Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Linda Fardal Kvinen

Rapportdato: 2022-09-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 514 og med ett samlet driftsresultat på 1 651. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lindesnes Eiendom AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 113 29
Arn AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -43
Ruud Regnskap AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 12 401 1 665

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Lindesnes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lindesnes Eiendom AS - 989850415
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/ Arne Kvinen Peder Claussøns vei 32, 4520 Lindesnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 353 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 85 79
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 113 679 372
Driftsresultat 29 274 115
Resultat før skatt 14 234 83
Ordinært resultat 14 234 83
Årsresultat 14 234 83
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 390 1 419 1 131
Sum eiendeler 1 390 1 419 1 131
Sum egenkapital 1 353 1 339 1 105
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 80 25

Arn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arn AS - 989084496
Regnskap og bokføring
C/o Arne Kvinen Peder Claussøns vei 32, 4520 Lindesnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 16,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 982 000
Egenkapital
4 375 000
Gjeld
1 032 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 41 41 35
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -43 -21 -27
Resultat før skatt 2 154 1 245 950
Ordinært resultat 2 154 1 245 950
Årsresultat 2 154 1 245 950
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 982 2 792 2 792
Sum omløpsmidler 1 426 1 464 1 111
Sum eiendeler 5 407 4 255 3 902
Sum egenkapital 4 375 3 147 2 702
Sum langsiktig gjeld 0 0 80
Sum kortsiktig gjeld 1 032 1 109 1 121

Ruud Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ruud Regnskap AS - 982764424
Regnskap og bokføring
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 21,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 401 000
Personalkostnader
8 340 000
Lederlønn
884 000
Anleggsmidler
521 000
Egenkapital
258 000
Gjeld
3 907 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 83 84 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 401 10 696 11 208
Driftsresultat 1 665 1 701 1 120
Resultat før skatt 1 264 1 262 841
Ordinært resultat 1 264 1 262 841
Årsresultat 1 264 1 262 841
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 521 688 884
Sum omløpsmidler 3 642 3 026 2 834
Sum eiendeler 4 164 3 715 3 718
Sum egenkapital 258 244 247
Sum langsiktig gjeld 89 190 287
Sum kortsiktig gjeld 3 818 3 280 3 184