Anleggsmidler
1 030 000
Egenkapital
21 190 000
Gjeld
6 028 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 18 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 10 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 56 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 604 12 909 12 768
Driftsresultat 1 844 701 -1 129
Resultat før skatt 1 625 501 -907
Ordinært resultat 1 625 501 -907
Årsresultat 1 625 501 -907
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 030 1 478 1 774
Sum omløpsmidler 26 187 23 355 23 450
Sum eiendeler 27 217 24 833 25 224
Sum egenkapital 21 190 19 691 19 325
Sum langsiktig gjeld 1 255 1 809 1 875
Sum kortsiktig gjeld 4 773 3 332 4 023

Møre-nytt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møre-nytt AS - 984036280
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Ivar Aasen-gata 10, 6150 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Vara­medlem 2013 2018 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 383 000
Personalkostnader
5 217 000
Lederlønn
31 000
Anleggsmidler
363 000
Egenkapital
12 504 000
Gjeld
5 517 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 12 4
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 66 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 383 14 586 15 575
Driftsresultat 1 450 974 413
Resultat før skatt 1 254 637 130
Ordinært resultat 1 254 637 130
Årsresultat 1 254 637 130
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 363 860 1 387
Sum omløpsmidler 17 658 15 010 14 751
Sum eiendeler 18 021 15 870 16 138
Sum egenkapital 12 504 11 335 10 783
Sum langsiktig gjeld 249 461 496
Sum kortsiktig gjeld 5 268 4 075 4 859

Fjordtrykk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordtrykk AS - 937645740
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Rådhusvegen 6, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
550 000
Egenkapital
5 176 000
Gjeld
43 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -81 -80
Resultat før skatt -11 -22 -17
Ordinært resultat -11 -22 -17
Årsresultat -11 -22 -17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 550 550 550
Sum omløpsmidler 4 669 4 696 4 738
Sum eiendeler 5 219 5 246 5 288
Sum egenkapital 5 176 5 187 5 209
Sum langsiktig gjeld 37 49 64
Sum kortsiktig gjeld 6 10 15

Vestlandsnytt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestlandsnytt AS - 941721117
Utgivelse av aviser
Igesundvegen 22, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 291 000
Personalkostnader
3 916 000
Lederlønn
47 000
Anleggsmidler
553 000
Egenkapital
5 815 000
Gjeld
6 034 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 7 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 88 64 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 291 10 989 10 848
Driftsresultat 2 483 899 1 811
Resultat før skatt 1 982 706 1 387
Ordinært resultat 1 982 706 1 387
Årsresultat 1 982 706 1 387
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 553 592 584
Sum omløpsmidler 11 295 8 710 8 454
Sum eiendeler 11 848 9 302 9 038
Sum egenkapital 5 815 3 904 3 696
Sum langsiktig gjeld 532 532 23
Sum kortsiktig gjeld 5 502 4 866 5 319

Fjordenes Tidende AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordenes Tidende AS - 929552237
Utgivelse av blader og tidsskrifter
gate 1 Nr 199, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 883 000
Personalkostnader
7 721 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 066 000
Egenkapital
33 048 000
Gjeld
7 129 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 2 8 0
Kontantstrøm fra drift 10 14 1
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 46 57 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 883 17 547 16 959
Driftsresultat 89 768 -849
Resultat før skatt 371 643 -615
Ordinært resultat 371 643 -615
Årsresultat 371 643 -615
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 066 3 235 5 964
Sum omløpsmidler 37 111 35 782 32 607
Sum eiendeler 40 177 39 017 38 571
Sum egenkapital 33 048 32 749 32 178
Sum langsiktig gjeld 1 158 645 993
Sum kortsiktig gjeld 5 971 5 624 5 400

Skjåk Mediautvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skjåk Mediautvikling AS - 952882708
Utgivelse av aviser
Bisvoll, 2690 Skjåk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 335 000
Personalkostnader
4 267 000
Lederlønn
588 000
Anleggsmidler
9 019 000
Egenkapital
12 971 000
Gjeld
3 906 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 51 55 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 335 8 045 8 048
Driftsresultat 403 425 584
Resultat før skatt 354 445 737
Ordinært resultat 354 445 737
Årsresultat 354 445 737
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 019 9 298 9 098
Sum omløpsmidler 7 857 6 706 6 379
Sum eiendeler 16 876 16 004 15 477
Sum egenkapital 12 971 12 616 12 171
Sum langsiktig gjeld 854 854 854
Sum kortsiktig gjeld 3 052 2 534 2 452

Bjorli Øst Hytteeierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjorli Øst Hytteeierforening - 996287351
Eiendomsforvaltning
C/o Jan Sjåstad Storevågen 1, 6020 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2010 Aktiv 8,8 år

Pes Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pes Consult AS - 980408744
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sørnesvegen 32, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,6 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
753 000
Egenkapital
376 000
Gjeld
516 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 58 73 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 71 177 158
Driftsresultat 63 86 129
Resultat før skatt 30 64 84
Ordinært resultat 30 64 84
Årsresultat 30 64 84
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 753 622 695
Sum omløpsmidler 138 304 133
Sum eiendeler 892 926 828
Sum egenkapital 376 346 282
Sum langsiktig gjeld 547 547 378
Sum kortsiktig gjeld -31 33 168

Fjordingen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordingen AS - 958988419
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Myrane 7, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,2 år
Vara­medlem 2006 2007 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 000 000
Personalkostnader
6 288 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 607 000
Egenkapital
19 027 000
Gjeld
5 828 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 53 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 000 14 813 14 748
Driftsresultat 752 622 -1 125
Resultat før skatt 712 634 -962
Ordinært resultat 712 634 -962
Årsresultat 712 634 -962
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 607 2 977 3 110
Sum omløpsmidler 22 248 21 278 22 112
Sum eiendeler 24 855 24 255 25 222
Sum egenkapital 19 027 18 413 17 896
Sum langsiktig gjeld 1 545 1 647 1 769
Sum kortsiktig gjeld 4 283 4 194 5 557

Svinø Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svinø Holding AS - 989276840
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 730 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 310 000
Egenkapital
22 813 000
Gjeld
10 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 70 80 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 730 1 358 1 139
Driftsresultat 542 162 372
Resultat før skatt 700 13 508 5 489
Ordinært resultat 700 13 508 5 489
Årsresultat 700 13 508 5 489
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 310 31 050 15 181
Sum omløpsmidler 4 545 4 195 8 146
Sum eiendeler 32 855 35 245 23 327
Sum egenkapital 22 813 23 613 11 605
Sum langsiktig gjeld 8 108 7 944 8 457
Sum kortsiktig gjeld 1 934 3 688 3 266

Byavis Lillehammer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byavis Lillehammer AS - 889579242
Utgivelse av aviser
Jernbanegata 13, 2609 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 569 000
Personalkostnader
2 833 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
928 000
Gjeld
896 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 22 41 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 569 6 333 6 462
Driftsresultat -339 58 73
Resultat før skatt -352 52 60
Ordinært resultat -352 52 60
Årsresultat -352 52 60
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 52 33 38
Sum omløpsmidler 1 771 2 095 2 154
Sum eiendeler 1 824 2 127 2 192
Sum egenkapital 928 1 279 1 227
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 896 848 965

Dølen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dølen AS - 977554322
Utgivelse av aviser
Furulundvegen 19, 2640 Vinstra
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 297 000
Personalkostnader
2 557 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
307 000
Egenkapital
6 655 000
Gjeld
1 897 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 8 14 8
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 69 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 297 6 176 6 480
Driftsresultat 281 536 216
Resultat før skatt 258 452 209
Ordinært resultat 258 452 209
Årsresultat 258 452 209
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 307 493 226
Sum omløpsmidler 8 244 7 792 8 492
Sum eiendeler 8 552 8 285 8 717
Sum egenkapital 6 655 6 397 6 041
Sum langsiktig gjeld 2 10 11
Sum kortsiktig gjeld 1 895 1 878 2 665

Skodje Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skodje Næringspark AS - 961566932
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Blindheim Industriveg 4, 6020 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2018 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
897 000
Egenkapital
-793 000
Gjeld
12 231 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 73 0 0
Driftsresultat -437 -382 -871
Resultat før skatt -520 -462 -814
Ordinært resultat -520 -462 -814
Årsresultat -520 -462 -814
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 897 794 694
Sum omløpsmidler 10 541 7 390 7 605
Sum eiendeler 11 437 8 184 8 299
Sum egenkapital -793 -274 188
Sum langsiktig gjeld 4 500 4 500 4 500
Sum kortsiktig gjeld 7 731 3 958 3 611

Herøynytt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Herøynytt AS - 992358319
Nyhetsbyråer
Holmsildgata 1, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2015 4,6 år

Sunnmøringen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sunnmøringen AS - 933640434
Utgivelse av aviser
Sjøgata 13, 6200 Stranda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2015 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 809 000
Personalkostnader
1 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
2 611 000
Gjeld
1 049 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 17 15 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 809 3 839 4 351
Driftsresultat -165 -338 -102
Resultat før skatt -95 -308 -153
Ordinært resultat -95 -308 -153
Årsresultat -95 -308 -153
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 144 60
Sum omløpsmidler 3 560 4 071 4 261
Sum eiendeler 3 660 4 215 4 320
Sum egenkapital 2 611 2 789 3 180
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 049 1 426 1 140

Vigga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vigga AS - 961580188
Reklamebyråer
, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 240 000
Personalkostnader
1 859 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
391 000
Egenkapital
34 000
Gjeld
1 482 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 15 13 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 240 4 307 4 835
Driftsresultat -479 -744 217
Resultat før skatt -378 -570 165
Ordinært resultat -378 -570 165
Årsresultat -378 -570 165
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 391 546 328
Sum omløpsmidler 1 124 874 1 902
Sum eiendeler 1 516 1 419 2 230
Sum egenkapital 34 412 982
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 482 1 008 1 248

Svinø Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svinø Entreprenør AS - 952320017
Grunnarbeid
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2017 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 001 000
Personalkostnader
19 736 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 027 000
Egenkapital
5 809 000
Gjeld
18 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 73 82 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 62 001 65 426 61 742
Driftsresultat 5 133 8 790 7 326
Resultat før skatt 3 864 6 599 5 363
Ordinært resultat 3 864 6 599 5 363
Årsresultat 3 864 6 599 5 363
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 027 6 374 7 666
Sum omløpsmidler 18 823 23 303 19 386
Sum eiendeler 23 851 29 677 27 052
Sum egenkapital 5 809 4 745 4 546
Sum langsiktig gjeld 1 294 3 263 4 957
Sum kortsiktig gjeld 16 748 21 668 17 550

Bjorli Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjorli Eiendomsutvikling AS - 983647839
Ikke tilgjengelig
Hatlane, 6024 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,5 år

Novemco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novemco AS - 879392802
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-828 000
Gjeld
828 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -65 -65
Resultat før skatt -65 -65 -65
Ordinært resultat -65 -65 -65
Årsresultat -65 -65 -65
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -828 -763 -698
Sum langsiktig gjeld 828 763 698
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Grand Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grand Eiendom AS - 981457633
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Djupmyra 7, 6013 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år