Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kine Irene Olsen

Rapportdato: 2020-06-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 417 657 og med ett samlet driftsresultat på 1 116 516. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Borregaard AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 3 632 657 540 516
Borregaard ASA Vara­medlem 2017 - Aktiv 4 785 000 576 000
Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforening Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Haugeløkka Borettslag Styre­medlem 2015 - 2017

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
827
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforening - 981631285
Arbeidstakerorganisasjoner
Borregaardsveien 26, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,8 år

Haugeløkka Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugeløkka Borettslag - 883956842
Borettslag
C/o Obos Østfold Storgata 5, 1607 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 102 000
Personalkostnader
56 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 233 000
Egenkapital
8 245 000
Gjeld
12 901 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 63 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 102 1 087 1 615
Driftsresultat 612 644 1 145
Resultat før skatt 530 550 967
Ordinært resultat 530 550 967
Årsresultat 530 550 967
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 233 20 131 20 131
Sum omløpsmidler 913 880 707
Sum eiendeler 21 146 21 011 20 838
Sum egenkapital 8 245 7 715 7 165
Sum langsiktig gjeld 12 561 12 967 13 404
Sum kortsiktig gjeld 340 329 269