Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Namtvedt

Rapportdato: 2020-04-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 55 018 og med ett samlet driftsresultat på 11 060. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Webology 2.0 AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 -59
Solneset Syd 1 AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 5 603 -291
Namtvedt Invest AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 87 85
Strandkanten AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 0
Nor Bygg AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 227 -1 708
AS Thor Dahl Styre­medlem 2005 - Aktiv 49 101 13 033

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bedriftsinvestor AS Vara­medlem 2010 - 2018
Bn Boligkreditt AS Styre­medlem 2007 - 2009
Karl Johan Optiske AS Vara­medlem 2005 - 2006
Chr. Krohgsg 32 AS Vara­medlem 2004 - 2008
Chr. Krohgsg 32 AS Adm. direktør 2004 - 2008
Øvre Slottsgt 4 Næring AS Vara­medlem 2004 - 2007
Øvre Slottsgt 4 Næring AS Adm. direktør 2004 - 2007

Webology 2.0 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Webology 2.0 AS - 814970922
Programmeringstjenester
Kongens gate 6, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
-33 000
Gjeld
263 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 10
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 24 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 24 987
Driftsresultat -59 -51 8
Resultat før skatt -47 -39 3
Ordinært resultat -47 -39 3
Årsresultat -47 -39 3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 160 199 233
Sum omløpsmidler 71 79 115
Sum eiendeler 231 278 348
Sum egenkapital -33 15 54
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 263 263 294

Solneset Syd 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solneset Syd 1 AS - 898563952
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 310, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 603 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
35 096 000
Gjeld
45 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 2 2 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 603 5 266 75 378
Driftsresultat -291 -804 10 343
Resultat før skatt -97 -516 5 406
Ordinært resultat -97 -516 5 406
Årsresultat -97 -516 5 406
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 80 300 65 925 86 793
Sum eiendeler 80 300 65 925 86 793
Sum egenkapital 35 096 35 193 33 999
Sum langsiktig gjeld 22 432 22 722 22 615
Sum kortsiktig gjeld 22 772 8 010 30 179

Namtvedt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Namtvedt Invest AS - 999582508
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
St. Halvards gate 24, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
250 000
Egenkapital
312 000
Gjeld
54 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 75 92 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 87 131 74
Driftsresultat 85 91 63
Resultat før skatt 64 54 47
Ordinært resultat 64 54 47
Årsresultat 64 54 48
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 250 16 20
Sum omløpsmidler 117 344 266
Sum eiendeler 367 360 286
Sum egenkapital 312 248 194
Sum langsiktig gjeld 8 79 79
Sum kortsiktig gjeld 46 33 13

Strandkanten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandkanten AS - 979484496
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 310, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,7 år

Nor Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nor Bygg AS - 974363720
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 310, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
227 000
Personalkostnader
923 000
Lederlønn
1 047 000
Anleggsmidler
6 135 000
Egenkapital
17 414 000
Gjeld
44 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 227 906 261
Driftsresultat -1 708 -4 036 -2 125
Resultat før skatt -1 321 -3 114 -2 309
Ordinært resultat -1 321 -3 114 -2 309
Årsresultat -1 321 -3 114 -2 309
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 135 6 135 6 152
Sum omløpsmidler 56 052 49 258 62 970
Sum eiendeler 62 187 55 393 69 122
Sum egenkapital 17 414 15 039 15 569
Sum langsiktig gjeld 6 595 6 209 6 654
Sum kortsiktig gjeld 38 178 34 145 46 899

AS Thor Dahl

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thor Dahl - 922850097
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 101 000
Personalkostnader
7 292 000
Lederlønn
1 019 000
Anleggsmidler
334 469 000
Egenkapital
84 639 000
Gjeld
284 066 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 64 63 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 49 101 115 236 144 873
Driftsresultat 13 033 31 978 39 520
Resultat før skatt 999 8 182 18 137
Ordinært resultat 999 8 182 18 137
Årsresultat 999 8 182 18 137
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 334 469 383 164 422 899
Sum omløpsmidler 34 235 76 195 153 056
Sum eiendeler 368 705 459 359 575 955
Sum egenkapital 84 639 83 218 120 528
Sum langsiktig gjeld 275 832 332 399 352 964
Sum kortsiktig gjeld 8 234 43 742 102 463

Bedriftsinvestor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bedriftsinvestor AS - 980544680
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Måltrostveien 36d, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2018 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
197 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
646 000
Egenkapital
24 000
Gjeld
1 826 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 6 94 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 11 186 2 046
Driftsresultat -1 738 9 948 879
Resultat før skatt -1 665 6 661 437
Ordinært resultat -1 665 6 661 437
Årsresultat -1 665 6 661 437
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 646 576 1 035
Sum omløpsmidler 1 205 7 628 2 022
Sum eiendeler 1 851 8 204 3 057
Sum egenkapital 24 1 690 -2 971
Sum langsiktig gjeld 1 011 1 611 5 326
Sum kortsiktig gjeld 815 4 903 702

Bn Boligkreditt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Boligkreditt AS - 939061045
Annen kredittgivning
Søndre gate 10 B, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2 år

Karl Johan Optiske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karl Johan Optiske AS - 979392583
Butikkhandel med optiske artikler
Karl Johansg 20, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år

Chr. Krohgsg 32 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr. Krohgsg 32 AS - 878618882
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2008 4,1 år
Adm. direktør 2004 2008 4,1 år

Øvre Slottsgt 4 Næring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvre Slottsgt 4 Næring AS - 979571798
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Borggaten 1, 0650 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 3,1 år
Adm. direktør 2004 2007 3,1 år

Scan-light AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scan-light AS - 953723379
Engroshandel med belysningsutstyr
Skuiveien 40, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 468 000
Personalkostnader
8 932 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 907 000
Egenkapital
11 608 000
Gjeld
23 225 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 2 12
Kontantstrøm fra drift 0 1 7
Rentedekningsgrad 0 2 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 17 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 468 51 581 61 631
Driftsresultat -806 197 3 400
Resultat før skatt -1 415 -689 1 416
Ordinært resultat -1 415 -689 1 416
Årsresultat -1 415 -689 1 416
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 907 11 505 11 317
Sum omløpsmidler 25 925 28 493 34 502
Sum eiendeler 34 833 39 998 45 818
Sum egenkapital 11 608 13 023 13 711
Sum langsiktig gjeld 6 585 9 786 11 546
Sum kortsiktig gjeld 16 640 17 190 20 561

Norscan Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norscan Partners AS - 942458568
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 2011 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 950 000
Personalkostnader
5 951 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
408 000
Egenkapital
1 717 000
Gjeld
5 316 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 32 34 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 950 11 710 27 197
Driftsresultat 36 45 -5
Resultat før skatt 15 27 3
Ordinært resultat 15 27 3
Årsresultat 15 27 3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 408 441 435
Sum omløpsmidler 6 626 5 683 6 895
Sum eiendeler 7 034 6 124 7 329
Sum egenkapital 1 717 1 873 1 846
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 316 4 251 5 483

A/S Mega Invest

Foretaksinfo
(Aktiv) A/S Mega Invest - 930203165
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Norscan Partners AS Rådhusgata 17, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
26 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -7
Ordinært resultat 0 0 -7
Årsresultat 0 0 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 26 26 26
Sum eiendeler 26 26 26
Sum egenkapital 26 26 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Plastic Pallets Systems AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Plastic Pallets Systems AS - 958165595
Ikke tilgjengelig
Rådhusgaten 17, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Bn Bank ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Bn Bank ASA - 914864445
Bankvirksomhet ellers
Kongens gate 2, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
125
Styremedlemmer
0
Omsetning
658 000 000
Personalkostnader
123 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
953 000 000
Egenkapital
4 282 000 000
Gjeld
24 739 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 658 000 642 000 591 000
Driftsresultat 385 000 387 000 367 000
Resultat før skatt 294 000 294 000 263 000
Ordinært resultat 294 000 294 000 263 000
Årsresultat 294 000 298 000 261 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 953 000 1 106 000 1 212 000
Sum omløpsmidler 28 068 000 25 062 000 26 585 000
Sum eiendeler 29 021 000 26 168 000 27 797 000
Sum egenkapital 4 282 000 3 883 000 3 596 000
Sum langsiktig gjeld 551 000 584 000 1 327 000
Sum kortsiktig gjeld 24 188 000 21 701 000 22 874 000

Maskinutleie Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maskinutleie Norge AS - 976896548
Ikke tilgjengelig
Rådhusg 17, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

B Brynildsen & Sønner AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Brynildsen & Sønner AS - 848675172
Ikke tilgjengelig
Jeløg. 12, 1501 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Trilleboards A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trilleboards A/S - 943916691
Ikke tilgjengelig
Konsul Scheldrupsv 6 A, 0286 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Nefab Packaging Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nefab Packaging Norway AS - 960276876
Produksjon av plastemballasje
Lersbrygga 16, 3077 Sande i Vestfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 351 000
Personalkostnader
11 453 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 204 000
Egenkapital
7 191 000
Gjeld
10 755 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 85 74 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 48 351 43 216 38 387
Driftsresultat 4 990 4 070 3 244
Resultat før skatt 3 956 3 151 2 403
Ordinært resultat 3 956 3 151 2 403
Årsresultat 3 956 3 151 2 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 204 4 938 2 541
Sum omløpsmidler 13 742 11 645 12 407
Sum eiendeler 17 946 16 582 14 948
Sum egenkapital 7 191 6 260 5 109
Sum langsiktig gjeld 0 1 185 1 300
Sum kortsiktig gjeld 10 755 9 137 8 539

Spotzoom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spotzoom AS - 980775860
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
Bygdøy Allé 51, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,3 år