Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag Frode Thomassen

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 61 327 og med ett samlet driftsresultat på 1 566. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
2tal AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 60 657 1 427
E. K. Andersons vei 10 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 670 139
Olsen og Thomassen Holding AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Havneveien 30 AS Styre­medlem 2017 - 2018

2tal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2tal AS - 955497643
Snekkerarbeid
Industrihøyden 12, 9513 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 657 000
Personalkostnader
15 908 000
Lederlønn
818 000
Anleggsmidler
6 950 000
Egenkapital
3 623 000
Gjeld
27 548 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 4 0 8
Kontantstrøm fra drift 3 0 7
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 34 13 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 657 52 002 60 100
Driftsresultat 1 427 -3 406 1 837
Resultat før skatt 651 -2 156 2 296
Ordinært resultat 651 -2 156 2 296
Årsresultat 651 -2 156 2 296
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 950 10 651 15 013
Sum omløpsmidler 24 221 10 866 10 760
Sum eiendeler 31 171 21 517 25 773
Sum egenkapital 3 623 2 973 5 128
Sum langsiktig gjeld 5 169 6 062 9 930
Sum kortsiktig gjeld 22 379 12 482 10 714

E. K. Andersons vei 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E. K. Andersons vei 10 AS - 924003812
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Innopro AS Løkkeveien 19, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
670 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 137 000
Egenkapital
1 914 000
Gjeld
5 339 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 61 22
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 670 30
Driftsresultat 139 -40
Resultat før skatt -100 -31
Ordinært resultat -100 -31
Årsresultat -100 -31
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 7 137 7 526
Sum omløpsmidler 117 70
Sum eiendeler 7 253 7 595
Sum egenkapital 1 914 9
Sum langsiktig gjeld 5 294 2 186
Sum kortsiktig gjeld 45 5 400

Olsen og Thomassen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olsen og Thomassen Holding AS - 820798112
Uoppgitt
Thomashøyden 2, 9513 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,2 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 801 000
Egenkapital
23 000
Gjeld
1 790 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -6
Resultat før skatt -2 0 -4
Ordinært resultat -2 0 -4
Årsresultat -2 0 -4
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 801 1 811 1 801
Sum omløpsmidler 12 4 4
Sum eiendeler 1 813 1 816 1 806
Sum egenkapital 23 26 26
Sum langsiktig gjeld 1 790 1 790 1 780
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Havneveien 30 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havneveien 30 AS - 838640982
Bygging av bruer og tunneler
Havneveien 30, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
707 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 131 000
Egenkapital
369 000
Gjeld
1 113 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 13 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 70 79 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 707 632 1 415
Driftsresultat 201 412 100
Resultat før skatt 202 415 -49
Ordinært resultat 202 415 -49
Årsresultat 202 415 -49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 131 1 219 1 240
Sum omløpsmidler 350 792 187
Sum eiendeler 1 481 2 011 1 427
Sum egenkapital 369 378 388
Sum langsiktig gjeld 601 1 169 11
Sum kortsiktig gjeld 512 463 1 028