Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Bore

Rapportdato: 2021-10-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 127 798 og med ett samlet driftsresultat på 4 691. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gardsbygg AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 39 391 2 532
Fjøssystemer Service AS Styre­medlem 2009 - Aktiv 55 604 1 097
Ssb Eiendom AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 1 067 628
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 1 067 628
Melketeknikk Sør AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 7 507 85
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 7 507 85
Fjøssystemer Sør AS Styre­medlem 2002 - Aktiv 24 229 349
- Adm. direktør 2002 - Aktiv 24 229 349

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Østlandske Driftsbygg AS Styrets leder 2002 - 2006

Gardsbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gardsbygg AS - 820064992
Oppføring av bygninger
Bispeveien 1520, 3178 Våle
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 391 000
Personalkostnader
3 357 000
Lederlønn
877 000
Anleggsmidler
169 000
Egenkapital
1 428 000
Gjeld
10 826 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 12 8 2
Kontantstrøm fra drift 7 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 65 67 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 39 391 27 218 8 793
Driftsresultat 2 532 1 177 34
Resultat før skatt 1 977 925 31
Ordinært resultat 1 977 925 31
Årsresultat 1 977 925 31
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 169 149 0
Sum omløpsmidler 12 085 3 153 1 922
Sum eiendeler 12 254 3 302 1 922
Sum egenkapital 1 428 950 525
Sum langsiktig gjeld 1 2 7
Sum kortsiktig gjeld 10 825 2 350 1 390

Fjøssystemer Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjøssystemer Service AS - 990692947
Reparasjon av maskiner
Stolvstadlia 12, 2360 Rudshøgda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 604 000
Personalkostnader
18 353 000
Lederlønn
900 000
Anleggsmidler
1 365 000
Egenkapital
3 196 000
Gjeld
13 261 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 43 34 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 55 604 49 390 43 652
Driftsresultat 1 097 420 1 040
Resultat før skatt 878 343 732
Ordinært resultat 878 343 732
Årsresultat 878 343 732
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 365 1 341 1 206
Sum omløpsmidler 15 092 13 221 11 970
Sum eiendeler 16 457 14 562 13 177
Sum egenkapital 3 196 2 319 1 976
Sum langsiktig gjeld 0 353 593
Sum kortsiktig gjeld 13 261 11 890 10 608

Ssb Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ssb Eiendom AS - 992959541
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bispeveien 1520, 3178 Våle
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 13,2 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 067 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 343 000
Egenkapital
600 000
Gjeld
5 317 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 76 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 067 1 025 1 088
Driftsresultat 628 541 577
Resultat før skatt 222 263 217
Ordinært resultat 222 263 217
Årsresultat 222 263 217
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 343 5 499 5 663
Sum omløpsmidler 575 369 790
Sum eiendeler 5 918 5 867 6 454
Sum egenkapital 600 379 115
Sum langsiktig gjeld 5 215 5 383 6 291
Sum kortsiktig gjeld 102 105 48

Melketeknikk Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melketeknikk Sør AS - 990468478
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Bispeveien 1520, 3178 Våle
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 15 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 139 000
Gjeld
3 560 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 6
Resultatgrad 4 8 16
Kontantstrøm fra drift 1 5 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 30 54 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 507 10 383 5 386
Driftsresultat 85 493 583
Resultat før skatt 77 408 460
Ordinært resultat 77 408 460
Årsresultat 77 408 460
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 699 4 657 5 102
Sum eiendeler 5 699 4 657 5 102
Sum egenkapital 2 139 3 062 2 654
Sum langsiktig gjeld 55 86 48
Sum kortsiktig gjeld 3 505 1 509 2 400

Fjøssystemer Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjøssystemer Sør AS - 948075512
Oppføring av bygninger
Bispeveien 1520, 3178 Våle
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 19,7 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 19,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 229 000
Personalkostnader
7 044 000
Lederlønn
850 000
Anleggsmidler
428 000
Egenkapital
3 457 000
Gjeld
6 405 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 4 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 57 73 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 24 229 39 756 33 668
Driftsresultat 349 2 220 2 796
Resultat før skatt 1 290 1 791 2 218
Ordinært resultat 1 290 1 791 2 218
Årsresultat 1 290 1 791 2 218
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 428 496 860
Sum omløpsmidler 9 435 9 471 12 222
Sum eiendeler 9 863 9 967 13 082
Sum egenkapital 3 457 4 668 2 877
Sum langsiktig gjeld 184 198 705
Sum kortsiktig gjeld 6 221 5 102 9 501

Østlandske Driftsbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Østlandske Driftsbygg AS - 984302487
Ikke tilgjengelig
Olgar Dahlsvei 3, 3175 Ramnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,9 år