Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Emil Gran Andersson

Rapportdato: 2019-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 421 og med ett samlet driftsresultat på 2 615. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Studio Gran Interiørarkitekter AS Styremedlem 2018 - Aktiv 8 476 1 853
Fredrikstad Tennisklubb Styremedlem 2018 - Aktiv 0 0
Orval AS Styremedlem 2017 - Aktiv 356 191
Strategic Property AS Styrets leder 2013 - Aktiv 95 79
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 95 79
Gudeberg Lokalsamfunn Nestleder styre 2012 - Aktiv 0 0
Strategic Lab for Architecture And Building AS Styrets leder 2011 - Aktiv 2 494 492
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 2 494 492
Andersson Architectural Laboratory Innehaver 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fredrikstad Tennisklubb Styrets leder 2016 - 2018
Fredrikstad Tennisklubb Nestleder styre 2014 - 2016
Orval AS Styrets leder 2014 - 2017

Studio Gran Interiørarkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Studio Gran Interiørarkitekter AS - 919353104
Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet
Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 476 000
Personalkostnader
1 952 000
Lederlønn
688 000
Anleggsmidler
438 000
Egenkapital
455 000
Gjeld
2 170 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 4 0
Totalt 93 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 8 476 1 059
Driftsresultat 1 853 -279
Resultat før skatt 1 421 -216
Ordinært resultat 1 421 -216
Årsresultat 1 421 -216
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 438 283
Sum omløpsmidler 2 188 359
Sum eiendeler 2 625 642
Sum egenkapital 455 -166
Sum langsiktig gjeld 7 0
Sum kortsiktig gjeld 2 163 808

Fredrikstad Tennisklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Fredrikstad Tennisklubb - 875472062
Idrettslag og -klubber
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2018 Aktiv 1 år
Styrets leder 2016 2018 1,8 år
Nestleder styre 2014 2016 1,6 år

Orval AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orval AS - 984192797
Eiendomsforvaltning
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2014 2017 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
356 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 359 000
Egenkapital
-2 569 000
Gjeld
5 096 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 3 20 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 37 56 28
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 356 389 407
Driftsresultat 191 204 132
Resultat før skatt -16 243 -55
Ordinært resultat -16 243 -55
Årsresultat -16 243 -55
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 359 2 407 2 207
Sum omløpsmidler 168 134 92
Sum eiendeler 2 527 2 541 2 298
Sum egenkapital -2 569 -2 553 -2 796
Sum langsiktig gjeld 4 860 4 860 4 860
Sum kortsiktig gjeld 236 234 234

Strategic Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strategic Property AS - 811837172
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
128 000
Egenkapital
199 000
Gjeld
35 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 87 64 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 95 45 32
Driftsresultat 79 25 12
Resultat før skatt 60 19 9
Ordinært resultat 60 19 9
Årsresultat 60 19 9
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 128 128 128
Sum omløpsmidler 106 5 6
Sum eiendeler 234 133 134
Sum egenkapital 199 139 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 -6 14

Gudeberg Lokalsamfunn

Foretaksinfo
(Aktiv) Gudeberg Lokalsamfunn - 896253352
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Movigs gate 37 B, 1630 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 Aktiv 6,8 år

Strategic Lab for Architecture And Building AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strategic Lab for Architecture And Building AS - 996395545
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
V/værstetorvet 1 Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 494 000
Personalkostnader
1 136 000
Lederlønn
715 000
Anleggsmidler
137 000
Egenkapital
351 000
Gjeld
1 019 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 6
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 89 93 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 494 2 204 970
Driftsresultat 492 403 -33
Resultat før skatt 377 299 -41
Ordinært resultat 377 299 -41
Årsresultat 377 299 -41
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 137 69 11
Sum omløpsmidler 1 232 844 375
Sum eiendeler 1 370 913 386
Sum egenkapital 351 474 175
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 019 439 211

Andersson Architectural Laboratory

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andersson Architectural Laboratory - 986794239
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2006 Aktiv 12,7 år