Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trond Arthur Nordhøy

Rapportdato: 2020-05-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 218 og med ett samlet driftsresultat på 92. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kirkegt. 14 AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 213 27
Aug Olsen AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 3 005 65
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 3 005 65

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Trond Arthur Nordhøy Styrets leder 2000** - 2019

Kirkegt. 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkegt. 14 AS - 921105886
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkegata 14, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 496 000
Egenkapital
847 000
Gjeld
673 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 8
Likviditetsgrad II 8
Totalt 64
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 213
Driftsresultat 27
Resultat før skatt 84
Ordinært resultat 84
Årsresultat 84
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1 496
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 1 520
Sum egenkapital 847
Sum langsiktig gjeld 663
Sum kortsiktig gjeld 10

Aug Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aug Olsen AS - 957824358
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Kirkegata 14, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 005 000
Personalkostnader
1 558 000
Lederlønn
381 000
Anleggsmidler
1 018 000
Egenkapital
201 000
Gjeld
2 473 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 4 12 8
Kontantstrøm fra drift 5 14 10
Rentedekningsgrad 4 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 67 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 005 2 981 2 792
Driftsresultat 65 192 98
Resultat før skatt 21 169 75
Ordinært resultat 21 169 75
Årsresultat 21 169 75
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 018 950 904
Sum omløpsmidler 1 655 1 594 1 314
Sum eiendeler 2 673 2 545 2 218
Sum egenkapital 201 180 11
Sum langsiktig gjeld 2 112 1 982 1 877
Sum kortsiktig gjeld 361 383 331

Trond Arthur Nordhøy

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trond Arthur Nordhøy - 981751191
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Welhavens gate 3, 7803 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år