Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sunniva Berglund Skogan

Rapportdato: 2021-05-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 138 054 og med ett samlet driftsresultat på 49 403. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sunniva Skogan Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Ressurs Tromsø AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 137 574 49 522
Ask Maskin- og Landbrukstjenester AS Styrets leder 2017 - Aktiv 480 -119

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ressurs Tromsø AS Styre­medlem 2016 - 2018
Sameiet Reinvegen 9-43 Styrets leder 2017 - 2018
Asko Nord Bedriftsidrettslag Styre­medlem 2017 - 2018
Asko Nord AS Styre­medlem 2017 - 2019
Paul Bjørvigs Brygge Styre­medlem 2016 - 2016

Sunniva Skogan

Foretaksinfo
(Aktiv) Sunniva Skogan - 922073872
Sauehold
Hamnvågneset 39, 9055 Meistervik
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,3 år

Ressurs Tromsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ressurs Tromsø AS - 919302755
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Kirkegata 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
74
Styremedlemmer
0
Omsetning
137 574 000
Personalkostnader
55 689 000
Lederlønn
1 425 000
Anleggsmidler
15 701 000
Egenkapital
65 405 000
Gjeld
31 614 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 20 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 92 36 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 137 574 97 951 96 167
Driftsresultat 49 522 1 226 -1 943
Resultat før skatt 48 895 488 -2 878
Ordinært resultat 48 895 488 -2 878
Årsresultat 48 895 488 -2 878
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 701 22 083 21 637
Sum omløpsmidler 81 318 24 409 26 292
Sum eiendeler 97 019 46 492 47 929
Sum egenkapital 65 405 16 509 16 022
Sum langsiktig gjeld 15 621 16 706 17 755
Sum kortsiktig gjeld 15 993 13 277 14 152

Ask Maskin- og Landbrukstjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Maskin- og Landbrukstjenester AS - 919968044
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Hamnvågnesset, 9055 Meistervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
480 000
Personalkostnader
417 000
Lederlønn
376 000
Anleggsmidler
38 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
162 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 19 95
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 480 645
Driftsresultat -119 128
Resultat før skatt -140 99
Ordinært resultat -140 99
Årsresultat -140 99
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 38 47
Sum omløpsmidler 154 214
Sum eiendeler 191 262
Sum egenkapital 30 151
Sum langsiktig gjeld 63 55
Sum kortsiktig gjeld 99 56

Sameiet Reinvegen 9-43

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Reinvegen 9-43 - 919864109
Ikke tilgjengelig
V/kurt Arild Ugelstad Reinvegen 35, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Asko Nord Bedriftsidrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Asko Nord Bedriftsidrettslag - 919598263
Idrettslag og -klubber
Kjoselvmoen 84, 9021 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Asko Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asko Nord AS - 979655215
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Kjoselvmoen 84, 9021 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
206
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 152 867 000
Personalkostnader
125 258 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
337 141 000
Egenkapital
455 337 000
Gjeld
320 014 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 39 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 152 867 3 786 158 3 676 150
Driftsresultat 51 210 32 978 53 657
Resultat før skatt 38 965 24 009 39 144
Ordinært resultat 38 965 24 009 39 144
Årsresultat 38 965 24 009 39 144
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 337 141 347 753 364 392
Sum omløpsmidler 438 210 411 498 410 543
Sum eiendeler 775 351 759 251 774 935
Sum egenkapital 455 337 416 372 394 713
Sum langsiktig gjeld 7 594 43 507 83 314
Sum kortsiktig gjeld 312 420 299 372 296 908

Paul Bjørvigs Brygge

Foretaksinfo
(Aktiv) Paul Bjørvigs Brygge - 989502514
Ikke tilgjengelig
Paul Bjørviks gate 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
900 000
Personalkostnader
52 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
201 000
Egenkapital
554 000
Gjeld
85 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 12 20
Kontantstrøm fra drift 18 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 63 90
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 900 750 752
Driftsresultat 120 60 154
Resultat før skatt 122 62 154
Ordinært resultat 122 62 154
Årsresultat 122 62 155
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 201 100 0
Sum omløpsmidler 439 426 481
Sum eiendeler 639 526 481
Sum egenkapital 554 433 370
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 93 110