Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ove Martin Juul

Rapportdato: 2021-02-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 536 417 og med ett samlet driftsresultat på 2 388 567. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 33 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 68 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 38.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nsof Invest Lambda AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Nsof Invest Jota AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
North Sea Strategic Investments AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -361
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -361
App Investment AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -5 817
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -5 817
Bokn Holdco AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
App Investment AS Styre­medlem 2018 - 2020
Moreld Holding AS Styre­medlem 2020 - 2020
More Holdco Apply AS Styre­medlem 2020 - 2021
Sval Energi Invest AS Styre­medlem 2020 - 2021
Moreld AS Styre­medlem 2019 - 2020

Nsof Invest Lambda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nsof Invest Lambda AS - 926009125
Uoppgitt
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Nsof Invest Jota AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nsof Invest Jota AS - 925979260
Uoppgitt
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

North Sea Strategic Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) North Sea Strategic Investments AS - 916162545
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
418 541 000
Gjeld
150 693 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -361 -369 -954
Resultat før skatt -196 753 -122 798 -246 152
Ordinært resultat -196 753 -122 798 -246 152
Årsresultat -196 753 -122 798 -246 152
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 569 234 760 799 879 468
Sum eiendeler 569 234 760 799 879 468
Sum egenkapital 418 541 615 793 738 591
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150 693 145 005 140 877

App Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) App Investment AS - 917906130
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2020 2,2 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 648 000
Egenkapital
-2 423 000
Gjeld
7 172 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 8 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 817 -211 -9 349
Resultat før skatt -5 831 -148 362 -9 691
Ordinært resultat -5 831 -148 362 -9 691
Årsresultat -5 831 -148 362 -9 691
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 648 4 648 148 567
Sum omløpsmidler 101 228 3
Sum eiendeler 4 750 4 876 148 570
Sum egenkapital -2 423 3 409 138 876
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 172 1 467 9 694

Bokn Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bokn Holdco AS - 924782501
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Hospitalsgata 4, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Moreld Aqua AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moreld Aqua AS - 925270156
Uoppgitt
Hospitalsgata 4, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Moreld Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moreld Invest AS - 924728485
Uoppgitt
Hospitalsgata 4, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Sval Energi Invest II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sval Energi Invest II AS - 923862943
Uoppgitt
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år

Sval Energi Holding II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sval Energi Holding II AS - 996739929
Rørtransport
Building A, 3rd Floor Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 647 852 000
Egenkapital
2 383 573 000
Gjeld
264 324 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 28 23 5
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -444 -1 000 0
Resultat før skatt 266 987 307 000 0
Ordinært resultat 266 987 307 000 0
Årsresultat 266 987 307 000 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 647 852 3 774 000 4 057 000
Sum omløpsmidler 44 0 0
Sum eiendeler 2 647 896 3 774 000 4 057 000
Sum egenkapital 2 383 573 2 481 000 2 481 000
Sum langsiktig gjeld 260 538 1 290 000 1 573 000
Sum kortsiktig gjeld 3 786 3 000 3 000

Hv Vii Invest Foxtrot AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vii Invest Foxtrot AS - 820901312
Uoppgitt
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
98 256 000
Gjeld
735 912 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 4 10
Totalt 14 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -112 -2
Resultat før skatt 736 -2
Ordinært resultat 736 -2
Årsresultat 736 -2
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 97 0
Sum omløpsmidler 834 072 30
Sum eiendeler 834 169 30
Sum egenkapital 98 256 28
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 735 912 2

Spike Exploration AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spike Exploration AS - 998483476
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
827 764 000
Egenkapital
820 908 000
Gjeld
35 429 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 37 59 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 85 250
Driftsresultat -126 -82 -71
Resultat før skatt 454 813 1 833 886 2 009
Ordinært resultat 454 813 1 833 886 2 009
Årsresultat 454 813 1 833 886 2 009
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 827 764 827 764 827 764
Sum omløpsmidler 28 572 1 839 293 58
Sum eiendeler 856 336 2 667 057 827 823
Sum egenkapital 820 908 823 628 827 157
Sum langsiktig gjeld 0 5 222 0
Sum kortsiktig gjeld 35 429 1 838 207 666

Core Energy Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Core Energy Holding AS - 997043545
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 581 270 000
Egenkapital
1 582 566 000
Gjeld
13 523 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 0
Totalt 39 39 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -177 -177 -790
Resultat før skatt 497 433 2 006 216 968
Ordinært resultat 497 433 2 006 216 968
Årsresultat 497 433 2 006 216 968
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 581 270 1 581 270 1 581 270
Sum omløpsmidler 14 819 2 011 682 216
Sum eiendeler 1 596 089 3 592 952 1 581 485
Sum egenkapital 1 582 566 1 585 700 1 580 712
Sum langsiktig gjeld 0 5 224 0
Sum kortsiktig gjeld 13 523 2 002 029 773

Pure E&p Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pure E&p Holding AS - 915056229
Geologiske undersøkelser
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 518 200 000
Egenkapital
2 521 614 000
Gjeld
124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 8
Totalt 42 39 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -96 -60 -1 130
Resultat før skatt 471 731 1 896 834 7 815
Ordinært resultat 471 731 1 896 834 7 815
Årsresultat 471 731 1 896 834 7 815
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 518 200 2 518 200 2 518 200
Sum omløpsmidler 3 539 1 902 573 5 695
Sum eiendeler 2 521 738 4 420 773 2 523 895
Sum egenkapital 2 521 614 2 521 684 2 521 553
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124 1 899 088 2 342

Seh Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seh Investment AS - 999299172
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 134 000
Egenkapital
2 039 000
Gjeld
116 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -61 -24 -14
Resultat før skatt -66 -24 -36
Ordinært resultat -66 -24 -36
Årsresultat -66 -24 -36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 134 2 134 2 134
Sum omløpsmidler 21 4 24
Sum eiendeler 2 155 2 137 2 158
Sum egenkapital 2 039 2 104 2 128
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116 33 29

Ce Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ce Investment AS - 997153502
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
817 000
Egenkapital
1 064 000
Gjeld
208 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 43 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -62 -33
Resultat før skatt 518 -62 -33
Ordinært resultat 518 -62 -33
Årsresultat 518 -62 -33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 817 817 817
Sum omløpsmidler 455 37 91
Sum eiendeler 1 272 853 907
Sum egenkapital 1 064 745 807
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208 108 100

Geotech Software Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geotech Software Solutions AS - 988143669
Geologiske undersøkelser
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
454 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 10 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -47 -40 -55
Resultat før skatt -42 -16 -49
Ordinært resultat -42 -16 -49
Årsresultat -42 -16 -49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 523
Sum omløpsmidler 467 518 13
Sum eiendeler 467 518 536
Sum egenkapital 454 497 513
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 21 23

Pure E&p AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pure E&p AS - 940376645
Utvinning av råolje
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 069 916 000
Egenkapital
2 073 434 000
Gjeld
639 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 45 39 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -121 288 -1 375
Resultat før skatt 474 761 1 903 731 -490
Ordinært resultat 474 761 1 903 731 -490
Årsresultat 474 761 1 903 731 -490
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 069 916 2 068 166 2 068 167
Sum omløpsmidler 4 156 1 906 302 446
Sum eiendeler 2 074 073 3 974 469 2 068 612
Sum egenkapital 2 073 434 2 070 474 2 063 445
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 639 1 903 995 5 167

Rocksource Gulf Of Mexico AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rocksource Gulf Of Mexico AS - 992996757
Utvinning av råolje
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 277 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 27 10 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -60 -66
Resultat før skatt -1 180 -17 463 9 379
Ordinært resultat -1 180 -17 463 9 379
Årsresultat -1 180 -17 463 9 379
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 290 2 229 10 430
Sum eiendeler 1 290 2 229 10 430
Sum egenkapital 1 277 2 177 -272 735
Sum langsiktig gjeld 0 0 283 124
Sum kortsiktig gjeld 13 52 49

Hv Vii Invest Uniform AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vii Invest Uniform AS - 922404615
Uoppgitt
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000 508 000
Egenkapital
2 000 964 000
Gjeld
88 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -31
Resultat før skatt -36
Ordinært resultat -36
Årsresultat -36
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 2 000 508
Sum omløpsmidler 544
Sum eiendeler 2 001 052
Sum egenkapital 2 000 964
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 88

Sval Energi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sval Energi Holding AS - 922404798
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 503 513 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 514 325 000
Egenkapital
2 112 855 000
Gjeld
8 684 647 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 13
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 71
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 3 503 513
Driftsresultat 2 367 620
Resultat før skatt 112 355
Ordinært resultat 112 355
Årsresultat 112 355
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 6 514 325
Sum omløpsmidler 4 283 178
Sum eiendeler 10 797 503
Sum egenkapital 2 112 855
Sum langsiktig gjeld 3 498 681
Sum kortsiktig gjeld 5 185 966

Sameiet Bjønnbåsen 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Bjønnbåsen 1 - 995715996
Lønnet arbeid i private husholdninger
Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 2019 < 1 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 000
Egenkapital
335 000
Gjeld
39 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 10 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 240 269 269
Driftsresultat 20 -150 92
Resultat før skatt 24 -147 94
Ordinært resultat 24 -147 94
Årsresultat 24 -147 94
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 0 0
Sum omløpsmidler 350 323 474
Sum eiendeler 374 323 474
Sum egenkapital 335 287 434
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 36 40

Ty Offshore Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ty Offshore Invest AS - 921166753
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
722 000
Egenkapital
750 000
Gjeld
22 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 8 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -7 -36
Resultat før skatt -7 -36
Ordinært resultat -7 -36
Årsresultat -7 -36
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 722 190
Sum omløpsmidler 50 263
Sum eiendeler 772 453
Sum egenkapital 750 417
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 36

Hv Vii Invest Juliet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vii Invest Juliet AS - 914480787
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 816 000
Egenkapital
29 883 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 8 12 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -66 -40 0
Resultat før skatt -66 -10 -37
Ordinært resultat -66 -10 -37
Årsresultat -66 -10 -37
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 816 8 100 0
Sum omløpsmidler 105 168 10
Sum eiendeler 29 921 8 268 10
Sum egenkapital 29 883 8 233 -27
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 35 38

Omp Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Omp Holding AS - 912084957
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 664 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
838 711 000
Egenkapital
834 146 000
Gjeld
7 528 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 63 68 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 664 45 802 115 894
Driftsresultat 32 295 45 672 115 813
Resultat før skatt 34 592 45 591 114 664
Ordinært resultat 34 592 45 591 114 664
Årsresultat 34 592 45 591 114 664
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 838 711 691 480 525 023
Sum omløpsmidler 2 963 2 668 869
Sum eiendeler 841 674 694 148 525 893
Sum egenkapital 834 146 690 544 525 893
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 528 3 603 0

Hv Vi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vi Holding AS - 999178359
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
211 100 000
Egenkapital
211 271 000
Gjeld
50 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 22 10 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -135 -95 -260
Resultat før skatt 19 756 -175 781 134
Ordinært resultat 19 756 -175 781 134
Årsresultat 19 756 -175 781 134
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 211 100 112 261 253 454
Sum omløpsmidler 222 286 740
Sum eiendeler 211 322 112 547 254 194
Sum egenkapital 211 271 112 516 253 997
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50 32 197

Circle Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Circle Group AS - 913640969
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 016 000
Egenkapital
66 952 000
Gjeld
77 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 10
Totalt 0 6 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -68 -83 -200
Resultat før skatt -69 -83 -200
Ordinært resultat -69 -83 -200
Årsresultat -69 -83 -200
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 67 016 67 016 67 016
Sum omløpsmidler 14 34 120
Sum eiendeler 67 029 67 049 67 136
Sum egenkapital 66 952 67 022 67 104
Sum langsiktig gjeld 77 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 27 32

Hv Vi Invest Omega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vi Invest Omega AS - 998159555
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 209 985 000
Egenkapital
2 210 054 000
Gjeld
28 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 42 37 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -61 -67 -72
Resultat før skatt 432 189 1 802 307 78
Ordinært resultat 432 189 1 802 307 78
Årsresultat 432 189 1 802 307 78
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 209 985 2 209 985 2 209 985
Sum omløpsmidler 97 1 802 552 203
Sum eiendeler 2 210 082 4 012 536 2 210 187
Sum egenkapital 2 210 054 2 210 114 2 210 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 1 802 422 6

Hv Vi Invest Omega II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vi Invest Omega II AS - 998159563
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 085 728 000
Egenkapital
2 112 030 000
Gjeld
27 632 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 41 57 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 68 3 226
Driftsresultat -53 -24 3 147
Resultat før skatt 485 776 1 802 325 5 573
Ordinært resultat 485 776 1 802 325 5 573
Årsresultat 485 776 1 802 325 5 573
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 085 728 2 058 020 2 058 020
Sum omløpsmidler 53 934 1 803 081 1 369
Sum eiendeler 2 139 662 3 861 101 2 059 389
Sum egenkapital 2 112 030 2 058 504 2 058 553
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 632 1 802 597 836

Hv Vii Invest Manna II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vii Invest Manna II AS - 914270405
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 505 278 000
Egenkapital
2 505 835 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 6
Totalt 42 57 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 61 12 325
Driftsresultat -76 -59 12 131
Resultat før skatt 466 839 1 874 043 15 735
Ordinært resultat 466 839 1 874 043 15 735
Årsresultat 466 839 1 874 043 15 735
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 505 278 2 505 278 2 488 762
Sum omløpsmidler 576 1 874 165 13 493
Sum eiendeler 2 505 854 4 379 443 2 502 255
Sum egenkapital 2 505 835 2 505 910 2 491 328
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 1 873 532 10 927

Hv v Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv v Holding AS - 914148308
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 000 000
Egenkapital
39 705 000
Gjeld
377 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -51 -45 -41
Resultat før skatt -67 -58 -40
Ordinært resultat -67 -58 -40
Årsresultat -67 -58 -40
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 000 40 000 40 000
Sum omløpsmidler 81 146 160
Sum eiendeler 40 081 40 146 40 160
Sum egenkapital 39 705 39 772 39 830
Sum langsiktig gjeld 355 339 325
Sum kortsiktig gjeld 22 35 5

Hv Vii Invest Manna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vii Invest Manna AS - 913930991
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 506 738 000
Egenkapital
2 507 047 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 42 37 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -57 -68 -72
Resultat før skatt 466 860 1 873 398 -65
Ordinært resultat 466 860 1 873 398 -65
Årsresultat 466 860 1 873 398 -65
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 506 738 2 506 738 2 492 738
Sum omløpsmidler 328 1 873 872 8 013
Sum eiendeler 2 507 066 4 380 609 2 500 751
Sum egenkapital 2 507 047 2 507 102 2 493 165
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 1 873 507 7 585

Hvas Invest Kappa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvas Invest Kappa AS - 995930099
Aktive eierfond
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 2,4 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
728 953 000
Gjeld
2 178 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 32 32 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -804 -57 -68
Resultat før skatt 1 629 2 411 -165
Ordinært resultat 1 629 2 411 -165
Årsresultat 1 629 2 411 -165
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 731 131 730 271 724 913
Sum eiendeler 731 131 730 271 724 913
Sum egenkapital 728 953 727 324 724 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 178 2 947 0

Hv Iv Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Iv Holding AS - 919604778
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 800 000
Egenkapital
19 927 000
Gjeld
18 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 10 4
Totalt 10 31
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -61 -91
Resultat før skatt -9 622 2 241
Ordinært resultat -9 622 2 241
Årsresultat -9 622 2 241
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 19 800 29 362
Sum omløpsmidler 145 3 126
Sum eiendeler 19 945 32 487
Sum egenkapital 19 927 29 548
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 2 939

Hv Vii Invest Lagus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hv Vii Invest Lagus AS - 916162642
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader