Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Einar Storhaug

Rapportdato: 2019-06-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 290 203 og med ett samlet driftsresultat på 44 253. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordic Wildfish AS Styrets leder 2019 - Aktiv 202 422 40 789
AS Fjordabladet Ll Vara­medlem 2018 - Aktiv 8 715 -930
Vikebladet Vestposten AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 12 909 701
Møre-nytt AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 14 586 974
Fjordtrykk AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 0 -81

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vikebladet Vestposten AS Vara­medlem 2008 - 2018
Møre-nytt AS Vara­medlem 2013 - 2018
Svinø Holding AS Styrets leder 2013 - 2017
Byavis Lillehammer AS Vara­medlem 2011 - 2012
Dølen AS Vara­medlem 2011 - 2012

Nordic Wildfish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Wildfish AS - 943501262
Hav- og kystfiske
Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
202 422 000
Personalkostnader
70 469 000
Lederlønn
2 100 000
Anleggsmidler
578 240 000
Egenkapital
120 794 000
Gjeld
584 803 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 75 83 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 202 422 215 480 233 133
Driftsresultat 40 789 45 039 46 328
Resultat før skatt 57 568 57 537 22 343
Ordinært resultat 57 568 57 537 22 343
Årsresultat 57 568 57 537 22 343
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 578 240 425 934 387 082
Sum omløpsmidler 127 357 100 286 36 713
Sum eiendeler 705 597 526 220 423 795
Sum egenkapital 120 794 63 226 5 689
Sum langsiktig gjeld 523 290 416 216 372 820
Sum kortsiktig gjeld 61 513 46 779 45 287

AS Fjordabladet Ll

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Fjordabladet Ll - 939731687
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Rådhusvegen 6, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 715 000
Personalkostnader
4 814 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 608 000
Egenkapital
45 000
Gjeld
3 513 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 13 11 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 715 8 991 9 440
Driftsresultat -930 -2 434 -325
Resultat før skatt -751 -1 394 -261
Ordinært resultat -751 -1 394 -261
Årsresultat -751 -1 394 -261
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 608 1 375 342
Sum omløpsmidler 1 950 3 988 5 401
Sum eiendeler 3 558 5 362 5 743
Sum egenkapital 45 796 2 190
Sum langsiktig gjeld 205 238 271
Sum kortsiktig gjeld 3 308 4 328 3 282

Vikebladet Vestposten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikebladet Vestposten AS - 917183392
Utgivelse av aviser
Sjøgata 29, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Vara­medlem 2008 2018 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 909 000
Personalkostnader
5 803 000
Lederlønn
10 000
Anleggsmidler
1 478 000
Egenkapital
19 691 000
Gjeld
5 141 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 10 0 18
Rentedekningsgrad 8 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 17 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 909 12 768 13 416
Driftsresultat 701 -1 129 1 216
Resultat før skatt 501 -907 944
Ordinært resultat 501 -907 944
Årsresultat 501 -907 944
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 478 1 774 1 529
Sum omløpsmidler 23 355 23 450 23 913
Sum eiendeler 24 833 25 224 25 442
Sum egenkapital 19 691 19 325 20 385
Sum langsiktig gjeld 1 809 1 875 242
Sum kortsiktig gjeld 3 332 4 023 4 816

Møre-nytt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møre-nytt AS - 984036280
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Ivar Aasen-gata 10, 6150 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Vara­medlem 2013 2018 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 586 000
Personalkostnader
5 767 000
Lederlønn
10 000
Anleggsmidler
860 000
Egenkapital
11 335 000
Gjeld
4 536 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 4 4
Kontantstrøm fra drift 14 7 7
Rentedekningsgrad 8 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 44 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 586 15 575 16 244
Driftsresultat 974 413 212
Resultat før skatt 637 130 60
Ordinært resultat 637 130 60
Årsresultat 637 130 60
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 860 1 387 1 706
Sum omløpsmidler 15 010 14 751 12 583
Sum eiendeler 15 870 16 138 14 289
Sum egenkapital 11 335 10 783 10 759
Sum langsiktig gjeld 461 496 79
Sum kortsiktig gjeld 4 075 4 859 3 452

Fjordtrykk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordtrykk AS - 937645740
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Rådhusvegen 6, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
550 000
Egenkapital
5 187 000
Gjeld
59 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 30
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -81 -80 -38
Resultat før skatt -22 -17 35
Ordinært resultat -22 -17 35
Årsresultat -22 -17 35
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 550 550 550
Sum omløpsmidler 4 696 4 738 4 792
Sum eiendeler 5 246 5 288 5 342
Sum egenkapital 5 187 5 209 5 226
Sum langsiktig gjeld 49 64 83
Sum kortsiktig gjeld 10 15 33

Vestlandsnytt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestlandsnytt AS - 941721117
Utgivelse av aviser
Igesundvegen 22, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 989 000
Personalkostnader
4 927 000
Lederlønn
7 000
Anleggsmidler
592 000
Egenkapital
3 904 000
Gjeld
5 398 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 14 18 18
Kontantstrøm fra drift 10 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 64 84 86
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 989 10 848 12 162
Driftsresultat 899 1 811 2 114
Resultat før skatt 706 1 387 2 051
Ordinært resultat 706 1 387 2 051
Årsresultat 706 1 387 2 051
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 592 584 707
Sum omløpsmidler 8 710 8 454 6 845
Sum eiendeler 9 302 9 038 7 552
Sum egenkapital 3 904 3 696 2 309
Sum langsiktig gjeld 532 23 29
Sum kortsiktig gjeld 4 866 5 319 5 214

Fjordenes Tidende AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordenes Tidende AS - 929552237
Utgivelse av blader og tidsskrifter
gate 1 Nr 199, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 547 000
Personalkostnader
6 992 000
Lederlønn
507 000
Anleggsmidler
3 235 000
Egenkapital
32 749 000
Gjeld
6 269 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 6
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 14 1 10
Rentedekningsgrad 8 0 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 19 44
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 17 547 16 959 18 440
Driftsresultat 768 -849 287
Resultat før skatt 643 -615 362
Ordinært resultat 643 -615 362
Årsresultat 643 -615 362
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 235 5 964 4 269
Sum omløpsmidler 35 782 32 607 35 270
Sum eiendeler 39 017 38 571 39 539
Sum egenkapital 32 749 32 178 32 883
Sum langsiktig gjeld 645 993 558
Sum kortsiktig gjeld 5 624 5 400 6 097

Skjåk Mediautvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skjåk Mediautvikling AS - 952882708
Utgivelse av aviser
Bisvoll, 2690 Skjåk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 045 000
Personalkostnader
4 026 000
Lederlønn
27 000
Anleggsmidler
9 298 000
Egenkapital
12 616 000
Gjeld
3 388 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 55 66 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 045 8 048 7 972
Driftsresultat 425 584 -330
Resultat før skatt 445 737 -389
Ordinært resultat 445 737 -389
Årsresultat 445 737 -389
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 298 9 098 8 789
Sum omløpsmidler 6 706 6 379 5 856
Sum eiendeler 16 004 15 477 14 645
Sum egenkapital 12 616 12 171 11 434
Sum langsiktig gjeld 854 854 854
Sum kortsiktig gjeld 2 534 2 452 2 357

Bjorli Øst Hytteeierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjorli Øst Hytteeierforening - 996287351
Eiendomsforvaltning
C/o Jan Sjåstad Storevågen 1, 6020 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2010 Aktiv 8,5 år

Pes Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pes Consult AS - 980408744
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sørnesvegen 32, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
177 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
622 000
Egenkapital
346 000
Gjeld
580 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 73 72 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 177 158 63
Driftsresultat 86 129 -14
Resultat før skatt 64 84 -30
Ordinært resultat 64 84 -30
Årsresultat 64 84 -30
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 622 695 723
Sum omløpsmidler 304 133 2
Sum eiendeler 926 828 725
Sum egenkapital 346 282 328
Sum langsiktig gjeld 547 378 378
Sum kortsiktig gjeld 33 168 18

Fjordingen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordingen AS - 958988419
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Myrane 7, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12 år
Vara­medlem 2006 2007 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 813 000
Personalkostnader
6 577 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 977 000
Egenkapital
18 413 000
Gjeld
5 841 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 8 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 0 10
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 53 17 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 813 14 748 15 695
Driftsresultat 622 -1 125 866
Resultat før skatt 634 -962 618
Ordinært resultat 634 -962 618
Årsresultat 634 -962 618
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 977 3 110 3 103
Sum omløpsmidler 21 278 22 112 23 058
Sum eiendeler 24 255 25 222 26 161
Sum egenkapital 18 413 17 896 19 005
Sum langsiktig gjeld 1 647 1 769 1 820
Sum kortsiktig gjeld 4 194 5 557 5 336

Svinø Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svinø Holding AS - 989276840
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 730 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 310 000
Egenkapital
22 813 000
Gjeld
10 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 70 80 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 730 1 358 1 139
Driftsresultat 542 162 372
Resultat før skatt 700 13 508 5 489
Ordinært resultat 700 13 508 5 489
Årsresultat 700 13 508 5 489
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 310 31 050 15 181
Sum omløpsmidler 4 545 4 195 8 146
Sum eiendeler 32 855 35 245 23 327
Sum egenkapital 22 813 23 613 11 605
Sum langsiktig gjeld 8 108 7 944 8 457
Sum kortsiktig gjeld 1 934 3 688 3 266

Byavis Lillehammer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byavis Lillehammer AS - 889579242
Utgivelse av aviser
Jernbanegata 13, 2609 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 333 000
Personalkostnader
2 314 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
1 279 000
Gjeld
848 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 2 4 12
Kontantstrøm fra drift 1 1 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 41 43 70
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 333 6 462 6 511
Driftsresultat 58 73 353
Resultat før skatt 52 60 278
Ordinært resultat 52 60 278
Årsresultat 52 60 278
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 33 38 44
Sum omløpsmidler 2 095 2 154 2 390
Sum eiendeler 2 127 2 192 2 434
Sum egenkapital 1 279 1 227 1 167
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 848 965 1 267

Dølen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dølen AS - 977554322
Utgivelse av aviser
Furulundvegen 19, 2640 Vinstra
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 176 000
Personalkostnader
2 146 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
493 000
Egenkapital
6 397 000
Gjeld
1 888 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 14 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 49 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 176 6 480 6 396
Driftsresultat 536 216 255
Resultat før skatt 452 209 284
Ordinært resultat 452 209 284
Årsresultat 452 209 284
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 493 226 156
Sum omløpsmidler 7 792 8 492 8 163
Sum eiendeler 8 285 8 717 8 319
Sum egenkapital 6 397 6 041 5 952
Sum langsiktig gjeld 10 11 5
Sum kortsiktig gjeld 1 878 2 665 2 363

Skodje Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skodje Næringspark AS - 961566932
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Blindheim Industriveg 4, 6020 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2018 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
794 000
Egenkapital
-274 000
Gjeld
8 458 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -382 -871 -306
Resultat før skatt -462 -814 -377
Ordinært resultat -462 -814 -377
Årsresultat -462 -814 -377
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 794 694 461
Sum omløpsmidler 7 390 7 605 7 222
Sum eiendeler 8 184 8 299 7 683
Sum egenkapital -274 188 1 002
Sum langsiktig gjeld 4 500 4 500 0
Sum kortsiktig gjeld 3 958 3 611 6 681

Herøynytt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Herøynytt AS - 992358319
Nyhetsbyråer
Holmsildgata 1, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2015 4,6 år

Sunnmøringen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sunnmøringen AS - 933640434
Utgivelse av aviser
Sjøgata 13, 6200 Stranda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2015 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 839 000
Personalkostnader
2 021 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
144 000
Egenkapital
2 789 000
Gjeld
1 426 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 15 21 21
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 839 4 351 4 716
Driftsresultat -338 -102 -129
Resultat før skatt -308 -153 -128
Ordinært resultat -308 -153 -128
Årsresultat -308 -153 -128
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 144 60 119
Sum omløpsmidler 4 071 4 261 4 585
Sum eiendeler 4 215 4 320 4 704
Sum egenkapital 2 789 3 180 3 312
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 426 1 140 1 393

Vigga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vigga AS - 961580188
Reklamebyråer
, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 307 000
Personalkostnader
2 300 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
546 000
Egenkapital
412 000
Gjeld
1 008 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 4
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 7 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 13 59 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 307 4 835 4 713
Driftsresultat -744 217 145
Resultat før skatt -570 165 94
Ordinært resultat -570 165 94
Årsresultat -570 165 94
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 546 328 271
Sum omløpsmidler 874 1 902 1 675
Sum eiendeler 1 419 2 230 1 946
Sum egenkapital 412 982 817
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 008 1 248 1 129

Svinø Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svinø Entreprenør AS - 952320017
Grunnarbeid
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2017 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 001 000
Personalkostnader
19 736 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 027 000
Egenkapital
5 809 000
Gjeld
18 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 73 82 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 62 001 65 426 61 742
Driftsresultat 5 133 8 790 7 326
Resultat før skatt 3 864 6 599 5 363
Ordinært resultat 3 864 6 599 5 363
Årsresultat 3 864 6 599 5 363
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 027 6 374 7 666
Sum omløpsmidler 18 823 23 303 19 386
Sum eiendeler 23 851 29 677 27 052
Sum egenkapital 5 809 4 745 4 546
Sum langsiktig gjeld 1 294 3 263 4 957
Sum kortsiktig gjeld 16 748 21 668 17 550

Bjorli Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjorli Eiendomsutvikling AS - 983647839
Ikke tilgjengelig
Hatlane, 6024 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,5 år

Novemco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novemco AS - 879392802
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-763 000
Gjeld
763 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -65 -76
Resultat før skatt -65 -65 -76
Ordinært resultat -65 -65 -76
Årsresultat -65 -65 -76
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -763 -698 -633
Sum langsiktig gjeld 763 698 633
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Grand Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grand Eiendom AS - 981457633
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Djupmyra 7, 6013 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år