Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon Øyvind Eriksen

Rapportdato: 2020-02-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 270 004 og med ett samlet driftsresultat på -20 979. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aidiom 2 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Aidiom 1 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Aidiom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Sonstad Holding 3 AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
Sonstad Holding 2 AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Northern.tech AS Styre­medlem 2018 - 2019
Northern.tech Holding AS Styre­medlem 2017 - 2019
Tellu Iot AS Observatør 2017 - 2018
Norbit Ablepay AS Observatør 2016 - 2019
Swarm64 AS Styre­medlem 2016 - 2019

Aidiom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aidiom 2 AS - 923790314
Uoppgitt
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år

Aidiom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aidiom 1 AS - 923790322
Uoppgitt
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år

Aidiom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aidiom AS - 923614885
Uoppgitt
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år

Sonstad Holding 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sonstad Holding 3 AS - 923128565
Uoppgitt
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år

Sonstad Holding 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sonstad Holding 2 AS - 923128557
Uoppgitt
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år

Xeneta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xeneta AS - 915736076
Spedisjon
Torggata 8, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
58
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 542 000
Personalkostnader
39 977 000
Lederlønn
1 212 000
Anleggsmidler
2 584 000
Egenkapital
-2 821 000
Gjeld
25 458 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 9 17 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 542 28 583 0
Driftsresultat -52 934 -36 765 0
Resultat før skatt -52 849 -36 687 0
Ordinært resultat -52 849 -36 687 0
Årsresultat -52 849 -36 687 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 584 1 824 0
Sum omløpsmidler 20 053 78 801 34
Sum eiendeler 22 638 80 626 34
Sum egenkapital -2 821 65 147 34
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 458 15 479 0

Viva Labs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viva Labs AS - 898444392
Programmeringstjenester
Bygg F3 Sandakerveien 24d, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 025 000
Personalkostnader
3 255 000
Lederlønn
507 000
Anleggsmidler
5 332 000
Egenkapital
1 981 000
Gjeld
10 183 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 5 11 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 025 10 886 1 685
Driftsresultat -2 678 -4 118 -2 764
Resultat før skatt -2 790 -4 870 -2 782
Ordinært resultat -2 790 -4 870 -2 782
Årsresultat -2 790 -4 870 -2 782
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 332 312 42
Sum omløpsmidler 6 832 7 673 5 278
Sum eiendeler 12 165 7 985 5 319
Sum egenkapital 1 981 4 444 3 813
Sum langsiktig gjeld 1 641 625 625
Sum kortsiktig gjeld 8 542 2 916 881

Sonstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sonstad AS - 990168474
Forlagsvirksomhet ellers
Bergsbakken 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,8 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
721 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 849 000
Egenkapital
1 623 000
Gjeld
3 772 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 77 12 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 721 34 50
Driftsresultat 693 -9 25
Resultat før skatt 534 -9 17
Ordinært resultat 534 -9 17
Årsresultat 534 -9 17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 849 4 857 4 343
Sum omløpsmidler 547 268 234
Sum eiendeler 5 396 5 125 4 577
Sum egenkapital 1 623 1 090 1 098
Sum langsiktig gjeld 3 560 4 030 3 474
Sum kortsiktig gjeld 212 5 4

Kantega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kantega AS - 985815534
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Kirkegata 5, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,7 år
Adm. direktør 2003 2011 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
186
Styremedlemmer
0
Omsetning
221 716 000
Personalkostnader
124 839 000
Lederlønn
1 324 000
Anleggsmidler
4 094 000
Egenkapital
29 021 000
Gjeld
73 798 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 6
Totalt 87
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 221 716
Driftsresultat 33 940
Resultat før skatt 26 087
Ordinært resultat 26 087
Årsresultat 26 087
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 4 094
Sum omløpsmidler 98 726
Sum eiendeler 102 819
Sum egenkapital 29 021
Sum langsiktig gjeld 451
Sum kortsiktig gjeld 73 347

Northern.tech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northern.tech AS - 892847282
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 871 000
Personalkostnader
9 980 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 549 000
Egenkapital
32 014 000
Gjeld
12 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 43 84 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 871 23 241 28 903
Driftsresultat -576 7 929 12 683
Resultat før skatt 1 377 7 804 12 486
Ordinært resultat 1 377 7 804 12 486
Årsresultat 1 377 7 804 12 486
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 549 15 379 10 249
Sum omløpsmidler 29 071 27 825 31 161
Sum eiendeler 44 619 43 204 41 410
Sum egenkapital 32 014 30 637 22 033
Sum langsiktig gjeld 4 021 3 793 0
Sum kortsiktig gjeld 8 585 8 773 19 377

Northern.tech Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northern.tech Holding AS - 914290848
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Heimdalsveien 16, 1464 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 021 000
Egenkapital
24 700 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 25 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -30 -16
Resultat før skatt -152 9 173 -15
Ordinært resultat -152 9 173 -15
Årsresultat -152 9 173 -15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 021 13 746 3 746
Sum omløpsmidler 10 679 10 683 710
Sum eiendeler 24 700 24 429 4 456
Sum egenkapital 24 700 24 852 4 878
Sum langsiktig gjeld 0 -423 -423
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tellu Iot AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellu Iot AS - 917519919
Programmeringstjenester
Lensmannslia 4, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2017 2018 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 101 000
Personalkostnader
14 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 010 000
Egenkapital
8 456 000
Gjeld
7 350 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 13 12 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 101 7 974 0
Driftsresultat -7 177 -4 336 -356
Resultat før skatt -7 214 -4 377 -356
Ordinært resultat -7 214 -4 377 -356
Årsresultat -7 214 -4 377 -356
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 010 2 610 7 500
Sum omløpsmidler 13 796 8 531 0
Sum eiendeler 15 806 11 141 7 500
Sum egenkapital 8 456 6 432 7 116
Sum langsiktig gjeld 700 900 0
Sum kortsiktig gjeld 6 650 3 809 384

Norbit Ablepay AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norbit Ablepay AS - 994302000
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2016 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 450 000
Personalkostnader
2 869 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 269 000
Egenkapital
10 565 000
Gjeld
6 188 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 10
Resultatgrad 0 14 20
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 4 48 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 450 5 005 4 125
Driftsresultat -3 989 473 1 999
Resultat før skatt -3 514 86 7 732
Ordinært resultat -3 514 86 7 732
Årsresultat -3 514 86 7 732
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 269 13 200 8 510
Sum omløpsmidler 1 484 4 513 4 873
Sum eiendeler 16 752 17 713 13 383
Sum egenkapital 10 565 14 079 12 055
Sum langsiktig gjeld 4 864 1 667 0
Sum kortsiktig gjeld 1 324 1 968 1 328

Swarm64 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Swarm64 AS - 911662787
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Alliance Venture Spring AS Parkveien 41b, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 000
Personalkostnader
19 285 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 596 000
Egenkapital
46 529 000
Gjeld
1 823 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 115 161 0
Driftsresultat -29 777 -21 485 -18 269
Resultat før skatt -37 783 -23 612 -18 835
Ordinært resultat -37 783 -23 612 -18 835
Årsresultat -37 783 -23 612 -18 835
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 596 2 570 943
Sum omløpsmidler 42 756 85 218 6 892
Sum eiendeler 48 353 87 788 7 834
Sum egenkapital 46 529 86 392 6 707
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 823 1 396 1 127

Signicat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Signicat AS - 989584022
Utgivelse av annen programvare
Gryta 2a, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,9 år
Styrets leder 2006 2013 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
127
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 040 000
Personalkostnader
67 126 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 256 000
Egenkapital
60 594 000
Gjeld
54 144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 30 75 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 178 040 131 007 93 723
Driftsresultat -4 756 7 383 6 925
Resultat før skatt -3 696 6 230 5 834
Ordinært resultat -3 696 6 230 5 834
Årsresultat -3 696 6 230 5 834
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 256 34 983 24 912
Sum omløpsmidler 66 482 54 325 42 603
Sum eiendeler 114 738 89 308 67 515
Sum egenkapital 60 594 61 749 49 644
Sum langsiktig gjeld 8 216 0 361
Sum kortsiktig gjeld 45 928 27 559 17 510

Novelda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novelda AS - 987361719
Produksjon av elektroniske komponenter
Garverivegen 2, 3850 Kviteseid
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 085 000
Personalkostnader
34 048 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 567 000
Egenkapital
151 986 000
Gjeld
20 442 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 17 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 085 21 556 18 445
Driftsresultat -55 330 -35 948 -34 987
Resultat før skatt -55 260 -35 098 -34 331
Ordinært resultat -55 260 -35 098 -34 331
Årsresultat -55 260 -35 098 -34 331
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 567 12 008 12 054
Sum omløpsmidler 157 861 81 826 116 203
Sum eiendeler 172 428 93 835 128 256
Sum egenkapital 151 986 84 719 119 485
Sum langsiktig gjeld 65 195 325
Sum kortsiktig gjeld 20 377 8 921 8 446

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,8 år
Styre­medlem 2012 2019 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 586 000
Personalkostnader
32 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 632 000
Egenkapital
20 876 000
Gjeld
53 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 7 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 66 586 64 442 60 746
Driftsresultat -12 128 -6 523 -4 955
Resultat før skatt -14 081 -13 413 -8 320
Ordinært resultat -14 081 -13 413 -8 320
Årsresultat -14 081 -13 413 -8 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 632 43 988 47 407
Sum omløpsmidler 28 286 23 572 25 228
Sum eiendeler 73 918 67 560 72 635
Sum egenkapital 20 876 25 864 23 813
Sum langsiktig gjeld 16 092 6 101 8 223
Sum kortsiktig gjeld 36 950 35 596 40 599

Bergenbio ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergenbio ASA - 992219688
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 335 000
Personalkostnader
38 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
581 000
Egenkapital
337 280 000
Gjeld
41 546 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 12 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 2 335 0
Driftsresultat -194 539 -183 707
Resultat før skatt -191 747 -182 206
Ordinært resultat -191 747 -182 206
Årsresultat -191 747 -182 206
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 581 557
Sum omløpsmidler 378 245 383 780
Sum eiendeler 378 826 384 337
Sum egenkapital 337 280 350 350
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 546 33 986

Numascale AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Numascale AS - 992462787
Produksjon av elektroniske komponenter
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2019 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 694 000
Personalkostnader
6 087 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
109 383 000
Egenkapital
101 991 000
Gjeld
25 169 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 18 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 70 11 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 694 17 782 8 064
Driftsresultat 3 834 242 -7 954
Resultat før skatt 3 765 -1 982 -8 602
Ordinært resultat 3 765 -1 982 -8 602
Årsresultat 3 765 -1 982 -8 602
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 109 383 86 782 65 638
Sum omløpsmidler 17 778 11 471 15 881
Sum eiendeler 127 160 98 253 81 519
Sum egenkapital 101 991 78 543 70 388
Sum langsiktig gjeld 17 500 4 500 0
Sum kortsiktig gjeld 7 669 15 209 11 131

Secure Identity Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Secure Identity Holding AS - 991482423
Utgivelse av annen programvare
C/o Kantega AS Bassengbakken 4, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2012 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
133 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 960 000
Egenkapital
16 700 000
Gjeld
4 589 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 2 6 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 743 -2 096 -264
Resultat før skatt -1 784 -2 094 -262
Ordinært resultat -1 784 -2 094 -262
Årsresultat -1 784 -2 094 -262
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 960 17 798 17 798
Sum omløpsmidler 2 330 2 397 502
Sum eiendeler 21 290 20 195 18 300
Sum egenkapital 16 700 18 485 18 079
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 589 1 710 221

Internet Aksess AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Internet Aksess AS - 974278359
Ikke tilgjengelig
Nordreg 10, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år