Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Thomas Johannessen

Rapportdato: 2023-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 107 733 og med ett samlet driftsresultat på 40 165. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 15 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 23 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tellus Bergen AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 0 0
Tellus Volda AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 0
Tellus Melhus AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 79 781 7 807
Tellus Steinkjer AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 54 476 2 162
Cabo AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 122 600 -264

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tellus Bergen AS Styrets leder 2022 - 2023
Tellus Bergen AS Styrets leder 2022 - 2023
Recore Norway AS Styre­medlem 2015 - 2018
Raufossveien 34 AS Styre­medlem 2006 - 2008

Tellus Bergen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Bergen AS - 927958864
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Heiane 10, 5131 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2022 2023 < 1 år

Tellus Volda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Volda AS - 828463632
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Furene 31, 6105 Volda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år

Tellus Melhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Melhus AS - 918755632
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Øysandvegen 245a, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 781 000
Personalkostnader
6 283 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 119 000
Egenkapital
5 314 000
Gjeld
44 260 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 13 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 14 12 4
Kontantstrøm fra drift 10 10 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 65 76 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 79 781 49 605 52 093
Driftsresultat 7 807 3 726 1 559
Resultat før skatt 5 776 2 615 1 051
Ordinært resultat 5 776 2 615 1 051
Årsresultat 5 776 2 615 1 051
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 119 3 401 1 798
Sum omløpsmidler 46 455 12 946 11 481
Sum eiendeler 49 574 16 347 13 279
Sum egenkapital 5 314 4 887 2 272
Sum langsiktig gjeld 11 163 8 591 1 867
Sum kortsiktig gjeld 33 097 2 868 9 140

Tellus Steinkjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Steinkjer AS - 913343271
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Sjøfartsgata 5, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 476 000
Personalkostnader
3 733 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 057 000
Egenkapital
3 858 000
Gjeld
31 648 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 13 16
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 54 476 39 808 41 371
Driftsresultat 2 162 -6 736 -10
Resultat før skatt 4 514 -5 362 -258
Ordinært resultat 4 514 -5 362 -258
Årsresultat 4 514 -5 362 -258
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 057 2 875 1 222
Sum omløpsmidler 34 450 8 465 17 758
Sum eiendeler 35 507 11 340 18 979
Sum egenkapital 3 858 -4 447 915
Sum langsiktig gjeld 1 381 1 746 1 465
Sum kortsiktig gjeld 30 267 14 041 16 599

Cabo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cabo AS - 956896363
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Øysandvegen 245a, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
122 600 000
Personalkostnader
3 071 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
90 000
Egenkapital
4 619 000
Gjeld
45 119 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 23 33 32
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 122 600 124 167 113 297
Driftsresultat -264 4 141 3 485
Resultat før skatt -1 014 1 302 873
Ordinært resultat -1 014 1 302 873
Årsresultat -1 014 1 302 873
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 90 183 865
Sum omløpsmidler 49 648 56 431 73 650
Sum eiendeler 49 739 56 614 74 515
Sum egenkapital 4 619 11 316 10 170
Sum langsiktig gjeld 4 408 7 007 0
Sum kortsiktig gjeld 40 711 38 291 64 345

Tellus Sunnmøre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Sunnmøre AS - 919305347
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Ålesundsvegen 1136, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 261 000
Personalkostnader
10 773 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 630 000
Egenkapital
6 236 000
Gjeld
45 381 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 2 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 23 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 115 261 108 553 112 436
Driftsresultat 364 1 161 884
Resultat før skatt -431 -27 -547
Ordinært resultat -431 -27 -547
Årsresultat -431 -27 -547
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 630 5 264 4 454
Sum omløpsmidler 47 986 44 681 60 109
Sum eiendeler 51 617 49 945 64 563
Sum egenkapital 6 236 5 481 4 728
Sum langsiktig gjeld 5 640 4 497 3 440
Sum kortsiktig gjeld 39 741 39 967 56 395

Tellus Heistad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Heistad AS - 984204507
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Heistaddalen 37, 3940 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
91 832 000
Personalkostnader
11 636 000
Lederlønn
960 000
Anleggsmidler
1 461 000
Egenkapital
16 101 000
Gjeld
13 172 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 13 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 2
Resultatgrad 8 14 4
Kontantstrøm fra drift 7 10 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 70 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 91 832 108 200 80 087
Driftsresultat 4 194 9 898 1 161
Resultat før skatt 3 408 7 428 487
Ordinært resultat 3 408 7 428 487
Årsresultat 3 408 7 428 487
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 461 2 226 2 834
Sum omløpsmidler 27 812 40 212 46 889
Sum eiendeler 29 273 42 438 49 722
Sum egenkapital 16 101 23 462 18 518
Sum langsiktig gjeld 142 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 030 18 976 31 204

Tellus Nordfjord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Nordfjord AS - 919173017
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Grandevegen 10, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 712 000
Personalkostnader
5 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
768 000
Egenkapital
1 468 000
Gjeld
9 927 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 12 8 2
Kontantstrøm fra drift 7 3 1
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 67 53 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 57 712 53 278 42 815
Driftsresultat 3 128 1 731 203
Resultat før skatt 2 244 941 -40
Ordinært resultat 2 244 941 -40
Årsresultat 2 244 941 -40
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 768 146 206
Sum omløpsmidler 10 628 7 263 6 025
Sum eiendeler 11 396 7 409 6 231
Sum egenkapital 1 468 410 279
Sum langsiktig gjeld 6 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 921 6 999 5 952

Tellus Rental AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Rental AS - 928200957
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Lienga 6, 1414 Trollåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år

Tellus Car Pool AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Car Pool AS - 928200817
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Lienga 6, 1414 Trollåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1,2 år

Tellus Østfold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Østfold AS - 980402797
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Mosseveien 60, 1640 Råde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
154 665 000
Personalkostnader
13 691 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 655 000
Egenkapital
6 711 000
Gjeld
66 244 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 31 27
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 154 665 151 551 137 994
Driftsresultat -139 3 982 1 896
Resultat før skatt -1 408 1 113 354
Ordinært resultat -1 408 1 113 354
Årsresultat -1 408 1 113 354
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 655 8 098 8 218
Sum omløpsmidler 65 300 49 290 57 209
Sum eiendeler 72 955 57 388 65 426
Sum egenkapital 6 711 6 598 5 485
Sum langsiktig gjeld 11 699 3 951 9 807
Sum kortsiktig gjeld 54 545 46 839 50 134

Tellus Grong AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Grong AS - 918191720
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Næringsparkvegen 20, 7870 Grong
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
404 043 000
Personalkostnader
26 338 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 984 000
Egenkapital
15 265 000
Gjeld
124 027 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 24 27 24
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 404 043 366 654 411 291
Driftsresultat 2 871 6 382 4 530
Resultat før skatt -996 1 350 -816
Ordinært resultat -996 1 350 -816
Årsresultat -996 1 350 -816
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 984 37 688 54 629
Sum omløpsmidler 135 308 111 468 139 065
Sum eiendeler 139 292 149 156 193 695
Sum egenkapital 15 265 16 733 32 009
Sum langsiktig gjeld 23 562 37 879 22 112
Sum kortsiktig gjeld 100 465 94 545 139 574

Tellus Trondheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Trondheim AS - 915912478
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Øysandvegen 239, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
265 990 000
Personalkostnader
14 202 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 759 000
Egenkapital
3 235 000
Gjeld
70 569 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 39 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 265 990 280 669 233 565
Driftsresultat -987 6 668 -361
Resultat før skatt -2 225 3 023 -2 223
Ordinært resultat -2 225 3 023 -2 223
Årsresultat -2 225 3 023 -2 223
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 759 7 116 4 992
Sum omløpsmidler 68 045 62 159 74 894
Sum eiendeler 73 804 69 275 79 886
Sum egenkapital 3 235 6 674 3 651
Sum langsiktig gjeld 2 150 7 981 3 239
Sum kortsiktig gjeld 68 419 54 619 72 997

Tellus Malmefjorden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Malmefjorden AS - 918121110
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Holamyra 27, 6445 Malmefjorden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
228 277 000
Personalkostnader
13 319 000
Lederlønn
542 000
Anleggsmidler
2 152 000
Egenkapital
21 656 000
Gjeld
75 212 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 2 8 2
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 2 6 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 19 39 20
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 228 277 269 040 275 053
Driftsresultat 910 9 498 1 949
Resultat før skatt -1 174 4 194 -1 720
Ordinært resultat -1 174 4 194 -1 720
Årsresultat -1 174 4 194 -1 720
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 152 17 897 17 745
Sum omløpsmidler 94 716 84 388 109 199
Sum eiendeler 96 869 102 285 126 944
Sum egenkapital 21 656 22 769 18 575
Sum langsiktig gjeld 14 317 2 617 2 947
Sum kortsiktig gjeld 60 895 76 899 105 422

Tellus Vestfold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Vestfold AS - 912646165
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Bentsrudveien 8a, 3083 Holmestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
137 573 000
Personalkostnader
12 489 000
Lederlønn
871 000
Anleggsmidler
12 460 000
Egenkapital
8 364 000
Gjeld
44 694 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 2 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 34 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 137 573 132 993 97 886
Driftsresultat 525 2 755 -3 330
Resultat før skatt -465 1 166 -3 583
Ordinært resultat -465 1 166 -3 583
Årsresultat -465 1 166 -3 583
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 12 460 11 336 7 037
Sum omløpsmidler 40 598 27 424 43 342
Sum eiendeler 53 057 38 761 50 379
Sum egenkapital 8 364 8 258 7 092
Sum langsiktig gjeld 1 676 1 927 3 006
Sum kortsiktig gjeld 43 018 28 576 40 281

Tellus Verdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Verdal AS - 971058110
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
E6 Vinne 14, 7657 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 990 000
Personalkostnader
926 000
Lederlønn
114 000
Anleggsmidler
1 094 000
Egenkapital
-790 000
Gjeld
28 198 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 13 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 990 13 493 10 092
Driftsresultat -1 555 -1 332 -1 367
Resultat før skatt -1 237 -934 -1 406
Ordinært resultat -1 237 -934 -1 406
Årsresultat -1 237 -934 -1 406
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 094 736 121
Sum omløpsmidler 26 314 1 639 10 704
Sum eiendeler 27 408 2 375 10 825
Sum egenkapital -790 -795 139
Sum langsiktig gjeld 1 421 39 120
Sum kortsiktig gjeld 26 777 3 131 10 566

Tellus Mohagen Bilservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Mohagen Bilservice AS - 999540368
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Mohagalia 4, 2770 Jaren
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 584 000
Personalkostnader
5 036 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 242 000
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
6 798 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 14 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 71 61 19
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 17 584 16 340 15 896
Driftsresultat 1 738 822 -471
Resultat før skatt 1 360 623 -434
Ordinært resultat 1 360 623 -434
Årsresultat 1 360 623 -434
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 242 1 473 1 790
Sum omløpsmidler 7 615 6 499 6 781
Sum eiendeler 8 857 7 972 8 571
Sum egenkapital 2 058 2 086 1 463
Sum langsiktig gjeld 1 554 4 177 4 957
Sum kortsiktig gjeld 5 244 1 709 2 151

Tellus Mohagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Mohagen AS - 991420592
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Mohagalia 4, 2770 Jaren
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
222 303 000
Personalkostnader
6 550 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 308 000
Egenkapital
17 064 000
Gjeld
59 023 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 56 27
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 222 303 233 498 170 593
Driftsresultat 13 270 8 994 2 364
Resultat før skatt 9 516 6 232 405
Ordinært resultat 9 516 6 232 405
Årsresultat 9 516 6 232 405
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 308 11 472 12 100
Sum omløpsmidler 64 780 47 777 54 481
Sum eiendeler 76 088 59 249 66 582
Sum egenkapital 17 064 17 217 10 985
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59 023 42 032 55 596

Tellus Ålesund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Ålesund AS - 920721419
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Postvegen 12, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 342 000
Personalkostnader
6 425 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 755 000
Egenkapital
4 370 000
Gjeld
28 732 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 12 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 8 8 2
Kontantstrøm fra drift 5 3 1
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 52 24
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 104 342 105 258 81 207
Driftsresultat 4 205 3 679 538
Resultat før skatt 2 943 2 053 -13
Ordinært resultat 2 943 2 053 -13
Årsresultat 2 943 2 053 -13
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 755 1 156 869
Sum omløpsmidler 31 348 21 282 22 166
Sum eiendeler 33 103 22 438 23 035
Sum egenkapital 4 370 4 596 2 543
Sum langsiktig gjeld 0 58 218
Sum kortsiktig gjeld 28 732 17 784 20 274

Tellus Supply Partner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Supply Partner AS - 918591044
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Holamyra 27, 6445 Malmefjorden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 918 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
793 000
Gjeld
3 420 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 4 83 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 918 5 993 2 673
Driftsresultat -109 1 612 -132
Resultat før skatt -170 1 160 -222
Ordinært resultat -170 1 160 -222
Årsresultat -170 1 160 -222
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 34
Sum omløpsmidler 4 213 4 559 3 291
Sum eiendeler 4 213 4 559 3 325
Sum egenkapital 793 595 394
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 420 3 964 2 931

Tellus Skien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Skien AS - 940765102
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Rødmyrlia 24, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 943 000
Personalkostnader
3 671 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
227 000
Egenkapital
6 391 000
Gjeld
11 789 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 12 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 49 56 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 38 943 54 230 41 182
Driftsresultat 1 394 3 110 -90
Resultat før skatt 1 100 1 793 -742
Ordinært resultat 1 100 1 793 -742
Årsresultat 1 100 1 793 -742
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 227 329 475
Sum omløpsmidler 17 953 16 544 25 122
Sum eiendeler 18 180 16 873 25 596
Sum egenkapital 6 391 6 267 4 474
Sum langsiktig gjeld 4 256 4 537 11 227
Sum kortsiktig gjeld 7 533 6 068 9 895

Organic Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Organic Holding AS - 921864507
Uspesifisert engroshandel
Waldemarhøyveien 11, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
360 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
144 000
Gjeld
135 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 4 8
Kontantstrøm fra drift 20 1 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 92 45 50
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 360 240 380
Driftsresultat 124 4 14
Resultat før skatt 100 3 11
Ordinært resultat 100 3 11
Årsresultat 100 3 11
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 30 30 30
Sum omløpsmidler 249 25 120
Sum eiendeler 279 55 150
Sum egenkapital 144 44 41
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135 11 109

Boligtech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligtech AS - 920034616
Oppføring av bygninger
Waldemarhøyveien 11, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 193 000
Personalkostnader
1 894 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 000
Egenkapital
166 000
Gjeld
857 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 58 19 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 193 3 107 3 466
Driftsresultat 175 -112 -96
Resultat før skatt 117 -87 -96
Ordinært resultat 117 -87 -96
Årsresultat 117 -87 -96
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 72 0 0
Sum omløpsmidler 951 365 1 129
Sum eiendeler 1 023 365 1 129
Sum egenkapital 166 50 137
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 857 315 992

221 Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 221 Consulting AS - 814968952
Uspesifisert engroshandel
Waldemarhøyveien 11, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 890 000
Personalkostnader
1 027 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
375 000
Egenkapital
1 143 000
Gjeld
894 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 78 91 92
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 890 2 484 2 450
Driftsresultat 352 645 636
Resultat før skatt 270 503 501
Ordinært resultat 270 503 501
Årsresultat 270 503 501
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 375 0 0
Sum omløpsmidler 1 662 1 966 2 023
Sum eiendeler 2 037 1 966 2 023
Sum egenkapital 1 143 1 376 1 373
Sum langsiktig gjeld 20 0 0
Sum kortsiktig gjeld 874 590 650

Dolphin Assets i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dolphin Assets i AS - 996480313
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Recore Norway AS Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,4 år

Recore Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Recore Norway AS - 999666825
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Osloveien 29, 1440 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 510 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
369 000
Egenkapital
294 000
Gjeld
1 200 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 4 6 2
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 43 34 24
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 510 11 914 12 143
Driftsresultat -1 163 12 -34
Resultat før skatt 276 38 -684
Ordinært resultat 276 38 -684
Årsresultat 276 38 -684
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 369 149 152
Sum omløpsmidler 1 125 2 459 2 326
Sum eiendeler 1 494 2 609 2 478
Sum egenkapital 294 18 -20
Sum langsiktig gjeld 600 600 620
Sum kortsiktig gjeld 600 1 991 1 879

Raufossveien 34 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Raufossveien 34 AS - 987273232
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bakkevegen 2, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 544 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 494 000
Egenkapital
7 069 000
Gjeld
12 078 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 65 63 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 544 2 310 2 300
Driftsresultat 1 648 1 500 1 118
Resultat før skatt 1 052 915 596
Ordinært resultat 1 052 915 596
Årsresultat 1 052 915 596
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 494 18 517 18 743
Sum omløpsmidler 2 654 667 531
Sum eiendeler 19 148 19 184 19 274
Sum egenkapital 7 069 6 017 5 103
Sum langsiktig gjeld 9 179 10 792 12 144
Sum kortsiktig gjeld 2 899 2 374 2 028