Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Are Magnus Adolfsen

Rapportdato: 2022-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 520 og med ett samlet driftsresultat på 240. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Siggerud Utvikling AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -23
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 -23
Brusagaveien 6 AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 520 279
- Styrets leder 2019 - Aktiv 520 279
Amfja Holding AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -16
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 -16

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Brusagaveien 6 AS Styre­medlem 2015 - 2019
Ebh Entreprenør AS Styrets leder 2015 - 2018
Aloera Holding AS Styrets leder 2015 - 2018
Aloera Holding AS Styrets leder 2015 - 2018

Siggerud Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siggerud Utvikling AS - 922927456
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ragnhild Jølsens veg 38b, 2006 Løvenstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,5 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 800 000
Egenkapital
-78 000
Gjeld
8 899 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 10 2 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -22 -12
Resultat før skatt 101 -135 -62
Ordinært resultat 101 -135 -62
Årsresultat 101 -135 -62
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 800 8 800 8 800
Sum omløpsmidler 21 99 187
Sum eiendeler 8 821 8 899 8 987
Sum egenkapital -78 -179 -43
Sum langsiktig gjeld 2 874 2 999 3 057
Sum kortsiktig gjeld 6 025 6 078 5 973

Brusagaveien 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brusagaveien 6 AS - 991569804
Oppføring av bygninger
Ragnhild Jølsens veg 38b, 2006 Løvenstad
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,6 år
Styrets leder 2019 Aktiv 3,7 år
Styre­medlem 2015 2019 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
520 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
960 000
Egenkapital
752 000
Gjeld
1 059 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 8
Resultatgrad 20 12 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 80 56 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 520 430 407
Driftsresultat 279 24 114
Resultat før skatt 185 13 89
Ordinært resultat 185 13 89
Årsresultat 185 13 89
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 960 1 013 1 066
Sum omløpsmidler 852 1 017 307
Sum eiendeler 1 811 2 030 1 373
Sum egenkapital 752 758 763
Sum langsiktig gjeld 983 1 008 14
Sum kortsiktig gjeld 76 264 597

Amfja Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amfja Holding AS - 920940986
Uoppgitt
Stillverksveien 16, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
2 878 000
Gjeld
153 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -17 -25
Resultat før skatt -16 -17 2 469
Ordinært resultat -16 -17 2 469
Årsresultat -16 -17 2 469
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 15 15
Sum omløpsmidler 3 016 3 113 3 131
Sum eiendeler 3 031 3 128 3 146
Sum egenkapital 2 878 2 894 2 911
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153 233 235

Ebh Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ebh Entreprenør AS - 915306101
Oppføring av bygninger
Bassengvegen 15b, 2006 Løvenstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 550 000
Personalkostnader
1 588 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
182 000
Egenkapital
714 000
Gjeld
5 314 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 1 1 7
Rentedekningsgrad 4 4 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 26 23 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 550 27 686 10 629
Driftsresultat 437 648 609
Resultat før skatt 17 9 440
Ordinært resultat 17 9 440
Årsresultat 17 9 440
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 182 287 24
Sum omløpsmidler 5 847 22 754 9 791
Sum eiendeler 6 029 23 041 9 815
Sum egenkapital 714 698 800
Sum langsiktig gjeld 0 0 6 675
Sum kortsiktig gjeld 5 314 22 343 2 339

Aloera Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aloera Holding AS - 914911869
Oppføring av bygninger
Bassengvegen 15b, 2006 Løvenstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3,2 år
Styre­medlem 2015 2015 < 1 år