Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Fritz Rieber

Rapportdato: 2020-05-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 520 247 og med ett samlet driftsresultat på 38 558. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 13 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 16 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 66.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kalfaret AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Fonn Group AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 5 325 -4 002
Tordis og Fritz C Riebers Legat Kontakt­person 2017 - Aktiv 511 432
- Styrets leder 2017 - Aktiv 511 432
Dyrket.no AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 9 456 -6 642
Soia II AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -34

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fonn Group AS Styrets leder 2016 - 2016
Avans Soma Ansatte AS Styrets leder 2017 - 2017
Aberdeen Nøstet AS Styrets leder 2016 - 2017
Soia II AS Styrets leder 2014 - 2014
R Transit AS Styrets leder 2014 - 2014

Kalfaret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kalfaret AS - 923869204
Uoppgitt
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Fonn Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fonn Group AS - 916913370
Utenriks sjøfart med gods
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 325 000
Personalkostnader
5 913 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 812 000
Egenkapital
23 812 000
Gjeld
39 907 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 5 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 325 0 0
Driftsresultat -4 002 -2 643 -2 483
Resultat før skatt -28 987 -43 276 -2 138
Ordinært resultat -28 987 -43 276 -2 138
Årsresultat -28 987 -43 276 -2 138
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 48 812 71 263 78 056
Sum omløpsmidler 14 906 15 460 17 914
Sum eiendeler 63 718 86 723 95 970
Sum egenkapital 23 812 52 798 63 074
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 907 33 925 32 895

Tordis og Fritz C Riebers Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordis og Fritz C Riebers Legat - 977152410
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,5 år
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
511 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 817 000
Egenkapital
25 205 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 52 80 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 511 4 133 729
Driftsresultat 432 3 695 116
Resultat før skatt 432 3 695 116
Ordinært resultat 432 3 695 116
Årsresultat 432 3 695 116
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 817 5 322 21 168
Sum omløpsmidler 20 388 19 663 223
Sum eiendeler 25 205 24 986 21 391
Sum egenkapital 25 205 24 859 21 163
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 127 228

Dyrket.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrket.no AS - 913736818
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
Rudssletta 54, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 456 000
Personalkostnader
4 490 000
Lederlønn
425 000
Anleggsmidler
716 000
Egenkapital
4 260 000
Gjeld
1 516 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 19 17 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 456 4 079 658
Driftsresultat -6 642 -4 499 -474
Resultat før skatt -6 646 -4 493 -485
Ordinært resultat -6 646 -4 493 -485
Årsresultat -6 646 -4 493 -485
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 716 266 0
Sum omløpsmidler 5 059 4 427 5 044
Sum eiendeler 5 776 4 693 5 044
Sum egenkapital 4 260 3 405 4 567
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 516 1 288 477

Soia II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Soia II AS - 913907019
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 078 000
Egenkapital
64 074 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -33 -40
Resultat før skatt -34 -33 -62
Ordinært resultat -34 -33 -62
Årsresultat -34 -33 -62
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 64 078 64 078 64 078
Sum omløpsmidler 37 31 64
Sum eiendeler 64 115 64 109 64 142
Sum egenkapital 64 074 64 109 64 142
Sum langsiktig gjeld 30 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 0 0

Golmud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Golmud AS - 814367932
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 079 000
Egenkapital
3 256 000
Gjeld
33 967 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -23 -10
Resultat før skatt -1 361 -2 040 -3 654
Ordinært resultat -1 361 -2 040 -3 654
Årsresultat -1 361 -2 040 -3 654
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 37 079 37 079 37 079
Sum omløpsmidler 144 165 77
Sum eiendeler 37 223 37 244 37 157
Sum egenkapital 3 256 4 617 6 547
Sum langsiktig gjeld 33 967 32 627 30 610
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

R Transit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R Transit AS - 913899067
Programmeringstjenester
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 042 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
192 976 000
Egenkapital
67 896 000
Gjeld
125 080 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 53 52 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 042 4 875 2 181
Driftsresultat 8 021 4 845 2 154
Resultat før skatt 3 573 2 502 -3 372
Ordinært resultat 3 573 2 502 -3 372
Årsresultat 3 573 2 502 -3 372
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 192 976 192 976 127 580
Sum omløpsmidler 0 347 241
Sum eiendeler 192 976 193 323 127 821
Sum egenkapital 67 896 64 323 62 821
Sum langsiktig gjeld 125 080 129 000 65 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Inventor Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inventor Eiendommer AS - 941409180
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6 år
Styre­medlem 2000 2014 13,5 år
Adm. direktør 2000 2014 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 270 000
Egenkapital
19 792 000
Gjeld
6 130 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 28 29 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 507 1 507 507
Driftsresultat -52 1 057 -156
Resultat før skatt -115 -1 271 -205
Ordinært resultat -115 -1 271 -205
Årsresultat -115 -1 271 -205
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 270 11 360 13 576
Sum omløpsmidler 9 653 1 566 275
Sum eiendeler 25 923 12 926 13 852
Sum egenkapital 19 792 6 941 9 146
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 130 5 985 4 706

Aguila Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aguila Invest AS - 813408422
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 024 000
Egenkapital
4 604 000
Gjeld
8 434 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 0 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -13 -13
Resultat før skatt -415 -395 -394
Ordinært resultat -415 -395 -394
Årsresultat -415 -395 -394
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 024 13 024 13 024
Sum omløpsmidler 14 27 422
Sum eiendeler 13 038 13 052 13 447
Sum egenkapital 4 604 5 019 5 414
Sum langsiktig gjeld 8 434 8 033 7 650
Sum kortsiktig gjeld 0 0 383

Inventor Chemical Tankers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inventor Chemical Tankers AS - 912782972
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,5 år
Adm. direktør 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
252 761 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 713 463 000
Egenkapital
604 271 000
Gjeld
1 241 171 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 67 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 252 761 31 068 21 553
Driftsresultat 58 963 8 207 7 596
Resultat før skatt -6 546 1 462 3 946
Ordinært resultat -6 546 1 462 3 946
Årsresultat -6 546 1 462 3 946
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 713 463 221 238 195 530
Sum omløpsmidler 131 980 13 285 13 187
Sum eiendeler 1 845 443 234 523 208 717
Sum egenkapital 604 271 75 105 70 234
Sum langsiktig gjeld 1 213 715 157 238 137 122
Sum kortsiktig gjeld 27 456 2 180 1 362

West Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) West Holding AS - 996835316
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 337 000
Egenkapital
10 614 000
Gjeld
5 352 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 41 39 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -17 -21
Resultat før skatt 5 297 6 419 2 496
Ordinært resultat 5 297 6 419 2 496
Årsresultat 5 297 6 419 2 496
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 337 9 337 9 337
Sum omløpsmidler 6 630 7 837 3 888
Sum eiendeler 15 967 17 174 13 225
Sum egenkapital 10 614 10 618 10 698
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 352 6 556 2 527

Gsgroup AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gsgroup AS - 963299850
Programmeringstjenester
Nordre Kullerød 5b, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,1 år
Styre­medlem 2005 2011 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 822 000
Personalkostnader
113 730 000
Lederlønn
2 055 000
Anleggsmidler
215 428 000
Egenkapital
59 831 000
Gjeld
226 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 29 52 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 213 822 193 099 178 586
Driftsresultat 8 172 10 890 -1 316
Resultat før skatt -6 379 1 591 -5 644
Ordinært resultat -6 379 1 591 -5 644
Årsresultat -6 379 1 591 -5 644
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 215 428 119 417 106 957
Sum omløpsmidler 71 345 56 273 67 307
Sum eiendeler 286 773 175 690 174 264
Sum egenkapital 59 831 63 706 64 531
Sum langsiktig gjeld 99 762 14 123 18 331
Sum kortsiktig gjeld 127 180 97 860 91 402

Adaris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adaris AS - 982529204
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 678 000
Egenkapital
27 337 000
Gjeld
1 800 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 33 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -47 -40 -37
Resultat før skatt 768 1 003 1 378
Ordinært resultat 768 1 003 1 378
Årsresultat 768 1 003 1 378
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 678 22 699 22 699
Sum omløpsmidler 6 460 7 671 7 667
Sum eiendeler 29 137 30 369 30 366
Sum egenkapital 27 337 28 369 29 366
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 800 2 000 1 000

Zee Ploeg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zee Ploeg AS - 995542870
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,9 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,9 år
Styrets leder 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
565 940 000
Egenkapital
716 020 000
Gjeld
110 214 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 31 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -54 -37
Resultat før skatt 20 923 19 031 24 746
Ordinært resultat 20 923 19 031 24 746
Årsresultat 20 923 19 031 24 746
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 565 940 565 940 565 940
Sum omløpsmidler 260 294 185 268 177 207
Sum eiendeler 826 234 751 208 743 147
Sum egenkapital 716 020 706 097 707 065
Sum langsiktig gjeld 99 000 45 000 36 000
Sum kortsiktig gjeld 11 214 111 81

Borea Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea Holding AS - 985917108
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2005 < 1 år
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 557 000
Personalkostnader
16 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 449 000
Egenkapital
731 252 000
Gjeld
158 587 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 13 82 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 557 112 371 51 620
Driftsresultat -8 038 88 350 29 021
Resultat før skatt -7 736 85 359 28 263
Ordinært resultat -7 736 85 359 28 263
Årsresultat -13 800 82 689 27 634
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 449 4 202 6 562
Sum omløpsmidler 884 390 938 809 843 615
Sum eiendeler 889 839 943 012 850 177
Sum egenkapital 731 252 743 577 660 703
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158 587 199 435 189 474

Borea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea AS - 884693802
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6,2 år
Styrets leder 2002 Aktiv 17,8 år
Adm. direktør 2002 2005 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-16 118 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
707 728 000
Gjeld
139 140 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 77 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -16 118 90 778 32 485
Driftsresultat -19 901 81 190 26 967
Resultat før skatt -21 575 80 426 26 967
Ordinært resultat -21 575 80 426 26 967
Årsresultat -21 575 80 426 26 967
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 846 868 914 108 831 997
Sum eiendeler 846 868 914 108 831 997
Sum egenkapital 707 728 729 302 648 876
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 139 140 184 806 183 121

Atlantis Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atlantis Vest AS - 957494579
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
350 000
Anleggsmidler
835 037 000
Egenkapital
680 059 000
Gjeld
159 510 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 4 6
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 19 8 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 722 -5 724 -6 067
Resultat før skatt 25 800 2 042 10 064
Ordinært resultat 25 800 2 042 10 064
Årsresultat 25 800 2 042 10 064
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 835 037 805 846 775 591
Sum omløpsmidler 4 532 3 864 7 403
Sum eiendeler 839 569 809 710 782 993
Sum egenkapital 680 059 664 259 672 217
Sum langsiktig gjeld 149 111 135 051 110 377
Sum kortsiktig gjeld 10 399 10 399 399

Rieber & Søn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rieber & Søn AS - 930131148
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 384 000
Personalkostnader
19 380 000
Lederlønn
899 000
Anleggsmidler
1 748 472 000
Egenkapital
2 315 008 000
Gjeld
146 657 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 80 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 384 282 754 128 710
Driftsresultat 6 048 259 681 99 652
Resultat før skatt -22 606 290 065 117 457
Ordinært resultat -22 606 290 065 117 457
Årsresultat -22 606 290 065 117 457
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 748 472 1 616 647 1 584 446
Sum omløpsmidler 713 193 813 943 611 640
Sum eiendeler 2 461 665 2 430 590 2 196 086
Sum egenkapital 2 315 008 2 370 766 2 130 422
Sum langsiktig gjeld 103 935 5 231 5 259
Sum kortsiktig gjeld 42 722 54 593 60 405

AS Inventor Shipping

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Inventor Shipping - 852983442
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 2014 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
458 768 000
Egenkapital
433 079 000
Gjeld
52 224 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 8
Totalt 14 73 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 31 659 0
Driftsresultat -1 519 30 220 -1 062
Resultat før skatt -39 198 51 241 10 595
Ordinært resultat -39 198 51 241 10 595
Årsresultat -39 198 51 241 10 595
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 458 768 464 768 502 962
Sum omløpsmidler 26 535 57 509 36 518
Sum eiendeler 485 302 522 277 539 480
Sum egenkapital 433 079 472 277 521 035
Sum langsiktig gjeld 49 440 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 784 50 000 18 444

Avans Soma Ansatte AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avans Soma Ansatte AS - 920146635
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 927 000
Egenkapital
2 973 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -11 -11
Resultat før skatt -11 -10
Ordinært resultat -11 -10
Årsresultat -11 -10
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 2 927 2 927
Sum omløpsmidler 46 57
Sum eiendeler 2 973 2 984
Sum egenkapital 2 973 2 984
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Aberdeen Nøstet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aberdeen Nøstet AS - 817352782
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Aberdeen Asset Management Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 255 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 734 000
Egenkapital
500 000
Gjeld
89 483 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 0
Totalt 76 75 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 255 21 947 21 196
Driftsresultat 17 244 15 829 16 620
Resultat før skatt 10 833 9 616 12 043
Ordinært resultat 10 833 9 616 12 043
Årsresultat 10 833 9 616 12 043
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 59 734 61 502 65 022
Sum omløpsmidler 30 249 24 370 1 240
Sum eiendeler 89 983 85 872 66 262
Sum egenkapital 500 1 715 21 898
Sum langsiktig gjeld 63 186 64 053 28 014
Sum kortsiktig gjeld 26 297 20 104 16 350

Equip Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Equip Group AS - 913906985
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
C/o Ove Lunde Voldgata 8, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 795 000
Personalkostnader
18 974 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 332 000
Egenkapital
5 624 000
Gjeld
69 089 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 20 1 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 72 36 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 112 795 128 502 107 543
Driftsresultat 3 717 7 192 6 870
Resultat før skatt 51 993 1 590 1 542
Ordinært resultat 51 993 1 590 1 542
Årsresultat 51 514 423 1 542
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 332 207 997 177 407
Sum omløpsmidler 66 381 33 663 36 795
Sum eiendeler 74 713 241 660 214 202
Sum egenkapital 5 624 81 307 90 739
Sum langsiktig gjeld 4 004 137 813 112 118
Sum kortsiktig gjeld 65 085 22 540 11 345

Hansa Tankers Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Tankers Management AS - 997153707
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 300 000
Personalkostnader
33 062 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
592 000
Egenkapital
3 015 000
Gjeld
28 848 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 90 86 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 64 300 64 819 80 190
Driftsresultat 18 636 18 323 38 315
Resultat før skatt 12 728 14 845 29 797
Ordinært resultat 12 728 14 845 29 797
Årsresultat 12 728 14 845 29 797
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 592 130 453
Sum omløpsmidler 31 271 32 975 54 293
Sum eiendeler 31 863 33 106 54 746
Sum egenkapital 3 015 2 787 2 442
Sum langsiktig gjeld 0 27 0
Sum kortsiktig gjeld 28 848 30 292 52 304

Hansa Tankers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Tankers AS - 995513986
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
954 130 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
16 000
Gjeld
249 223 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 16 17 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 954 130 1 949 081 1 325 073
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 249 239 269 650 277 438
Sum eiendeler 249 239 269 650 277 438
Sum egenkapital 16 16 -8
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249 223 269 633 277 447

Hansa Tankers Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Tankers Holding AS - 997214285
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2018 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 897 639 000
Personalkostnader
33 377 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 043 000
Egenkapital
149 945 000
Gjeld
274 394 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 15
Kapitalomsetningshastighet 10 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 2 20 20
Kontantstrøm fra drift 1 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 4
Totalt 35 75 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 897 639 64 441 81 174
Driftsresultat 17 152 17 419 38 713
Resultat før skatt 11 597 16 931 27 102
Ordinært resultat 11 597 16 931 27 102
Årsresultat 8 084 12 373 17 693
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 150 043 153 298 169 161
Sum omløpsmidler 274 296 37 476 53 138
Sum eiendeler 424 340 190 775 222 300
Sum egenkapital 149 945 157 335 159 046
Sum langsiktig gjeld 15 875 16 302 17 894
Sum kortsiktig gjeld 258 519 17 146 45 359

Borea Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea Asset Management AS - 987909889
Fondsforvaltningsvirksomhet
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2012 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 1,4 år
Styrets leder 2005 2010 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 500 000
Personalkostnader
15 689 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 449 000
Egenkapital
6 223 000
Gjeld
27 337 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 84 79 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 33 500 30 642 19 402
Driftsresultat 12 686 9 450 2 424
Resultat før skatt 14 623 7 217 1 693
Ordinært resultat 14 623 7 217 1 693
Årsresultat 14 623 7 217 1 693
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 449 4 202 3 557
Sum omløpsmidler 28 111 19 894 8 089
Sum eiendeler 33 560 24 096 11 646
Sum egenkapital 6 223 5 699 6 338
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 337 18 396 5 308

King Oscar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) King Oscar AS - 993791296
Produksjon av fiskehermetikk
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
190 672 000
Personalkostnader
24 933 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 391 000
Egenkapital
54 745 000
Gjeld
46 209 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 7 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 4
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 18 7 3
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 74 55 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 190 672 185 731 180 139
Driftsresultat 3 704 6 604 2 054
Resultat før skatt 16 375 3 598 -1 192
Ordinært resultat 16 375 3 598 -1 192
Årsresultat 16 375 3 598 -1 192
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 36 391 27 616 31 530
Sum omløpsmidler 64 563 57 764 73 574
Sum eiendeler 100 954 85 380 105 104
Sum egenkapital 54 745 60 937 57 826
Sum langsiktig gjeld 22 000 2 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld 24 209 22 442 45 278

Tailwind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tailwind AS - 989600109
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
195 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
131 801 000
Egenkapital
109 663 000
Gjeld
24 178 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 17 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 195 103 315 140 470
Driftsresultat -4 676 -26 418 63 220
Resultat før skatt -7 775 -61 066 23 128
Ordinært resultat -7 775 -61 066 23 128
Årsresultat -7 775 -61 066 23 128
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 131 801 117 194 853 109
Sum omløpsmidler 2 033 22 373 138 379
Sum eiendeler 133 834 139 568 991 488
Sum egenkapital 109 663 119 643 411 003
Sum langsiktig gjeld 7 921 13 805 26 557
Sum kortsiktig gjeld 16 257 6 120 553 927

Rieber & Søn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rieber & Søn AS - 914709628
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2013 5 år
Styre­medlem 2000 2008 7,4 år

Borea Noterte Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borea Noterte Iii AS - 991429565
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2012 4,6 år

Borea Noterte Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borea Noterte Management AS - 990118795
Ikke tilgjengelig
Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Holberg Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holberg Forvaltning AS - 981970071
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
164 398 000
Personalkostnader
50 167 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 326 000
Egenkapital
34 143 000
Gjeld
73 198 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 83 81 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 164 398 168 578 183 108
Driftsresultat 26 284 32 121 45 620
Resultat før skatt 22 259 24 264 36 536
Ordinært resultat 22 259 24 264 36 536
Årsresultat 22 259 24 264 36 536