Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Geir Moen

Rapportdato: 2020-10-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 298 119 og med ett samlet driftsresultat på 386 533. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kpmg AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 641 237 190 812
Kpmg Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 656 882 195 721

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kpmg AS Vara­medlem 2017 - 2018
Kpmg Holding AS Vara­medlem 2017 - 2018
Kpmg Holding AS Vara­medlem 2017 - 2018

Kpmg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kpmg AS - 935174627
Revisjon
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Vara­medlem 2017 2018 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1163
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 641 237 000
Personalkostnader
900 508 000
Lederlønn
7 211 000
Anleggsmidler
218 130 000
Egenkapital
170 022 000
Gjeld
625 789 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 77 77 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 641 237 1 440 147 1 296 377
Driftsresultat 190 812 169 613 147 084
Resultat før skatt 183 663 166 620 139 225
Ordinært resultat 183 663 166 620 139 225
Årsresultat 183 663 166 620 139 225
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 218 130 219 909 149 579
Sum omløpsmidler 577 681 550 502 439 011
Sum eiendeler 795 811 770 411 588 590
Sum egenkapital 170 022 173 459 165 357
Sum langsiktig gjeld 2 299 13 164 3 184
Sum kortsiktig gjeld 623 490 583 788 420 049

Kpmg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kpmg Holding AS - 956878020
Revisjon
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Vara­medlem 2017 2018 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 656 882 000
Personalkostnader
900 778 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
197 308 000
Egenkapital
190 201 000
Gjeld
583 157 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 81 77 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 656 882 1 456 266 1 299 957
Driftsresultat 195 721 174 759 147 444
Resultat før skatt 184 280 165 769 139 590
Ordinært resultat 184 280 165 769 139 590
Årsresultat 184 280 165 769 139 590
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 197 308 196 583 142 813
Sum omløpsmidler 576 050 544 465 441 187
Sum eiendeler 773 358 741 048 584 000
Sum egenkapital 190 201 162 681 153 768
Sum langsiktig gjeld 2 264 13 067 3 111
Sum kortsiktig gjeld 580 893 565 300 427 121

Geir Moen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Geir Moen - 981593987
Ikke tilgjengelig
Lybekkveien 33c, 0770 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år