Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Maria Alita Birkeland

Rapportdato: 2020-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 967 og med ett samlet driftsresultat på 301. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sydenhelse & Bolig AS Styrets leder 2016 - Aktiv 527 308
Docpower AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 0 -2
Royal Lifestyle AS Styrets leder 2012 - Aktiv 440 -5
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 440 -5

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sydenhelse & Bolig AS Vara­medlem 2016 - 2016

Sydenhelse & Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sydenhelse & Bolig AS - 981487214
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Arild Wahlstrømsvei, 3070 Sande i Vestfold
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,2 år
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
527 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
437 000
Egenkapital
848 000
Gjeld
99 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 85 54 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 527 216 267
Driftsresultat 308 154 231
Resultat før skatt 221 45 167
Ordinært resultat 221 45 167
Årsresultat 221 45 167
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 437 2 315 2 315
Sum omløpsmidler 510 303 613
Sum eiendeler 946 2 618 2 928
Sum egenkapital 848 672 627
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99 1 945 2 300

Docpower AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Docpower AS - 982754836
Allmenn legetjeneste
Arild Wahlstrøms vei, 3070 Sande i Vestfold
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-8 000
Gjeld
115 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 316 912
Driftsresultat -2 -3 -18
Resultat før skatt -2 -3 -38
Ordinært resultat -2 -3 -38
Årsresultat -2 -3 -38
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 107 48 213
Sum eiendeler 107 48 213
Sum egenkapital -8 -7 -3
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115 54 216

Royal Lifestyle AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Royal Lifestyle AS - 998076102
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
V/arild Wahlstrømsvei Nordre Jarlsberg Brygge, 3070 Sande i Vestfold
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,2 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
440 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
40 000
Gjeld
1 218 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 10 83 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 440 120 0
Driftsresultat -5 105 -34
Resultat før skatt -14 91 -34
Ordinært resultat -14 91 -34
Årsresultat -14 91 -34
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 12 12
Sum omløpsmidler 1 246 91 0
Sum eiendeler 1 258 103 12
Sum egenkapital 40 54 -37
Sum langsiktig gjeld 1 200 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 49 49