Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karsten Rislå

Rapportdato: 2021-05-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -13. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Corvus Holding AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -13

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Basisforlaget AS Styre­medlem 2003 - 2018
Basisforlaget AS Nestleder styre 2000** - 2003
Basisforlaget AS Adm. direktør 2000** - 2017
Basisforlaget AS Adm. direktør 2000** - 2017

Corvus Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Corvus Holding AS - 995498413
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Parkveien 7, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
192 000
Egenkapital
180 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -8 -9
Resultat før skatt 1 285 -8 -9
Ordinært resultat 1 285 -8 -9
Årsresultat 1 285 -8 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 192 205 205
Sum omløpsmidler 1 1 1
Sum eiendeler 193 205 205
Sum egenkapital 180 0 8
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 205 197

Basisforlaget AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Basisforlaget AS - 983407129
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Kronprinsens gate 6, 4608 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2018 15,4 år
Nestleder styre 2000 2003 2,5 år
Adm. direktør 2000 2017 16,7 år

Christianssands Lydfabrik ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Christianssands Lydfabrik ANS - 975925900
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Kronprinsens gate 6, 4608 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17,1 år