Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jie Chen

Rapportdato: 2022-05-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 759 og med ett samlet driftsresultat på 453. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Asia Restaurant Lunde AS Styrets leder 2012 - Aktiv 3 759 453

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Asia Restaurant Lunde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asia Restaurant Lunde AS - 998524261
Drift av restauranter og kafeer
Strengenvegen 31, 3825 Lunde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 759 000
Personalkostnader
1 731 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 000
Egenkapital
1 171 000
Gjeld
564 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 14 18
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 86 82 94
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 759 3 202 3 027
Driftsresultat 453 313 440
Resultat før skatt 344 243 343
Ordinært resultat 344 243 343
Årsresultat 344 243 343
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 37 106 65
Sum omløpsmidler 1 698 1 181 955
Sum eiendeler 1 735 1 287 1 020
Sum egenkapital 1 171 827 584
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 564 460 436