Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erling Wold Riis

Rapportdato: 2022-08-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 914 og med ett samlet driftsresultat på 68. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Foreningen Husmannsplassen Øvre Myra Forretnings­fører 2022 - Aktiv 0 0
Sandefjord og Sandar Mållags Legat Til Norsk Målreising Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -23
Sandefjord Bridgeklubb Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Valluna AS Forretnings­fører 2019 - Aktiv 0 -18
Lunaria Invest AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 -498
Riis Erling Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Øre AS Styrets leder 2015 - Aktiv 914 607
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 914 607

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sandefjord Bridgeklubb Nestleder styre 2011 - 2021
Riis Erling Styrets leder 2000** - 2019
Riis Erling Styrets leder 2000** - 2019
Nøtterøy Vaskeri AS Styre­medlem 2016 - 2017
Nøtterøy Vaskeri AS Styrets leder 2015 - 2017
Nøtterøy Vaskeri AS Adm. direktør 2015 - 2016
Takstringen AS Styrets leder 2013 - 2020
Takstringen AS Adm. direktør 2006 - 2020
Haukerød Jordvanning Sa Adm. direktør 2012 - 2017
Norges Takseringsforbund Avdeling Landbruk Styre­medlem 2010 - 2019

Foreningen Husmannsplassen Øvre Myra

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Husmannsplassen Øvre Myra - 928199177
Eiendomsforvaltning
Schanches gate 24, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2022 Aktiv < 1 år

Sandefjord og Sandar Mållags Legat Til Norsk Målreising

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandefjord og Sandar Mållags Legat Til Norsk Målreising - 885564852
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Schanches gate 24, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
3 033 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 10 12 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -27 -27
Resultat før skatt 3 23 70
Ordinært resultat 3 23 70
Årsresultat 3 23 70
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 47 47 19
Sum omløpsmidler 2 987 2 984 2 988
Sum eiendeler 3 033 3 030 3 007
Sum egenkapital 3 033 3 030 3 007
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sandefjord Bridgeklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandefjord Bridgeklubb - 983904076
Idrettslag og -klubber
V/morten Brændvang Stockfleths gate 26, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,4 år
Nestleder styre 2011 2021 9,9 år

Valluna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valluna AS - 919268220
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Oserødveien 11, 3138 Skallestad
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 486 000
Egenkapital
5 600 000
Gjeld
1 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 41 16 16
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -18 -22
Resultat før skatt 1 592 77 60
Ordinært resultat 1 592 77 60
Årsresultat 1 592 77 60
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 486 5 957 5 098
Sum omløpsmidler 2 114 326 1 155
Sum eiendeler 6 600 6 283 6 253
Sum egenkapital 5 600 5 008 4 930
Sum langsiktig gjeld 0 0 16
Sum kortsiktig gjeld 1 000 1 275 1 307

Lunaria Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunaria Invest AS - 918620125
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Oserødveien 11, 3138 Skallestad
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 000
Egenkapital
1 655 000
Gjeld
5 858 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -498 -42 -11
Resultat før skatt -504 -107 -8
Ordinært resultat -504 -107 -8
Årsresultat -504 -107 -8
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 106 0 0
Sum omløpsmidler 7 407 7 886 2 334
Sum eiendeler 7 513 7 886 2 334
Sum egenkapital 1 655 2 030 2 030
Sum langsiktig gjeld 3 252 3 252 0
Sum kortsiktig gjeld 2 606 2 604 304

Riis Erling

Foretaksinfo
(Aktiv) Riis Erling - 970487492
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Drakeåsveien 35, 3229 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Øre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øre AS - 916477279
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Drakeåsveien 35, 3229 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,6 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
914 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 282 000
Egenkapital
2 179 000
Gjeld
4 211 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 70 66 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 914 869 901
Driftsresultat 607 541 613
Resultat før skatt 366 293 328
Ordinært resultat 366 293 328
Årsresultat 366 293 328
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 282 6 422 6 562
Sum omløpsmidler 107 107 233
Sum eiendeler 6 389 6 529 6 794
Sum egenkapital 2 179 1 966 1 826
Sum langsiktig gjeld 3 738 4 140 4 539
Sum kortsiktig gjeld 473 424 430

Nøtterøy Vaskeri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nøtterøy Vaskeri AS - 915876099
Vaskeri- og renserivirksomhet
Oserødveien 11, 3138 Skallestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,1 år
Styrets leder 2015 2017 2,2 år
Adm. direktør 2015 2016 < 1 år

Takstringen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Takstringen AS - 986659919
Eiendomsmegling
Drakeåsveien 35, 3229 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2020 7,3 år
Adm. direktør 2006 2020 13,7 år

Haukerød Jordvanning Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Haukerød Jordvanning Sa - 970555692
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Kodalveien 31, 3220 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2017 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
223 000
Egenkapital
113 000
Gjeld
438 000
Driftscore
2015 2014 2013
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 33 63
Resultatregnskap
2015 2014 2013
Driftsinntekter 117 199 142
Driftsresultat 7 -2 12
Resultat før skatt 6 3 14
Ordinært resultat 6 3 14
Årsresultat 6 3 14
Balanseregnskap
2015 2014 2013
Sum anleggsmidler 223 154 161
Sum omløpsmidler 328 400 377
Sum eiendeler 550 554 537
Sum egenkapital 113 106 103
Sum langsiktig gjeld 424 422 422
Sum kortsiktig gjeld 14 25 12

Norges Takseringsforbund Avdeling Landbruk

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Takseringsforbund Avdeling Landbruk - 994963600
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2019 9 år

Riis Erling

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riis Erling - 969769301
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Drakeåsveien 39, 3229 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,1 år