Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Maren Skjelde

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 38 981 og med ett samlet driftsresultat på 2 285. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Finse 1222 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 26 615 2 137
1222 Eiendom 2 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 60 35
1222 Eiendom 1 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 100 11
Destinasjon Finse AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -309
Matregionen AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -2
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -2
Glad Mat AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 12 206 413
Visitrallarvegen.no Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Finse 1222 AS Adm. direktør 2006 - 2017
Stiftinga Rallarmuseet Finse Vara­medlem 2018 - 2019
Hotel Sverre AS Adm. direktør 2017 - 2018
Hansen på Skagen Drift AS Styre­medlem 2016 - 2018
Borettslaget Hendrik Vara­medlem 2012 - 2013
Borettslaget Hendrik Styrets leder 2010 - 2011
Borettslaget Hendrik Styre­medlem 2009 - 2012
Borettslaget Hendrik Styre­medlem 2009 - 2012

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2006 2017 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 615 000
Personalkostnader
11 090 000
Lederlønn
802 000
Anleggsmidler
7 228 000
Egenkapital
4 336 000
Gjeld
5 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 56 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 615 26 754 26 700
Driftsresultat 2 137 1 115 1 684
Resultat før skatt 1 492 598 998
Ordinært resultat 1 492 598 998
Årsresultat 1 492 598 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 228 8 238 8 052
Sum omløpsmidler 2 732 3 986 3 448
Sum eiendeler 9 961 12 224 11 500
Sum egenkapital 4 336 2 844 2 246
Sum langsiktig gjeld 2 722 5 879 6 035
Sum kortsiktig gjeld 2 903 3 501 3 218

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
190 000
Gjeld
37 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 35
Resultat før skatt 28 25 25
Ordinært resultat 28 25 25
Årsresultat 28 25 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 104 115
Sum omløpsmidler 130 116 95
Sum eiendeler 226 220 210
Sum egenkapital 190 184 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 36 29

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
1 092 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 11 15 18
Resultat før skatt 11 13 15
Ordinært resultat 11 13 15
Årsresultat 11 13 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 866 917 969
Sum omløpsmidler 263 227 179
Sum eiendeler 1 130 1 144 1 148
Sum egenkapital 1 092 1 105 1 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 39 32

Destinasjon Finse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Finse AS - 919866640
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Steinboligen Vestre Rallarvegen 15c, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000 000
Egenkapital
31 007 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -309 -405 -31
Resultat før skatt -308 -404 -31
Ordinært resultat -308 -404 -31
Årsresultat -308 -404 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 000 0 0
Sum omløpsmidler 30 107 571 990
Sum eiendeler 31 107 571 990
Sum egenkapital 31 007 565 969
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 5 20

Matregionen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Matregionen AS - 920854486
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-7 000
Gjeld
34 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 2 2
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -2 -17
Resultat før skatt -2 -17
Ordinært resultat -2 -17
Årsresultat -2 -17
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 28 30
Sum eiendeler 28 30
Sum egenkapital -7 -4
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 34

Glad Mat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glad Mat AS - 880511882
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Måltidets Hus Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 206 000
Personalkostnader
2 083 000
Lederlønn
715 000
Anleggsmidler
128 000
Egenkapital
1 949 000
Gjeld
665 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 62 74 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 206 12 804 11 636
Driftsresultat 413 835 -71
Resultat før skatt 415 847 -70
Ordinært resultat 415 847 -70
Årsresultat 415 847 -70
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 128 62 66
Sum omløpsmidler 2 486 2 286 1 824
Sum eiendeler 2 614 2 349 1 890
Sum egenkapital 1 949 1 534 688
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 665 814 1 202

Visitrallarvegen.no

Foretaksinfo
(Aktiv) Visitrallarvegen.no - 996984206
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 5,4 år

Stiftinga Rallarmuseet Finse

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftinga Rallarmuseet Finse - 970969470
Drift av kulturhistoriske museer
Østre Lokomotivstall, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 134 000
Personalkostnader
463 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 853 000
Egenkapital
423 000
Gjeld
1 676 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 19 12 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 134 1 156 1 076
Driftsresultat -21 -219 -87
Resultat før skatt -22 -220 -90
Ordinært resultat -22 -220 -90
Årsresultat -22 -220 -90
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 853 1 888 1 955
Sum omløpsmidler 247 423 816
Sum eiendeler 2 100 2 311 2 771
Sum egenkapital 423 446 666
Sum langsiktig gjeld 1 591 1 749 1 828
Sum kortsiktig gjeld 85 117 278

Hotel Sverre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotel Sverre AS - 960966694
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Storgaten 45, 4307 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 229 000
Personalkostnader
2 472 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 596 000
Egenkapital
2 363 000
Gjeld
2 242 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 13 11 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 229 9 519 8 881
Driftsresultat -1 200 -2 042 -2 712
Resultat før skatt -1 033 -1 709 -2 178
Ordinært resultat -1 033 -1 709 -2 178
Årsresultat -1 033 -1 709 -2 178
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 596 3 047 3 125
Sum omløpsmidler 2 008 3 967 4 024
Sum eiendeler 4 605 7 014 7 149
Sum egenkapital 2 363 2 353 1 995
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 242 4 661 5 154

Hansen på Skagen Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansen på Skagen Drift AS - 966569948
Drift av restauranter og kafeer
Skagen 18, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 744 000
Personalkostnader
12 373 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 793 000
Egenkapital
578 000
Gjeld
7 347 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 17 18 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 744 29 887 28 993
Driftsresultat -1 324 -1 060 -1 910
Resultat før skatt -1 104 -926 -1 502
Ordinært resultat -1 104 -926 -1 502
Årsresultat -1 104 -926 -1 502
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 793 4 507 5 067
Sum omløpsmidler 4 131 2 792 3 031
Sum eiendeler 7 924 7 298 8 098
Sum egenkapital 578 -700 256
Sum langsiktig gjeld 1 993 1 993 1 995
Sum kortsiktig gjeld 5 354 6 005 5 847

Borettslaget Hendrik

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Hendrik - 953139618
Borettslag
Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2013 1,1 år
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Styre­medlem 2009 2012 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 624 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 966 000
Egenkapital
-5 892 000
Gjeld
15 382 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 67 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 624 2 624 2 522
Driftsresultat 1 042 715 1 268
Resultat før skatt 741 363 836
Ordinært resultat 741 363 836
Årsresultat 741 363 836
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 966 6 939 6 822
Sum omløpsmidler 2 524 2 430 2 300
Sum eiendeler 9 489 9 368 9 122
Sum egenkapital -5 892 -6 633 -6 996
Sum langsiktig gjeld 15 118 15 646 16 020
Sum kortsiktig gjeld 264 356 98

Food Story AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Food Story AS - 982313627
Drift av restauranter og kafeer
Løkkeveien 41, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 1,7 år