Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tore Aaltvedt

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 338 425 og med ett samlet driftsresultat på 18 926. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Odd Fellow Loge Nr. 47 Grenmar Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Telebryggen AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 43 744 5 050
Alltid Betong AS Nestleder styre 2019 - Aktiv 32 945 1 502
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 32 945 1 502
Aaltvedt Gruppen AS Nestleder styre 2019 - Aktiv 141 935 5 659
Grenland Sand & Grus AS Styrets leder 2019 - Aktiv 75 -947
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 75 -947

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Odd Fellow Loge Nr. 47 Grenmar Nestleder styre 2018 - 2020
Odd Fellow Loge Nr. 47 Grenmar Styre­medlem 2006 - 2010
Alltid Betong AS Styre­medlem 2008 - 2019
Alltid Betong AS Styrets leder 2004 - 2008
Aaltvedt Gruppen AS Adm. direktør 2018 - 2020
Aaltvedt Gruppen AS Styre­medlem 2018 - 2019
Aaltvedt Gruppen AS Styrets leder 2017 - 2018
Aaltvedt Betong AS Vara­medlem 2016 - 2016
Aaltvedt Betong AS Styre­medlem 2003 - 2019
Aaltvedt Betong AS Adm. direktør 2000** - 2019
Telebryggen AS Styre­medlem 2011 - 2020

Odd Fellow Loge Nr. 47 Grenmar

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Fellow Loge Nr. 47 Grenmar - 889232072
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sverresgate 9, 3916 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Nestleder styre 2018 2020 2 år
Styre­medlem 2006 2010 3,4 år

Telebryggen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Telebryggen AS - 823578652
Produksjon av annet flytende materiell
Storvegen 51, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 744 000
Personalkostnader
8 880 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 089 000
Egenkapital
2 508 000
Gjeld
10 501 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 78
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 43 744
Driftsresultat 5 050
Resultat før skatt 3 980
Ordinært resultat 3 980
Årsresultat 3 980
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 089
Sum omløpsmidler 11 920
Sum eiendeler 13 009
Sum egenkapital 2 508
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10 501

Alltid Betong AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alltid Betong AS - 986494170
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv 1,4 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 12,1 år
Styre­medlem 2008 2019 11,3 år
Styrets leder 2004 2008 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 945 000
Personalkostnader
6 759 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 397 000
Egenkapital
2 995 000
Gjeld
29 717 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 3 3 3
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 31 38 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 945 31 999 33 107
Driftsresultat 1 502 1 112 1 275
Resultat før skatt 570 622 632
Ordinært resultat 570 622 632
Årsresultat 570 622 632
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 397 13 333 12 065
Sum omløpsmidler 8 316 7 538 6 833
Sum eiendeler 32 713 20 870 18 897
Sum egenkapital 2 995 2 425 1 803
Sum langsiktig gjeld 18 062 7 428 2 502
Sum kortsiktig gjeld 11 655 11 018 14 593

Aaltvedt Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaltvedt Gruppen AS - 920046576
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv 1,4 år
Adm. direktør 2018 2020 1,9 år
Styre­medlem 2018 2019 1,4 år
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
141 935 000
Personalkostnader
37 032 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
191 335 000
Egenkapital
20 370 000
Gjeld
234 960 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 30 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 141 935 147 732 13 094
Driftsresultat 5 659 6 586 682
Resultat før skatt -3 096 -1 301 -50
Ordinært resultat -3 096 -1 301 -50
Årsresultat -3 061 -1 301 -74
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 191 335 193 623 205 710
Sum omløpsmidler 63 996 61 321 55 929
Sum eiendeler 255 331 254 944 261 639
Sum egenkapital 20 370 18 466 19 606
Sum langsiktig gjeld 180 010 172 060 181 732
Sum kortsiktig gjeld 54 950 64 418 60 301

Grenland Sand & Grus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grenland Sand & Grus AS - 922712921
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,8 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
-709 000
Gjeld
1 333 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 2
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 75
Driftsresultat -947
Resultat før skatt -739
Ordinært resultat -739
Årsresultat -739
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 208
Sum omløpsmidler 416
Sum eiendeler 625
Sum egenkapital -709
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 333

Aaltvedt Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaltvedt Eiendom AS - 920046630
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 150 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
81 782 000
Egenkapital
22 554 000
Gjeld
60 728 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 61 63 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 150 5 150 0
Driftsresultat 4 137 4 139 -12
Resultat før skatt 1 433 1 592 -61
Ordinært resultat 1 433 1 592 -61
Årsresultat 1 433 1 592 -61
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 81 782 82 231 83 109
Sum omløpsmidler 1 500 5 156 18
Sum eiendeler 83 282 87 387 83 127
Sum egenkapital 22 554 21 561 19 969
Sum langsiktig gjeld 59 979 65 665 58 000
Sum kortsiktig gjeld 749 162 5 159

Aaltvedt Betong AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaltvedt Betong AS - 929101987
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Styre­medlem 2003 2019 16,6 år
Nestleder styre 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 2019 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 376 000
Personalkostnader
30 273 000
Lederlønn
992 000
Anleggsmidler
107 956 000
Egenkapital
23 126 000
Gjeld
140 985 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 4 8 18
Kontantstrøm fra drift 5 5 18
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 25 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 113 376 120 036 151 732
Driftsresultat 2 948 3 917 29 817
Resultat før skatt -2 355 -1 167 19 566
Ordinært resultat -2 355 -1 167 19 566
Årsresultat -2 355 -1 167 19 566
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 107 956 116 510 119 772
Sum omløpsmidler 56 155 56 193 51 536
Sum eiendeler 164 111 172 703 171 308
Sum egenkapital 23 126 25 041 26 208
Sum langsiktig gjeld 80 771 82 125 88 470
Sum kortsiktig gjeld 60 214 65 537 56 630

Et Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Et Holding AS - 989212648
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Friisebrygga 2, 3921 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2006 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 678 000
Egenkapital
7 771 000
Gjeld
8 908 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 10 4 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -1 -6
Resultat før skatt 159 -490 2 719
Ordinært resultat 159 -490 2 719
Årsresultat 159 -490 2 719
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 678 11 932 12 701
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 16 678 11 932 12 701
Sum egenkapital 7 771 7 612 8 102
Sum langsiktig gjeld 8 791 4 212 4 520
Sum kortsiktig gjeld 117 108 79

Aaltvedt Kontorbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaltvedt Kontorbygg AS - 892121672
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,8 år
Styrets leder 2008 Aktiv 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 625 000
Egenkapital
9 368 000
Gjeld
17 584 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 6
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 50 52 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 200 1 200 1 200
Driftsresultat 591 620 601
Resultat før skatt -1 88 729
Ordinært resultat -1 88 729
Årsresultat -1 88 729
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 26 625 27 124 27 624
Sum omløpsmidler 327 337 59
Sum eiendeler 26 952 27 461 27 683
Sum egenkapital 9 368 9 368 9 280
Sum langsiktig gjeld 17 224 17 740 18 017
Sum kortsiktig gjeld 360 352 386

Telebryggen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telebryggen AS - 994095307
Produksjon av annet flytende materiell
Storvegen 51, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2020 9 år

Cth Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cth Eiendom AS - 992866047
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Muninsvei 1, 1348 Rykkinn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 5,1 år

Grønt Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grønt Holding AS - 989361406
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordmessenvegen 376, 2610 Mesnali
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2006 2008 2 år

Scandinavian Terra Tec AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scandinavian Terra Tec AS - 989332988
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Munins vei 1, 1348 Rykkinn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 7,8 år

Bricks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bricks AS - 984204523
Produksjon av ferdigblandet betong
Havnevegen 50, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 5 år
Styre­medlem 2002 2005 3,2 år

Luna Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Luna Invest AS - 976485920
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Briggveien 9, 3219 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 005 000
Personalkostnader
161 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 511 000
Egenkapital
4 196 000
Gjeld
359 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 83 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 005 626 452
Driftsresultat 609 200 295
Resultat før skatt 575 230 313
Ordinært resultat 575 230 313
Årsresultat 575 230 313
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 511 2 137 2 163
Sum omløpsmidler 2 044 1 937 1 890
Sum eiendeler 4 555 4 074 4 053
Sum egenkapital 4 196 3 771 3 691
Sum langsiktig gjeld 117 39 63
Sum kortsiktig gjeld 242 264 298