Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Erling Ulleberg

Rapportdato: 2020-02-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 812 og med ett samlet driftsresultat på -43. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Inger Anne Ulleberg AS Nestleder styre 2000** - Aktiv 0 -48
Klipra Legesenter AS Styrets leder 2000** - Aktiv 2 812 5
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 812 5

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ulleberg Kjell Erling Styrets leder 2000** - 2019

Ulleberg Kjell Erling

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ulleberg Kjell Erling - 981865782
Allmenn legetjeneste
Kipervikgata 11, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år

Inger Anne Ulleberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inger Anne Ulleberg AS - 982393604
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kristoffer Randers veg 7, 6007 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 Aktiv 19,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
1 866 000
Gjeld
90 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 42 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -48 -53 -46
Resultat før skatt 78 364 811
Ordinært resultat 78 364 811
Årsresultat 78 364 811
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 47 91 732
Sum omløpsmidler 1 910 2 314 1 903
Sum eiendeler 1 957 2 405 2 635
Sum egenkapital 1 866 1 788 2 093
Sum langsiktig gjeld 11 13 16
Sum kortsiktig gjeld 79 604 525

Klipra Legesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klipra Legesenter AS - 983457061
Allmenn legetjeneste
Fjellgaten, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 812 000
Personalkostnader
1 535 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 000
Egenkapital
-32 000
Gjeld
234 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 2
Totalt 18 8 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 812 3 227 3 172
Driftsresultat 5 -26 -47
Resultat før skatt -7 -37 -44
Ordinært resultat -7 -37 -44
Årsresultat -7 -37 -44
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 107 99 86
Sum omløpsmidler 95 488 322
Sum eiendeler 202 586 409
Sum egenkapital -32 -26 11
Sum langsiktig gjeld 213 282 14
Sum kortsiktig gjeld 21 330 384