Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gunnar Holen

Rapportdato: 2019-04-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 179 og med ett samlet driftsresultat på -562. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Teøk AS Styrets leder 2018 - Aktiv 821 225
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 821 225
Nordic Wind AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -2
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -2
Ree Exploration AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -7
- Kontaktperson 2016 - Aktiv 0 -7
Aucu Exploration AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -7
- Kontaktperson 2016 - Aktiv 0 -7
Nordic Blue Crude AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 120 -6 213

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norwegian Precious Metals Exploration AS Styrets leder 2013 - 2013
Norse Forvaltning AS Styremedlem 2008 - 2009
Ph Media AS Nestleder styre 2000** - 2004

Teøk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teøk AS - 974359073
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Kontorfellesskapet Holtet 45, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
821 000
Personalkostnader
326 000
Lederlønn
201 000
Anleggsmidler
130 000
Egenkapital
419 000
Gjeld
203 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 92 92 92
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 821 1 015 1 411
Driftsresultat 225 323 722
Resultat før skatt 166 239 482
Ordinært resultat 166 239 482
Årsresultat 166 239 482
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 130 201 271
Sum omløpsmidler 492 892 1 159
Sum eiendeler 622 1 093 1 431
Sum egenkapital 419 753 664
Sum langsiktig gjeld 44 133 223
Sum kortsiktig gjeld 159 207 544

Nordic Wind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Wind AS - 919289430
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Fagernesveien 2, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,8 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
23 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 24
Sum egenkapital 23
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2

Ree Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ree Exploration AS - 812557882
Geologiske undersøkelser
Georg Tvibergs vei 10, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3 år
Kontaktperson 2016 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
-9 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -5
Resultat før skatt -7 -7 -5
Ordinært resultat -7 -7 -5
Årsresultat -7 -7 -5
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 10 10
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 10 10 10
Sum egenkapital -9 -2 5
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 12 6

Aucu Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aucu Exploration AS - 912557901
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Georg Tvibergs vei 10, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3 år
Kontaktperson 2016 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 000
Egenkapital
-9 000
Gjeld
40 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -5
Resultat før skatt -7 -7 -5
Ordinært resultat -7 -7 -5
Årsresultat -7 -7 -5
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 31 31 31
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 31 31 31
Sum egenkapital -9 -2 5
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 33 27

Nordic Blue Crude AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Blue Crude AS - 916066317
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
43 000
Lederlønn
900 000
Anleggsmidler
29 000
Egenkapital
-5 260 000
Gjeld
7 301 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 0 10 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 120 25 0
Driftsresultat -6 213 -1 428 -21
Resultat før skatt -6 276 -1 427 -21
Ordinært resultat -6 276 -1 427 -21
Årsresultat -6 276 -1 427 -21
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 29 0 0
Sum omløpsmidler 2 012 1 543 6
Sum eiendeler 2 041 1 543 6
Sum egenkapital -5 260 949 3
Sum langsiktig gjeld 150 150 0
Sum kortsiktig gjeld 7 151 444 3

Bømlo Gold Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bømlo Gold Exploration AS - 912320731
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Skjeggerudveien 5, 3408 Tranby
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 000
Egenkapital
-12 000
Gjeld
94 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -9
Resultat før skatt -7 -7 -9
Ordinært resultat -7 -7 -9
Årsresultat -7 -7 -9
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 82 82 82
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 82 82 82
Sum egenkapital -12 -5 1
Sum langsiktig gjeld 10 10 10
Sum kortsiktig gjeld 84 77 70

Megastar Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Megastar Holding AS - 989218786
Uoppgitt
Granveien 36 B, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
825 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 203 000
Egenkapital
859 000
Gjeld
695 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 79 81 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 825 525 77
Driftsresultat 791 506 57
Resultat før skatt 601 428 57
Ordinært resultat 601 428 57
Årsresultat 601 428 57
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 203 515 0
Sum omløpsmidler 351 127 4
Sum eiendeler 1 554 642 4
Sum egenkapital 859 259 -170
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 695 384 174

Ph Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ph Media AS - 979693745
Drift av web-portaler
Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 Aktiv 14,6 år
Nestleder styre 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 413 000
Personalkostnader
19 220 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
364 000
Egenkapital
-624 000
Gjeld
11 170 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 79 77 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 413 46 674 56 614
Driftsresultat 4 658 4 406 3 682
Resultat før skatt 3 516 3 262 2 752
Ordinært resultat 3 516 3 262 2 752
Årsresultat 3 516 3 262 2 752
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 364 1 398 1 415
Sum omløpsmidler 10 182 9 718 11 213
Sum eiendeler 10 546 11 116 12 628
Sum egenkapital -624 -1 195 -1 504
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 170 12 310 14 132

Norwegian Precious Metals Exploration AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Precious Metals Exploration AS - 997758870
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Granveien 36b, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Norse Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norse Forvaltning AS - 991926623
Fondsforvaltningsvirksomhet
9. Etg Klingengberggata 7a, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2008 2009 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 811 000
Personalkostnader
3 753 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
349 000
Egenkapital
8 065 000
Gjeld
1 234 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 14 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 70 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 811 10 897 10 788
Driftsresultat 449 879 452
Resultat før skatt 611 696 516
Ordinært resultat 611 696 516
Årsresultat 611 696 516
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 349 472 102
Sum omløpsmidler 8 951 8 074 7 141
Sum eiendeler 9 299 8 545 7 243
Sum egenkapital 8 065 7 455 6 157
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 234 1 090 1 086