Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for John Anders Lifjell

Rapportdato: 2021-06-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 30 299 og med ett samlet driftsresultat på -944. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norinvestor AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 882 189
- Adm. direktør 2003 - Aktiv 882 189
Arctic Rein og Vilt AS Adm. direktør 2013 - Aktiv 29 417 -1 133

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norinvestor AS Styrets leder 2003 - 2004
Arctic Rein og Vilt AS Styrets leder 2013 - 2014
Arctic Rein og Vilt AS Styrets leder 2013 - 2014

Norinvestor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norinvestor AS - 980403912
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Entreprenørveien 1 A, 8610 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Adm. direktør 2003 Aktiv 17,9 år
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
882 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 174 000
Egenkapital
1 471 000
Gjeld
5 147 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 78 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 882 851 865
Driftsresultat 189 572 579
Resultat før skatt -568 441 430
Ordinært resultat -568 441 430
Årsresultat -568 441 430
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 174 3 558 3 616
Sum omløpsmidler 443 834 704
Sum eiendeler 6 617 4 392 4 321
Sum egenkapital 1 471 2 039 1 597
Sum langsiktig gjeld 4 989 2 025 2 363
Sum kortsiktig gjeld 158 329 361

Arctic Rein og Vilt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Rein og Vilt AS - 912561259
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Entreprenørveien 1a, 8610 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,7 år
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 417 000
Personalkostnader
3 035 000
Lederlønn
727 000
Anleggsmidler
3 583 000
Egenkapital
3 023 000
Gjeld
19 827 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 5 5
Rentedekningsgrad 0 4 4
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 7 39 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 417 31 078 27 551
Driftsresultat -1 133 971 1 071
Resultat før skatt -1 525 73 24
Ordinært resultat -1 525 73 24
Årsresultat -1 525 73 24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 583 3 017 3 272
Sum omløpsmidler 19 267 14 414 18 086
Sum eiendeler 22 850 17 431 21 359
Sum egenkapital 3 023 3 845 3 772
Sum langsiktig gjeld 4 091 5 029 5 978
Sum kortsiktig gjeld 15 736 8 557 11 609

Forprosjekt for Arktisk Rein og Vilt John Anders Lifjell

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forprosjekt for Arktisk Rein og Vilt John Anders Lifjell - 983516807
Ikke tilgjengelig
Olderveien 19, 8622 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år