Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Øvland Isaachsen

Rapportdato: 2020-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 49 799 og med ett samlet driftsresultat på 1 962. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Qsst Drift AS Styrets leder 2019 - Aktiv 10 666 -13
Headlock Invest AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 65 52
Keepsafe AS Styrets leder 2017 - Aktiv 958 -86
Nordic Fire And Safety AS Styrets leder 2017 - Aktiv 22 261 689
Nordic Alliance AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -28
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -28

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eco Energy AS Styre­medlem 2018 - 2020
Rs Global Energy AS Styrets leder 2018 - 2018
Sandbox Invest AS Styre­medlem 2006 - 2016
Keystone.no AS Styrets leder 2016 - 2017
Keystone.no AS Adm. direktør 2012 - 2017
Nyweb AS Styre­medlem 2010 - 2019
Nyweb AS Styre­medlem 2010 - 2019

Qsst Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Qsst Drift AS - 997364317
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Varabergmyra 18, 4051 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 666 000
Personalkostnader
2 034 000
Lederlønn
1 316 000
Anleggsmidler
64 000
Egenkapital
541 000
Gjeld
1 415 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 8 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 23 18 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 666 19 819 27 253
Driftsresultat -13 -395 1 369
Resultat før skatt -49 -863 1 131
Ordinært resultat -49 -863 1 131
Årsresultat -49 -863 1 131
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 64 0 18
Sum omløpsmidler 1 892 6 115 16 918
Sum eiendeler 1 955 6 115 16 936
Sum egenkapital 541 3 190 6 053
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 415 2 925 10 884

Headlock Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Headlock Invest AS - 821788862
Uoppgitt
Lars Vaages gate 28, 4009 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 085 000
Egenkapital
70 000
Gjeld
1 018 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 27 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 65 0
Driftsresultat 52 -1
Resultat før skatt -16 -14
Ordinært resultat -16 -14
Årsresultat -16 -14
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 085 0
Sum omløpsmidler 3 1 117
Sum eiendeler 1 088 1 117
Sum egenkapital 70 86
Sum langsiktig gjeld 1 010 800
Sum kortsiktig gjeld 8 230

Keepsafe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Keepsafe AS - 919910240
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Lars Vaages gate 28, 4009 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
958 000
Personalkostnader
900 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-181 000
Gjeld
319 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 17 14 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 958 433 0
Driftsresultat -86 -118 -6
Resultat før skatt -90 -115 -6
Ordinært resultat -90 -115 -6
Årsresultat -90 -115 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 138 162 24
Sum eiendeler 138 162 24
Sum egenkapital -181 -91 24
Sum langsiktig gjeld 130 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189 253 0

Nordic Fire And Safety AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Fire And Safety AS - 918335501
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Ormahaugvegen 3, 5347 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 261 000
Personalkostnader
8 133 000
Lederlønn
908 000
Anleggsmidler
1 010 000
Egenkapital
1 176 000
Gjeld
5 723 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 47 22 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 261 19 914 242
Driftsresultat 689 111 -14
Resultat før skatt 263 -182 -14
Ordinært resultat 263 -182 -14
Årsresultat 263 -182 -14
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 010 1 693 0
Sum omløpsmidler 5 889 7 202 51
Sum eiendeler 6 899 8 895 51
Sum egenkapital 1 176 913 10
Sum langsiktig gjeld 977 1 747 0
Sum kortsiktig gjeld 4 746 6 236 41

Nordic Alliance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Alliance AS - 918273514
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Lars Vaages gate 28, 4009 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 000
Egenkapital
-161 000
Gjeld
492 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 32 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 5 0
Driftsresultat -28 -230 -10
Resultat før skatt 30 -205 -10
Ordinært resultat 30 -205 -10
Årsresultat 30 -205 -10
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 257 255 134
Sum omløpsmidler 74 41 68
Sum eiendeler 330 296 201
Sum egenkapital -161 -191 14
Sum langsiktig gjeld 491 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 487 187

Sandbox Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandbox Invest AS - 990288291
Programmeringstjenester
Lars Vaages gate 28, 4009 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,2 år
Styre­medlem 2006 2016 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
738 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 373 000
Egenkapital
3 059 000
Gjeld
170 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 84 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 738 321 0
Driftsresultat 683 247 -115
Resultat før skatt 680 516 465
Ordinært resultat 680 516 465
Årsresultat 680 516 465
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 373 2 373 2 274
Sum omløpsmidler 856 456 275
Sum eiendeler 3 229 2 829 2 549
Sum egenkapital 3 059 2 709 2 468
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 170 119 81

Keystone.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Keystone.no AS - 995404168
Programmeringstjenester
Skansegata 15, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Adm. direktør 2012 2017 5,1 år
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 554 000
Personalkostnader
5 745 000
Lederlønn
1 012 000
Anleggsmidler
8 540 000
Egenkapital
8 431 000
Gjeld
4 780 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 75 80 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 554 5 541 2 953
Driftsresultat 719 732 -233
Resultat før skatt 764 705 -84
Ordinært resultat 764 705 -84
Årsresultat 764 705 -84
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 540 6 690 3 595
Sum omløpsmidler 4 671 3 917 3 481
Sum eiendeler 13 211 10 607 7 076
Sum egenkapital 8 431 7 588 5 360
Sum langsiktig gjeld 2 938 2 002 169
Sum kortsiktig gjeld 1 842 1 018 1 547

Nyweb AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nyweb AS - 994915053
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Hollendergata 3, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2019 8,9 år
Styrets leder 2010 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 557 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
497 000
Gjeld
-20 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 4
Totalt 25 96 94
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 557 3 176 3 275
Driftsresultat -54 1 006 817
Resultat før skatt -91 776 622
Ordinært resultat -91 776 622
Årsresultat -91 776 622
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 120 223
Sum omløpsmidler 477 796 1 064
Sum eiendeler 477 915 1 288
Sum egenkapital 497 588 312
Sum langsiktig gjeld 0 0 4
Sum kortsiktig gjeld -20 328 972

Eco Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eco Energy AS - 921613105
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 000
Personalkostnader
28 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
90 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 12
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 82
Driftsresultat -10
Resultat før skatt -10
Ordinært resultat -10
Årsresultat -10
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 115
Sum eiendeler 115
Sum egenkapital 90
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 25

Rs Global Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rs Global Energy AS - 821066212
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
5 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 4 20
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 20 83
Driftsresultat -20 -11
Resultat før skatt -16 -10
Ordinært resultat -16 -10
Årsresultat -16 -10
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 7 3
Sum omløpsmidler 1 21
Sum eiendeler 8 24
Sum egenkapital 5 20
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 4

Isaach Corp Isaachsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Isaach Corp Isaachsen - 986015124
Ikke tilgjengelig
Lars Vaages gate 28, 4009 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 5,5 år