Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eivind Johnsen

Rapportdato: 2021-05-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 902 og med ett samlet driftsresultat på -553. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fondet Til Fremme Av Regnskaps- og Skatteøkonomisk Atferdsforskning Ved Ntnu Handelshøyskolen Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøyskole Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -1 974
Adolf Øiens Fond for Økonomisk Utdanning Styre­medlem 2008 - Aktiv 1 902 1 705
Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 -284

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ungt Entreprenørskap Nord-trøndelag Styrets leder 2009 - 2011
Ungt Entreprenørskap Sør-trøndelag Styre­medlem 2008 - 2011
Ungt Entreprenørskap Sør-trøndelag Styre­medlem 2008 - 2011

Fondet Til Fremme Av Regnskaps- og Skatteøkonomisk Atferdsforskning Ved Ntnu Handelshøyskolen

Foretaksinfo
(Aktiv) Fondet Til Fremme Av Regnskaps- og Skatteøkonomisk Atferdsforskning Ved Ntnu Handelshøyskolen - 920860451
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Holtermanns veg 2, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
569 000
Egenkapital
1 093 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 16 12
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 77 15
Ordinært resultat 77 15
Årsresultat 77 15
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 569 0
Sum omløpsmidler 524 1 015
Sum eiendeler 1 093 1 015
Sum egenkapital 1 093 1 015
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøyskole

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøyskole - 975371727
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Holtermanns veg 2, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
111 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 723 000
Egenkapital
39 991 000
Gjeld
1 213 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 10 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 974 -1 936 -2 392
Resultat før skatt 10 682 -1 949 1 111
Ordinært resultat 10 682 -1 949 1 111
Årsresultat 10 682 -1 949 1 111
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 723 24 445 24 445
Sum omløpsmidler 15 481 7 095 8 685
Sum eiendeler 41 204 31 540 33 130
Sum egenkapital 39 991 29 309 31 258
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 213 2 230 1 871

Adolf Øiens Fond for Økonomisk Utdanning

Foretaksinfo
(Aktiv) Adolf Øiens Fond for Økonomisk Utdanning - 941083781
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Brattørkaia 17a, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 902 000
Personalkostnader
42 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
18 234 000
Gjeld
154 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 10 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 902 0 648
Driftsresultat 1 705 -536 496
Resultat før skatt 1 692 -544 496
Ordinært resultat 1 692 -544 496
Årsresultat 1 692 -544 496
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18 388 16 867 8 616
Sum eiendeler 18 388 16 867 8 616
Sum egenkapital 18 234 16 802 8 578
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154 65 38

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom

Foretaksinfo
(Aktiv) Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom - 838635342
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Fjordgata 11, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
33 386 000
Gjeld
26 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 37 4 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -284 -310 -255
Resultat før skatt 3 526 -903 2 854
Ordinært resultat 3 526 -903 2 854
Årsresultat 3 526 -903 2 854
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 33 412 30 165 31 394
Sum eiendeler 33 412 30 165 31 394
Sum egenkapital 33 386 30 165 31 393
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 0 2

Ungt Entreprenørskap Nord-trøndelag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ungt Entreprenørskap Nord-trøndelag - 980163016
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 2 år

Ungt Entreprenørskap Sør-trøndelag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ungt Entreprenørskap Sør-trøndelag - 980995798
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Erling Skakkes gate 14, 7004 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,7 år
Nestleder styre 2006 2008 2 år