Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Raymond K Marthinsen

Rapportdato: 2022-10-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Larvik Sv Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
LO i Larvik Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Larvik Sv Nestleder styre 2017 - 2020
Tagtvedt II Borettslag Vara­medlem 2018 - 2020
Tagtvedt II Borettslag Styre­medlem 2010 - 2018
Vestfold Sosialistisk Venstreparti Styre­medlem 2016 - 2018
Link Larvik AS Styre­medlem 2010 - 2012
Link Larvik AS Vara­medlem 2005 - 2008
Larvik Havn Kf Vara­medlem 2004 - 2008
Kilden Borettslag Vara­medlem 2002 - 2004
Kilden Borettslag Vara­medlem 2002 - 2004

Larvik Sv

Foretaksinfo
(Aktiv) Larvik Sv - 918063935
Partipolitiske organisasjoner
Brannvaktsgate 23b, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Nestleder styre 2017 2020 3 år

LO i Larvik

Foretaksinfo
(Aktiv) LO i Larvik - 990343624
Arbeidstakerorganisasjoner
Brannvaktsgate 23b, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,7 år

Tagtvedt II Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Tagtvedt II Borettslag - 953361582
Borettslag
Prinsegaten 2 - 4, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2020 2,1 år
Styre­medlem 2010 2018 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 888 000
Personalkostnader
256 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 215 000
Egenkapital
11 531 000
Gjeld
55 250 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 60 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 888 6 772 6 750
Driftsresultat 2 625 1 772 2 839
Resultat før skatt 2 071 1 001 1 846
Ordinært resultat 2 071 1 001 1 846
Årsresultat 2 071 1 001 1 846
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 60 215 59 777 59 777
Sum omløpsmidler 6 566 6 692 6 681
Sum eiendeler 66 781 66 469 66 458
Sum egenkapital 11 531 9 460 8 459
Sum langsiktig gjeld 54 383 55 865 57 221
Sum kortsiktig gjeld 867 1 144 777

Vestfold Sosialistisk Venstreparti

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestfold Sosialistisk Venstreparti - 971316691
Partipolitiske organisasjoner
Baglesgaten, 3101 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2 år

Link Larvik AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Link Larvik AS - 988322806
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Jegersborggata 9, 3257 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,7 år
Vara­medlem 2005 2008 3,3 år

Larvik Havn Kf

Foretaksinfo
(Aktiv) Larvik Havn Kf - 942139241
Drift av havne- og kaianlegg
Havnegata 5, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2008 4,3 år

Kilden Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilden Borettslag - 952954903
Borettslag
Prinsegata 2-4, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 295 000
Personalkostnader
188 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 691 000
Egenkapital
-19 450 000
Gjeld
38 684 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 3 18
Rentedekningsgrad 0 4 6
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 12 40 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 295 3 877 3 911
Driftsresultat -10 132 589 1 212
Resultat før skatt -10 689 91 574
Ordinært resultat -10 689 91 574
Årsresultat -10 689 91 574
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 691 16 691 16 691
Sum omløpsmidler 2 543 1 522 1 664
Sum eiendeler 19 234 18 213 18 355
Sum egenkapital -19 450 -8 761 -8 852
Sum langsiktig gjeld 38 144 26 454 26 761
Sum kortsiktig gjeld 540 520 446

Boligstiftelsen Flyktningeboliger i Larvik

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boligstiftelsen Flyktningeboliger i Larvik - 959131465
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronningens gate 27 B, C/o Aeas ASA Avd. Larvik, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,2 år