Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gunnar Holen

Rapportdato: 2019-08-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 40 940 og med ett samlet driftsresultat på 2 818. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Teøk AS Styrets leder 2018 - Aktiv 118 -219
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 118 -219
Nordic Wind AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -9
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -9
Ree Exploration AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -8
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -8
Aucu Exploration AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -8
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -8
Nordic Blue Crude AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 147 -3 348

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norwegian Precious Metals Exploration AS Styrets leder 2013 - 2013
Norse Forvaltning AS Styre­medlem 2008 - 2009
Ph Media AS Nestleder styre 2000** - 2004

Teøk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teøk AS - 974359073
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Kontorfellesskapet Holtet 45, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 000
Personalkostnader
125 000
Lederlønn
201 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
18 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 92 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 118 821 1 015
Driftsresultat -219 225 323
Resultat før skatt -217 166 239
Ordinært resultat -217 166 239
Årsresultat -217 166 239
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 130 201
Sum omløpsmidler 48 492 892
Sum eiendeler 48 622 1 093
Sum egenkapital 30 419 753
Sum langsiktig gjeld 0 44 133
Sum kortsiktig gjeld 18 159 207

Nordic Wind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Wind AS - 919289430
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Fagernesveien 2, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
14 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -9 -2
Resultat før skatt -9 -1
Ordinært resultat -9 -1
Årsresultat -9 -1
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 17 24
Sum eiendeler 17 24
Sum egenkapital 14 23
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 2

Ree Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ree Exploration AS - 812557882
Geologiske undersøkelser
Georg Tvibergs vei 10, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
-17 000
Gjeld
27 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -7 -7
Resultat før skatt -8 -7 -7
Ordinært resultat -8 -7 -7
Årsresultat -8 -7 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 10 10
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 10 10 10
Sum egenkapital -17 -9 -2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 19 12

Aucu Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aucu Exploration AS - 912557901
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Georg Tvibergs vei 10, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 000
Egenkapital
-17 000
Gjeld
48 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -7 -7
Resultat før skatt -8 -7 -7
Ordinært resultat -8 -7 -7
Årsresultat -8 -7 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 31 31
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 31 31 31
Sum egenkapital -17 -9 -2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 40 33

Nordic Blue Crude AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Blue Crude AS - 916066317
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
147 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
900 000
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
-3 362 000
Gjeld
5 745 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 147 120 25
Driftsresultat -3 348 -6 213 -1 428
Resultat før skatt -3 467 -6 276 -1 427
Ordinært resultat -3 467 -6 276 -1 427
Årsresultat -3 467 -6 276 -1 427
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 29 0
Sum omløpsmidler 2 364 2 012 1 543
Sum eiendeler 2 383 2 041 1 543
Sum egenkapital -3 362 -5 260 949
Sum langsiktig gjeld 650 150 150
Sum kortsiktig gjeld 5 095 7 151 444

Bømlo Gold Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bømlo Gold Exploration AS - 912320731
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Skjeggerudveien 5, 3408 Tranby
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,2 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 000
Egenkapital
-20 000
Gjeld
102 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -7 -7
Resultat før skatt -8 -7 -7
Ordinært resultat -8 -7 -7
Årsresultat -8 -7 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 82 82
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 82 82 82
Sum egenkapital -20 -12 -5
Sum langsiktig gjeld 0 10 10
Sum kortsiktig gjeld 102 84 77

Megastar Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Megastar Holding AS - 989218786
Uoppgitt
Granveien 36 B, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
750 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 896 000
Egenkapital
1 402 000
Gjeld
863 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 77 79 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 750 825 525
Driftsresultat 706 791 506
Resultat før skatt 543 601 428
Ordinært resultat 543 601 428
Årsresultat 543 601 428
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 896 1 203 515
Sum omløpsmidler 370 351 127
Sum eiendeler 2 265 1 554 642
Sum egenkapital 1 402 859 259
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 863 695 384

Ph Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ph Media AS - 979693745
Drift av web-portaler
Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15 år
Nestleder styre 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 925 000
Personalkostnader
17 950 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 000
Egenkapital
-65 000
Gjeld
12 026 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 79 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 925 43 413 46 674
Driftsresultat 5 712 4 658 4 406
Resultat før skatt 4 486 3 516 3 262
Ordinært resultat 4 486 3 516 3 262
Årsresultat 4 486 3 516 3 262
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 241 364 1 398
Sum omløpsmidler 11 720 10 182 9 718
Sum eiendeler 11 961 10 546 11 116
Sum egenkapital -65 -624 -1 195
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 026 11 170 12 310

Norwegian Precious Metals Exploration AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Precious Metals Exploration AS - 997758870
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Granveien 36b, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Norse Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norse Forvaltning AS - 991926623
Fondsforvaltningsvirksomhet
9. Etg Klingengberggata 7a, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 882 000
Personalkostnader
3 256 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
165 000
Egenkapital
7 648 000
Gjeld
908 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 12 8 14
Kontantstrøm fra drift 0 7 10
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 60 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 882 10 811 10 897
Driftsresultat 710 449 879
Resultat før skatt -417 611 696
Ordinært resultat -417 611 696
Årsresultat -417 611 696
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 165 349 472
Sum omløpsmidler 8 390 8 951 8 074
Sum eiendeler 8 555 9 299 8 545
Sum egenkapital 7 648 8 065 7 455
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 908 1 234 1 090