Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kathrine Mehlin Wessel

Rapportdato: 2023-03-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 15 276 789 og med ett samlet driftsresultat på 1 928 627. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norges Apotekerforening Styre­medlem 2022 - Aktiv 1 956 757 1 747 899
Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 4 330 624 27 121
- Adm. direktør 2022 - Aktiv 4 330 624 27 121
Alliance Healthcare Norge AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 8 972 245 139 776
- Adm. direktør 2022 - Aktiv 8 972 245 139 776
Snipetjernveien 10 Norge AS Styrets leder 2022 - Aktiv 16 651 13 487
- Adm. direktør 2022 - Aktiv 16 651 13 487
Tj Furuvik AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 512 344

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Norges Apotekerforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Apotekerforening - 971033541
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 956 757 000
Personalkostnader
77 518 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
262 063 000
Egenkapital
1 510 040 000
Gjeld
173 503 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 1 20
Rentedekningsgrad 10 2 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 92 17 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 956 757 302 374 234 101
Driftsresultat 1 747 899 -14 344 44 068
Resultat før skatt 1 698 477 -37 885 14 868
Ordinært resultat 1 698 477 -37 885 14 868
Årsresultat 1 106 423 -76 930 -1 357
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 262 063 1 672 916 1 707 281
Sum omløpsmidler 1 421 480 481 357 255 919
Sum eiendeler 1 683 543 2 154 273 1 963 200
Sum egenkapital 1 510 040 321 472 397 430
Sum langsiktig gjeld 17 977 1 646 637 1 445 822
Sum kortsiktig gjeld 155 526 186 165 119 949

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS - 982547822
Butikkhandel med apotekvarer
Lørenfaret 1, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1516
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 330 624 000
Personalkostnader
786 810 000
Lederlønn
2 429 000
Anleggsmidler
611 853 000
Egenkapital
933 489 000
Gjeld
816 037 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 2 2 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 42 41 47
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 330 624 4 251 059 4 129 001
Driftsresultat 27 121 41 367 51 572
Resultat før skatt 29 418 35 078 59 092
Ordinært resultat 29 418 35 078 59 092
Årsresultat 29 418 35 078 59 092
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 611 853 624 336 613 656
Sum omløpsmidler 1 137 673 1 066 280 890 814
Sum eiendeler 1 749 526 1 690 616 1 504 469
Sum egenkapital 933 489 832 970 868 992
Sum langsiktig gjeld 85 670 90 990 90 009
Sum kortsiktig gjeld 730 367 766 656 545 468

Alliance Healthcare Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alliance Healthcare Norge AS - 912672719
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Snipetjernveien 10, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
196
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 972 245 000
Personalkostnader
142 464 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 279 000
Egenkapital
593 219 000
Gjeld
1 550 537 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 41 43 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 972 245 8 850 713 8 576 276
Driftsresultat 139 776 138 906 71 196
Resultat før skatt 108 237 106 091 49 683
Ordinært resultat 108 237 106 091 49 683
Årsresultat 108 237 106 091 49 683
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 134 279 121 265 132 301
Sum omløpsmidler 2 009 477 1 746 376 1 572 670
Sum eiendeler 2 143 756 1 867 641 1 704 971
Sum egenkapital 593 219 484 983 378 891
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 550 537 1 382 658 1 326 080

Snipetjernveien 10 Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snipetjernveien 10 Norge AS - 996337391
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Snipetjernveien 10, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 651 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
115 125 000
Egenkapital
14 623 000
Gjeld
100 503 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 63 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 16 651 16 343 16 179
Driftsresultat 13 487 13 085 12 939
Resultat før skatt 9 046 8 100 7 588
Ordinært resultat 9 046 8 100 7 588
Årsresultat 9 046 8 100 7 588
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 115 125 118 237 121 442
Sum omløpsmidler 0 1 362 0
Sum eiendeler 115 125 119 599 121 442
Sum egenkapital 14 623 13 959 13 242
Sum langsiktig gjeld 3 891 3 703 3 501
Sum kortsiktig gjeld 96 612 101 936 104 699

Tj Furuvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tj Furuvik AS - 999049818
Uoppgitt
C/o Mehlin P. T. Mallings vei 42, 0286 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
512 000
Personalkostnader
7 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
942 000
Gjeld
108 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 91 94 92
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 512 627 452
Driftsresultat 344 505 287
Resultat før skatt 268 407 228
Ordinært resultat 268 407 228
Årsresultat 268 407 228
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 33 13 13
Sum omløpsmidler 1 017 813 362
Sum eiendeler 1 050 826 375
Sum egenkapital 942 674 267
Sum langsiktig gjeld 30 32 42
Sum kortsiktig gjeld 78 119 66