Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Roy Kåre Appelgren

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 417 657 og med ett samlet driftsresultat på 1 116 516. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordic Viken Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
Fellesrådet Borregaard AS Nestleder styre 2016 - Aktiv 0 0
Borregaard ASA Observatør 2013 - Aktiv 4 785 000 576 000
Borregaard AS Observatør 2013 - Aktiv 3 632 657 540 516

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fellesrådet Borregaard AS Styre­medlem 2013 - 2016
Borregaard AS Styre­medlem 2012 - 2013
Sarpsfoss Limited Styre­medlem 2010 - 2012
Borregaardansattes Forening Styre­medlem 2009 - 2018
Rotostøp AS Styre­medlem 2000** - 2008
Rotostøp AS Adm. direktør 2000** - 2008

Nordic Viken

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Viken - 922122024
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Osloveien 234, 1538 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 1 år

Fellesrådet Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fellesrådet Borregaard AS - 996351475
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 3,2 år
Styre­medlem 2013 2016 3,1 år

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2013 Aktiv 7,1 år
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Sarpsfoss Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsfoss Limited - 916694385
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
189 850 000
Personalkostnader
7 345 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
372 242 000
Egenkapital
247 051 000
Gjeld
189 895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 80 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 189 850 147 012 122 011
Driftsresultat 133 678 97 800 71 367
Resultat før skatt 57 166 41 623 30 567
Ordinært resultat 57 166 41 623 30 567
Årsresultat 57 166 41 623 30 567
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 372 242 328 777 308 549
Sum omløpsmidler 64 704 68 886 50 617
Sum eiendeler 436 946 397 664 359 166
Sum egenkapital 247 051 267 332 271 914
Sum langsiktig gjeld 16 325 17 362 18 367
Sum kortsiktig gjeld 173 570 112 969 68 885

Borregaardansattes Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaardansattes Forening - 890475132
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 9 år

Rotostøp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rotostøp AS - 874390372
Produksjon av plastprodukter ellers
Østkilen 10, 1621 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7 år
Adm. direktør 2000 2008 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 564 000
Personalkostnader
690 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
532 000
Egenkapital
832 000
Gjeld
642 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 24 76 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 564 3 028 2 033
Driftsresultat 103 437 -953
Resultat før skatt -14 311 -763
Ordinært resultat -14 311 -763
Årsresultat -14 311 -763
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 532 603 679
Sum omløpsmidler 941 1 556 1 171
Sum eiendeler 1 473 2 159 1 849
Sum egenkapital 832 846 535
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 642 1 313 1 314