Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon Øyvind Eriksen

Rapportdato: 2019-06-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 167 372 og med ett samlet driftsresultat på -96 005. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Xeneta AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 28 583 -36 765
Northern.tech AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 23 241 7 929
Northern.tech Holding AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -30
Viva Labs AS Observatør 2017 - Aktiv 10 886 -4 118
Swarm64 AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 161 -21 485

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tellu Iot AS Observatør 2017 - 2018
Norbit Ablepay AS Observatør 2016 - 2019
Signicat AS Styre­medlem 2015 - 2019
Signicat AS Styrets leder 2006 - 2013
Boostcom Group AS Styrets leder 2014 - 2016
Bergenbio ASA Styre­medlem 2012 - 2019

Xeneta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xeneta AS - 915736076
Spedisjon
Torggata 8, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
59
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 583 000
Personalkostnader
35 441 000
Lederlønn
1 212 000
Anleggsmidler
1 824 000
Egenkapital
65 147 000
Gjeld
15 479 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 17 0
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 28 583 0
Driftsresultat -36 765 0
Resultat før skatt -36 687 0
Ordinært resultat -36 687 0
Årsresultat -36 687 0
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 1 824 0
Sum omløpsmidler 78 801 34
Sum eiendeler 80 626 34
Sum egenkapital 65 147 34
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 479 0

Northern.tech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northern.tech AS - 892847282
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 241 000
Personalkostnader
7 096 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 379 000
Egenkapital
30 637 000
Gjeld
12 566 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 84 85 74
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 23 241 28 903 20 000
Driftsresultat 7 929 12 683 4 732
Resultat før skatt 7 804 12 486 4 751
Ordinært resultat 7 804 12 486 4 751
Årsresultat 7 804 12 486 4 751
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 15 379 10 249 10 301
Sum omløpsmidler 27 825 31 161 16 476
Sum eiendeler 43 204 41 410 26 777
Sum egenkapital 30 637 22 033 8 680
Sum langsiktig gjeld 3 793 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 773 19 377 18 097

Northern.tech Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northern.tech Holding AS - 914290848
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Heimdalsveien 16, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 746 000
Egenkapital
24 852 000
Gjeld
-423 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 2 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 -16 -306
Resultat før skatt 9 173 -15 -305
Ordinært resultat 9 173 -15 -305
Årsresultat 9 173 -15 -305
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 746 3 746 3 746
Sum omløpsmidler 10 683 710 724
Sum eiendeler 24 429 4 456 4 471
Sum egenkapital 24 852 4 878 -289
Sum langsiktig gjeld -423 -423 4 759
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Viva Labs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viva Labs AS - 898444392
Programmeringstjenester
Bygg F3 Sandakerveien 24d, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2017 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 886 000
Personalkostnader
2 679 000
Lederlønn
518 000
Anleggsmidler
312 000
Egenkapital
4 444 000
Gjeld
3 541 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 11 17 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 886 1 685 1 247
Driftsresultat -4 118 -2 764 -1 927
Resultat før skatt -4 870 -2 782 -1 940
Ordinært resultat -4 870 -2 782 -1 940
Årsresultat -4 870 -2 782 -1 940
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 312 42 25
Sum omløpsmidler 7 673 5 278 1 378
Sum eiendeler 7 985 5 319 1 403
Sum egenkapital 4 444 3 813 1 095
Sum langsiktig gjeld 625 625 0
Sum kortsiktig gjeld 2 916 881 308

Swarm64 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Swarm64 AS - 911662787
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Alliance Venture Spring AS Parkveien 41b, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
161 000
Personalkostnader
14 290 000
Lederlønn
1 399 000
Anleggsmidler
2 570 000
Egenkapital
86 392 000
Gjeld
1 396 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 161 0 0
Driftsresultat -21 485 -18 269 -12 545
Resultat før skatt -23 612 -18 835 -11 123
Ordinært resultat -23 612 -18 835 -11 123
Årsresultat -23 612 -18 835 -11 123
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 570 943 533
Sum omløpsmidler 85 218 6 892 12 321
Sum eiendeler 87 788 7 834 12 854
Sum egenkapital 86 392 6 707 11 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 396 1 127 1 446

Novelda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novelda AS - 987361719
Produksjon av elektroniske komponenter
Garverivegen 2, 3850 Kviteseid
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 556 000
Personalkostnader
27 870 000
Lederlønn
1 530 000
Anleggsmidler
12 008 000
Egenkapital
84 719 000
Gjeld
9 116 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 17 15 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 556 18 445 14 817
Driftsresultat -35 948 -34 987 -30 472
Resultat før skatt -35 098 -34 331 -30 089
Ordinært resultat -35 098 -34 331 -30 089
Årsresultat -35 098 -34 331 -30 089
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 008 12 054 7 413
Sum omløpsmidler 81 826 116 203 19 953
Sum eiendeler 93 835 128 256 27 366
Sum egenkapital 84 719 119 485 14 708
Sum langsiktig gjeld 195 325 455
Sum kortsiktig gjeld 8 921 8 446 12 203

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,8 år
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 442 000
Personalkostnader
20 901 000
Lederlønn
2 356 000
Anleggsmidler
43 988 000
Egenkapital
25 864 000
Gjeld
41 697 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 8 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 442 60 746 76 184
Driftsresultat -6 523 -4 955 -8 435
Resultat før skatt -13 413 -8 320 -11 000
Ordinært resultat -13 413 -8 320 -11 000
Årsresultat -13 413 -8 320 -11 108
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 43 988 47 407 41 468
Sum omløpsmidler 23 572 25 228 22 359
Sum eiendeler 67 560 72 635 63 827
Sum egenkapital 25 864 23 813 13 153
Sum langsiktig gjeld 6 101 8 223 21 044
Sum kortsiktig gjeld 35 596 40 599 29 630

Numascale AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Numascale AS - 992462787
Produksjon av elektroniske komponenter
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 782 000
Personalkostnader
5 827 000
Lederlønn
1 861 000
Anleggsmidler
86 782 000
Egenkapital
78 543 000
Gjeld
19 709 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 11 5 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 17 782 8 064 2 417
Driftsresultat 242 -7 954 -31 163
Resultat før skatt -1 982 -8 602 -30 667
Ordinært resultat -1 982 -8 602 -30 667
Årsresultat -1 982 -8 602 -30 667
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 86 782 65 638 54 099
Sum omløpsmidler 11 471 15 881 16 449
Sum eiendeler 98 253 81 519 70 548
Sum egenkapital 78 543 70 388 65 070
Sum langsiktig gjeld 4 500 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 209 11 131 5 478

Sonstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sonstad AS - 990168474
Forlagsvirksomhet ellers
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,1 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
721 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 849 000
Egenkapital
1 623 000
Gjeld
3 772 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 77 12 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 721 34 50
Driftsresultat 693 -9 25
Resultat før skatt 534 -9 17
Ordinært resultat 534 -9 17
Årsresultat 534 -9 17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 849 4 857 4 343
Sum omløpsmidler 547 268 234
Sum eiendeler 5 396 5 125 4 577
Sum egenkapital 1 623 1 090 1 098
Sum langsiktig gjeld 3 560 4 030 3 474
Sum kortsiktig gjeld 212 5 4

Tellu Iot AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellu Iot AS - 917519919
Programmeringstjenester
Lensmannslia 4, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2017 2018 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 101 000
Personalkostnader
14 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 010 000
Egenkapital
8 456 000
Gjeld
7 350 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 13 12 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 101 7 974 0
Driftsresultat -7 177 -4 336 -356
Resultat før skatt -7 214 -4 377 -356
Ordinært resultat -7 214 -4 377 -356
Årsresultat -7 214 -4 377 -356
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 010 2 610 7 500
Sum omløpsmidler 13 796 8 531 0
Sum eiendeler 15 806 11 141 7 500
Sum egenkapital 8 456 6 432 7 116
Sum langsiktig gjeld 700 900 0
Sum kortsiktig gjeld 6 650 3 809 384

Norbit Ablepay AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norbit Ablepay AS - 994302000
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2016 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 005 000
Personalkostnader
2 416 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 200 000
Egenkapital
14 079 000
Gjeld
3 635 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 0
Resultatgrad 14 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 48 83 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 005 4 125 1 161
Driftsresultat 473 1 999 -3 369
Resultat før skatt 86 7 732 -3 332
Ordinært resultat 86 7 732 -3 332
Årsresultat 86 7 732 -3 332
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 200 8 510 160
Sum omløpsmidler 4 513 4 873 3 094
Sum eiendeler 17 713 13 383 3 254
Sum egenkapital 14 079 12 055 -9 943
Sum langsiktig gjeld 1 667 0 531
Sum kortsiktig gjeld 1 968 1 328 12 667

Signicat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Signicat AS - 989584022
Utgivelse av annen programvare
Gryta 2a, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,9 år
Styrets leder 2006 2013 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
94
Styremedlemmer
0
Omsetning
131 007 000
Personalkostnader
48 684 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 983 000
Egenkapital
61 749 000
Gjeld
27 559 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 75 75
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 131 007 93 723
Driftsresultat 7 383 6 925
Resultat før skatt 6 230 5 834
Ordinært resultat 6 230 5 834
Årsresultat 6 230 5 834
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 34 983 24 912
Sum omløpsmidler 54 325 42 603
Sum eiendeler 89 308 67 515
Sum egenkapital 61 749 49 644
Sum langsiktig gjeld 0 361
Sum kortsiktig gjeld 27 559 17 510

Bergenbio ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergenbio ASA - 992219688
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 335 000
Personalkostnader
38 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
581 000
Egenkapital
337 280 000
Gjeld
41 546 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 12 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 2 335 0
Driftsresultat -194 539 -183 707
Resultat før skatt -191 747 -182 206
Ordinært resultat -191 747 -182 206
Årsresultat -191 747 -182 206
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 581 557
Sum omløpsmidler 378 245 383 780
Sum eiendeler 378 826 384 337
Sum egenkapital 337 280 350 350
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 546 33 986

Secure Identity Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Secure Identity Holding AS - 991482423
Utgivelse av annen programvare
C/o Kantega AS Bassengbakken 4, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2012 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
108 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 798 000
Egenkapital
18 485 000
Gjeld
1 710 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 6 8 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 096 -264 -155
Resultat før skatt -2 094 -262 -155
Ordinært resultat -2 094 -262 -155
Årsresultat -2 094 -262 -155
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 17 798 17 798 9 598
Sum omløpsmidler 2 397 502 185
Sum eiendeler 20 195 18 300 9 783
Sum egenkapital 18 485 18 079 9 641
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 710 221 141

Kantega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kantega AS - 985815534
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Kirkegata 5, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Adm. direktør 2003 2011 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
179
Styremedlemmer
0
Omsetning
183 913 000
Personalkostnader
105 200 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 148 000
Egenkapital
24 373 000
Gjeld
62 863 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 85 81 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 183 913 149 464 113 393
Driftsresultat 30 178 18 480 9 492
Resultat før skatt 22 838 13 728 6 885
Ordinært resultat 22 838 13 728 6 885
Årsresultat 22 838 13 728 6 885
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 148 2 854 2 816
Sum omløpsmidler 84 088 65 486 50 889
Sum eiendeler 87 236 68 340 53 705
Sum egenkapital 24 373 21 585 19 885
Sum langsiktig gjeld 376 299 249
Sum kortsiktig gjeld 62 487 46 456 33 571

Internet Aksess AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Internet Aksess AS - 974278359
Ikke tilgjengelig
Nordreg 10, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år