Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Otto Hantho

Rapportdato: 2019-08-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 34 304 og med ett samlet driftsresultat på 2 961. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Otto Hantho Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Søre Skeisvann Borettslag Styre­medlem 2018 - Aktiv 5 832 2 484
Kvalamarka 1 AS Styrets leder 2017 - Aktiv 782 535
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 782 535
Norsk Takfornying Stavanger AS Kontakt­person 2017 - Aktiv 350 -256
Ohantho Holding AS Styrets leder 2017 - Aktiv 44 -15
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 44 -15

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Otto Hantho Styrets leder 2000** - 2019
Norsk Takfornying Stavanger AS Styre­medlem 2017 - 2018
Norsk Takfornying Stavanger AS Adm. direktør 2017 - 2017
Norsk Takfornying Stavanger AS Styrets leder 2015 - 2017
Norheimskogen Utvikling AS Styrets leder 2017 - 2017
Norheimskogen Utvikling AS Styre­medlem 2016 - 2017
123tak AS Adm. direktør 2017 - 2017
Kvalamarka Invest AS Styre­medlem 2016 - 2018
Kvalamarka Invest AS Styrets leder 2016 - 2016

Otto Hantho

Foretaksinfo
(Aktiv) Otto Hantho - 980583740
Annen forebyggende helsetjeneste
Kvalamarka 1, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Søre Skeisvann Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Søre Skeisvann Borettslag - 953459817
Borettslag
Kirkegata 130, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 832 000
Personalkostnader
135 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 500 000
Egenkapital
9 727 000
Gjeld
18 132 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 75 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 832 5 511 5 512
Driftsresultat 2 484 1 852 2 185
Resultat før skatt 2 085 1 439 1 705
Ordinært resultat 2 085 1 439 1 705
Årsresultat 2 085 1 439 1 705
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 500 19 508 19 518
Sum omløpsmidler 8 358 7 884 7 275
Sum eiendeler 27 858 27 392 26 792
Sum egenkapital 9 727 7 642 6 203
Sum langsiktig gjeld 18 049 19 266 20 462
Sum kortsiktig gjeld 83 485 127

Kvalamarka 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvalamarka 1 AS - 919885394
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvalamarka 1, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,8 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
782 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 058 000
Egenkapital
169 000
Gjeld
7 098 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 0 8
Totalt 59 8
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 782 0
Driftsresultat 535 -14
Resultat før skatt 174 -30
Ordinært resultat 174 -30
Årsresultat 174 -30
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 7 058 7 166
Sum omløpsmidler 209 8
Sum eiendeler 7 267 7 174
Sum egenkapital 169 -5
Sum langsiktig gjeld 7 098 7 175
Sum kortsiktig gjeld 0 5

Norsk Takfornying Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Takfornying Stavanger AS - 915686613
Takarbeid ellers
Kvalamarka 1, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 2 år
Styre­medlem 2017 2018 1,5 år
Adm. direktør 2017 2017 < 1 år
Styrets leder 2015 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
350 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
53 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 8 25 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 350 1 282 2 140
Driftsresultat -256 -141 6
Resultat før skatt -259 -142 2
Ordinært resultat -259 -142 2
Årsresultat -259 -142 2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 68 53
Sum omløpsmidler 23 190 456
Sum eiendeler 53 258 509
Sum egenkapital 53 216 356
Sum langsiktig gjeld 0 0 1
Sum kortsiktig gjeld 0 42 151

Ohantho Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ohantho Holding AS - 918872728
Uoppgitt
Kvalamarka 1, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 000
Egenkapital
25 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 2
Likviditetsgrad II 2 6
Totalt 4 25
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 44 226
Driftsresultat -15 1
Resultat før skatt -21 -1
Ordinært resultat -21 -1
Årsresultat -21 -1
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 28 0
Sum omløpsmidler 3 79
Sum eiendeler 31 79
Sum egenkapital 25 21
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 58

123tak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 123tak AS - 911593564
Oppføring av bygninger
Kvalamarka 1, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2017 1 år
Styrets leder 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 839 000
Personalkostnader
5 101 000
Lederlønn
75 000
Anleggsmidler
1 171 000
Egenkapital
1 601 000
Gjeld
5 541 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 51 29 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 839 10 547 10 100
Driftsresultat 524 -20 -10
Resultat før skatt 309 -63 -14
Ordinært resultat 309 -63 -14
Årsresultat 309 -63 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 171 2 049 1 879
Sum omløpsmidler 5 970 2 226 967
Sum eiendeler 7 142 4 274 2 846
Sum egenkapital 1 601 1 292 1 355
Sum langsiktig gjeld 1 034 1 248 211
Sum kortsiktig gjeld 4 507 1 735 1 281

123 Fasade AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 123 Fasade AS - 913717694
Oppføring av bygninger
Kvalamarka 1, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 163 000
Personalkostnader
1 333 000
Lederlønn
285 000
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
313 000
Gjeld
1 050 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 63 73 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 163 1 755 495
Driftsresultat 241 59 12
Resultat før skatt 182 44 6
Ordinært resultat 182 44 6
Årsresultat 182 44 6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 30 0
Sum omløpsmidler 1 332 130 110
Sum eiendeler 1 362 160 110
Sum egenkapital 313 130 86
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 050 29 24

Haugesund Marine Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugesund Marine Service AS - 989498339
Engroshandel med drivstoff og brensel
Asalvikvegen 40, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 8,9 år
Styrets leder 2008 2010 1,9 år
Styre­medlem 2006 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 294 000
Personalkostnader
2 142 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
-1 039 000
Gjeld
3 209 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 294 5 043 5 160
Driftsresultat -552 -215 -156
Resultat før skatt -574 -255 -206
Ordinært resultat -574 -255 -206
Årsresultat -574 -255 -206
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 181 271
Sum omløpsmidler 2 069 2 829 2 394
Sum eiendeler 2 169 3 010 2 664
Sum egenkapital -1 039 -465 -211
Sum langsiktig gjeld 331 378 302
Sum kortsiktig gjeld 2 878 3 098 2 573

Norheimskogen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norheimskogen Utvikling AS - 916969406
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kvalamarka 7, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Styre­medlem 2016 2017 1 år

Kvalamarka Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvalamarka Invest AS - 993224685
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Flotmyrgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,3 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 058 000
Egenkapital
1 642 000
Gjeld
11 465 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 53 53 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 120 1 103 1 282
Driftsresultat 340 242 395
Resultat før skatt -147 -197 -22
Ordinært resultat -147 -197 -22
Årsresultat -147 -197 -22
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 058 13 506 13 989
Sum omløpsmidler 49 64 284
Sum eiendeler 13 107 13 569 14 273
Sum egenkapital 1 642 -173 1 366
Sum langsiktig gjeld 11 276 11 744 12 148
Sum kortsiktig gjeld 189 1 999 759

Okk-invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Okk-invest AS - 912245195
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sundvegen 561, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 < 1 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 114 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 103 000
Egenkapital
7 208 000
Gjeld
36 268 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 6
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 6 44 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 114 1 341 1 870
Driftsresultat -1 692 188 727
Resultat før skatt -2 040 -103 268
Ordinært resultat -2 040 -103 268
Årsresultat -2 040 -103 268
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 35 103 20 939 11 663
Sum omløpsmidler 8 373 1 685 739
Sum eiendeler 43 476 22 624 12 402
Sum egenkapital 7 208 2 149 2 171
Sum langsiktig gjeld 21 450 14 029 7 788
Sum kortsiktig gjeld 14 818 6 446 2 443

Haugaland Industritjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugaland Industritjenester AS - 912603229
Malerarbeid
Sundvegen 561, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 846 000
Personalkostnader
1 975 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
526 000
Egenkapital
1 396 000
Gjeld
1 137 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 98 12 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 846 900 751
Driftsresultat 1 949 -332 225
Resultat før skatt 1 568 -338 162
Ordinært resultat 1 568 -338 162
Årsresultat 1 568 -338 162
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 526 340 233
Sum omløpsmidler 2 008 218 222
Sum eiendeler 2 534 558 455
Sum egenkapital 1 396 -171 167
Sum langsiktig gjeld 225 317 142
Sum kortsiktig gjeld 912 412 146

Fasadekjemisk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fasadekjemisk AS - 981687809
Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Sundvegen 561, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,9 år
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Adm. direktør 2012 2014 2,4 år

Hardanger Eiendomsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hardanger Eiendomsselskap AS - 976799453
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Asalvikvegen 40, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2017 6,4 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2017 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
96 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
749 000
Egenkapital
726 000
Gjeld
71 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 72 77 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 96 182 204
Driftsresultat 63 147 158
Resultat før skatt 38 107 107
Ordinært resultat 38 107 107
Årsresultat 38 107 107
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 749 761 777
Sum omløpsmidler 47 59 20
Sum eiendeler 796 820 797
Sum egenkapital 726 688 581
Sum langsiktig gjeld 6 58 178
Sum kortsiktig gjeld 65 73 38

Odda Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Odda Invest AS - 982719259
Ikke tilgjengelig
Bokngata 83, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Hardanger Restaurantdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hardanger Restaurantdrift AS - 880393502
Ikke tilgjengelig
Røldalsv 29, 5750 Odda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år