Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tom Hagen

Rapportdato: 2019-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 780 406 og med ett samlet driftsresultat på 359 136. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 18 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 34.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kvitfjell Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 811 -2 316
Tom Hagen Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 41 897 24 311
Sk94 Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
Storgata Eiendom Lillehammer AS Styrets leder 2007 - Aktiv 2 554 661
Storgata 148 AS Styrets leder 2007 - Aktiv 160 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kvitfjell Eiendom AS Styremedlem 2000** - 2014
Kvitfjell Eiendom AS Adm. direktør 2000** - 2016
Tom Hagen Eiendom AS Styremedlem 2000** - 2014
Øyeren Båtservice AS Styrets leder 2012 - 2017
Øyeren Båtservice AS Styremedlem 2006 - 2012
Storgata Eiendom Lillehammer AS Styremedlem 2011 - 2016
Storgata 148 AS Styremedlem 2011 - 2016

Kvitfjell Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Eiendom AS - 955641981
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,6 år
Styremedlem 2000 2014 13,6 år
Adm. direktør 2000 2016 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 811 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 269 000
Egenkapital
26 877 000
Gjeld
10 979 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 811 1 718 1 188
Driftsresultat -2 316 -3 089 -2 994
Resultat før skatt -1 991 -2 536 -2 476
Ordinært resultat -1 991 -2 536 -2 476
Årsresultat -1 991 -2 536 -2 476
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 29 269 30 399 32 071
Sum omløpsmidler 8 587 8 537 8 392
Sum eiendeler 37 855 38 936 40 463
Sum egenkapital 26 877 27 598 28 301
Sum langsiktig gjeld 5 913 6 463 7 013
Sum kortsiktig gjeld 5 066 4 875 5 149

Tom Hagen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tom Hagen Eiendom AS - 916975538
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,6 år
Styremedlem 2000 2014 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 897 000
Personalkostnader
3 217 000
Lederlønn
465 000
Anleggsmidler
323 321 000
Egenkapital
208 296 000
Gjeld
205 054 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 8 6 4
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 73 68 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 41 897 35 232 35 244
Driftsresultat 24 311 16 874 10 375
Resultat før skatt 14 374 7 556 3 304
Ordinært resultat 14 374 7 556 3 304
Årsresultat 14 374 7 556 3 304
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 323 321 325 718 328 116
Sum omløpsmidler 90 029 83 484 76 158
Sum eiendeler 413 350 409 201 404 274
Sum egenkapital 208 296 209 488 202 017
Sum langsiktig gjeld 162 856 176 598 190 863
Sum kortsiktig gjeld 42 198 23 115 11 394

Sk94

Foretaksinfo
(Aktiv) Sk94 - 912977374
Idrettslag og -klubber
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år

Storgata Eiendom Lillehammer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata Eiendom Lillehammer AS - 890787452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2011 2016 5,7 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 554 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 209 000
Egenkapital
11 709 000
Gjeld
1 499 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 64 64
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 554 2 326 2 465
Driftsresultat 661 701 703
Resultat før skatt 506 514 506
Ordinært resultat 506 514 506
Årsresultat 506 514 506
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 209 13 209 13 209
Sum omløpsmidler 0 0 2
Sum eiendeler 13 209 13 209 13 210
Sum egenkapital 11 709 11 203 10 689
Sum langsiktig gjeld 1 434 1 939 2 462
Sum kortsiktig gjeld 65 67 59

Storgata 148 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 148 AS - 990787611
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2011 2016 5,8 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
160 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 250 000
Egenkapital
1 712 000
Gjeld
1 579 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 22 22
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 160 402 404
Driftsresultat 0 -23 -15
Resultat før skatt -39 -59 -57
Ordinært resultat -39 -59 -57
Årsresultat -39 -59 -57
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 250 3 370 3 492
Sum omløpsmidler 41 77 85
Sum eiendeler 3 291 3 447 3 577
Sum egenkapital 1 712 1 720 1 721
Sum langsiktig gjeld 1 579 1 727 1 856
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Ing T Hagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ing T Hagen AS - 948386283
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Styremedlem 2000 2011 10 år
Adm. direktør 2000 2016 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
982 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -17 -12
Resultat før skatt -1 -8 -2
Ordinært resultat -1 -8 -2
Årsresultat -1 -8 -2
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 4 5
Sum omløpsmidler 982 967 963
Sum eiendeler 982 971 968
Sum egenkapital 982 971 968
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Norecon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norecon AS - 936034691
Oppføring av bygninger
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Styremedlem 2000 2011 10 år
Adm. direktør 2000 2016 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 209 000
Personalkostnader
743 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 000
Egenkapital
1 144 000
Gjeld
562 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 14 8 2
Kontantstrøm fra drift 10 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 56 43 31
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 209 784 788
Driftsresultat 113 30 3
Resultat før skatt 85 21 7
Ordinært resultat 85 21 7
Årsresultat 85 21 7
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 257 258 257
Sum omløpsmidler 1 449 975 911
Sum eiendeler 1 706 1 232 1 169
Sum egenkapital 1 144 1 056 1 030
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 562 177 139

F2 Funds AS

Foretaksinfo
(Aktiv) F2 Funds AS - 995903571
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Klingenberggata 7 B, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2010 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
257 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
76 107 000
Gjeld
108 740 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 43 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -707 -403 -410
Resultat før skatt -16 433 69 477 -9 801
Ordinært resultat -16 433 69 477 -9 801
Årsresultat -16 433 69 477 -9 801
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 184 846 216 138 107 623
Sum eiendeler 184 846 216 138 107 623
Sum egenkapital 76 107 95 040 28 464
Sum langsiktig gjeld 10 005 10 005 10 005
Sum kortsiktig gjeld 98 735 111 093 69 155

Financial Funds AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Financial Funds AS - 981908279
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Klingenberggata 7 B, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2009 Aktiv 9,6 år
Styrets leder 2000 2009 8,7 år
Adm. direktør 2000 2003 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 238 000
Lederlønn
1 012 000
Anleggsmidler
519 000
Egenkapital
5 688 000
Gjeld
17 769 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 6 39 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 178
Driftsresultat -1 663 -1 738 -2 203
Resultat før skatt -5 819 8 223 -5 065
Ordinært resultat -5 819 8 223 -5 065
Årsresultat -5 819 8 223 -5 065
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 519 644 800
Sum omløpsmidler 22 937 42 066 24 405
Sum eiendeler 23 456 42 710 25 205
Sum egenkapital 5 688 11 507 3 284
Sum langsiktig gjeld 839 7 512 7 192
Sum kortsiktig gjeld 16 930 23 692 14 728

Stiftelsen Futurum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Futurum - 979500122
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,1 år
Styrets leder 2006 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
72 000
Gjeld
68 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 8 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -6 -6
Resultat før skatt -6 -5 -4
Ordinært resultat -6 -5 -4
Årsresultat -6 -5 -4
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 140 140 139
Sum eiendeler 140 140 139
Sum egenkapital 72 77 83
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68 62 57

Kvitfjell Resort AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Resort AS - 980624846
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
132 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 132 132 131
Sum eiendeler 132 132 131
Sum egenkapital 132 132 131
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvitfjell Destination AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Destination AS - 980624803
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
133 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 133 132 132
Sum eiendeler 133 132 132
Sum egenkapital 133 132 132
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Gaskraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaskraft AS - 990298785
Engroshandel med drivstoff og brensel
Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2008 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2006 2008 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
75 000
Gjeld
33 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -6
Resultat før skatt -5 -5 -5
Ordinært resultat -5 -5 -5
Årsresultat -5 -5 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 107 107 107
Sum eiendeler 107 107 107
Sum egenkapital 75 80 85
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 27 22

Realty AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Realty AS - 990860696
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 11,6 år
Styremedlem 2007 2009 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
17 651 000
Gjeld
1 706 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -26 -38
Resultat før skatt -122 -126 -144
Ordinært resultat -122 -126 -144
Årsresultat -122 -126 -144
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 16 856 1 804 1 929
Sum eiendeler 19 356 4 304 4 429
Sum egenkapital 17 651 2 562 2 688
Sum langsiktig gjeld 1 690 1 730 1 690
Sum kortsiktig gjeld 16 13 51

Kvitfjell Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Entreprenør AS - 876289172
Oppføring av bygninger
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 12,5 år
Styremedlem 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2017 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
253 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -3 -3 -3
Ordinært resultat -3 -3 -3
Årsresultat -3 -3 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 253 253 253
Sum eiendeler 253 253 253
Sum egenkapital 253 253 253
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Holding 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holding 2 AS - 889001992
Handel med elektrisitet
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 13,3 år
Adm. direktør 2005 2016 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 388 911 000
Personalkostnader
80 480 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 148 000
Egenkapital
871 639 000
Gjeld
749 214 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 67 55
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 388 911 2 232 531 1 708 346
Driftsresultat 180 700 119 814 83 720
Resultat før skatt 132 613 131 004 58 552
Ordinært resultat 132 613 131 004 58 552
Årsresultat 94 348 102 098 39 029
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 400 148 88 936 43 579
Sum omløpsmidler 1 220 704 932 518 741 298
Sum eiendeler 1 620 852 1 021 454 784 877
Sum egenkapital 871 639 520 710 370 274
Sum langsiktig gjeld 179 276 12 316 9 552
Sum kortsiktig gjeld 569 938 488 428 405 050

Elkraft Aksjeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkraft Aksjeselskap - 962959318
Handel med elektrisitet
Solheimv 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 Aktiv 18,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 334 205 000
Personalkostnader
73 265 000
Lederlønn
1 856 000
Anleggsmidler
16 894 000
Egenkapital
469 349 000
Gjeld
591 892 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 63 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 334 205 2 223 860 1 701 321
Driftsresultat 157 837 120 470 84 035
Resultat før skatt 127 550 96 354 65 077
Ordinært resultat 127 550 96 354 65 077
Årsresultat 127 550 96 354 65 077
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 894 25 930 11 878
Sum omløpsmidler 1 044 347 860 678 783 790
Sum eiendeler 1 061 241 886 609 795 669
Sum egenkapital 469 349 378 910 328 747
Sum langsiktig gjeld 10 111 12 093 12 780
Sum kortsiktig gjeld 581 781 495 605 454 142

Kvitfjell Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Hotel AS - 871001332
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 Aktiv 18,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 659 000
Personalkostnader
3 254 000
Lederlønn
630 000
Anleggsmidler
746 000
Egenkapital
2 519 000
Gjeld
7 174 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 42 11 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 659 8 671 7 026
Driftsresultat 258 -673 -181
Resultat før skatt 190 -575 -292
Ordinært resultat 190 -575 -292
Årsresultat 190 -575 -292
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 746 1 871 2 032
Sum omløpsmidler 8 948 3 208 3 229
Sum eiendeler 9 693 5 079 5 261
Sum egenkapital 2 519 -2 463 -2 829
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 174 7 542 8 090

Øyeren Båtservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øyeren Båtservice AS - 967009954
Drift av restauranter og kafeer
C/o Fetsund Lensemuseum Lundveien 3, 1900 Fetsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 4,9 år
Styremedlem 2006 2012 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 468 000
Personalkostnader
380 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 009 000
Egenkapital
-285 000
Gjeld
1 853 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 4 20 0
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 41 88 24
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 468 1 402 150
Driftsresultat 42 360 -68
Resultat før skatt -29 286 -170
Ordinært resultat -29 286 -170
Årsresultat -29 286 -170
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 009 1 090 1 289
Sum omløpsmidler 559 426 61
Sum eiendeler 1 568 1 517 1 350
Sum egenkapital -285 -256 -542
Sum langsiktig gjeld 1 615 1 706 1 784
Sum kortsiktig gjeld 238 67 108

Søndregate 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndregate 4 AS - 990787506
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Veslekroken 6, 2822 Bybrua
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2011 2016 5,6 år
Styrets leder 2007 2011 4 år

Lørenskog Næringsråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Lørenskog Næringsråd - 994290401
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Gamleveien 88, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2009 2019 9,5 år

Fet Næringsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Fet Næringsforening - 987952156
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
, 1901 Fetsund
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2008 2018 10,5 år
Styrets leder 2006 2008 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
19 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2015
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 8 73
Resultatregnskap
2017 2015
Driftsinntekter 39 114
Driftsresultat -22 85
Resultat før skatt -22 84
Ordinært resultat -22 84
Årsresultat -22 84
Balanseregnskap
2017 2015
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 19 84
Sum eiendeler 19 84
Sum egenkapital 19 84
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Solheimsveien 56 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solheimsveien 56 AS - 981347803
Ikke tilgjengelig
Bassengveien 4 A, 2006 Løvenstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Skiing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skiing AS - 985483434
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 1 år
Adm. direktør 2007 2008 1 år

Holding 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Holding 1 AS - 989002066
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2018 12,1 år
Adm. direktør 2005 2016 11 år

Raop Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raop Invest AS - 988485187
Opplevelsesaktiviteter
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2016 11,3 år
Adm. direktør 2005 2016 11,1 år

Condis Lørenskog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Condis Lørenskog AS - 987634308
Treningssentre
Solheimveien 112, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 2013 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
69
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 430 000
Personalkostnader
7 230 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 557 000
Egenkapital
1 309 000
Gjeld
4 323 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 26 22 26
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 18 430 18 740 19 992
Driftsresultat -437 -726 -260
Resultat før skatt -360 -562 -204
Ordinært resultat -360 -562 -204
Årsresultat -360 -562 -204
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 557 2 767 3 089
Sum omløpsmidler 3 076 4 657 4 483
Sum eiendeler 5 633 7 424 7 572
Sum egenkapital 1 309 2 585 3 147
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 323 4 839 4 425

Industriveien 7 A AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industriveien 7 A AS - 958370377
Ikke tilgjengelig
Industriv 7 A, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,2 år

Real Næringsmegling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Real Næringsmegling AS - 947872931
Eiendomsmegling
Hvamstubben 17, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 232 000
Personalkostnader
7 835 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
756 000
Egenkapital
1 300 000
Gjeld
8 672 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 88 88 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 232 10 558 10 195
Driftsresultat 4 921 2 894 2 364
Resultat før skatt 3 806 2 213 1 819
Ordinært resultat 3 806 2 213 1 819
Årsresultat 3 806 2 213 1 819
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 756 397 505
Sum omløpsmidler 9 216 6 226 6 134
Sum eiendeler 9 972 6 623 6 640
Sum egenkapital 1 300 1 300 1 300
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 672 5 323 5 340

Elvebredden Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elvebredden Invest AS - 971170387
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 2630 Ringebu
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2007 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
344 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 171 000
Egenkapital
337 000
Gjeld
4 053 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 18 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 27 12 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 344 272 0
Driftsresultat 50 2 -1
Resultat før skatt -183 -160 -1
Ordinært resultat -183 -160 -1
Årsresultat -183 -160 -1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 171 4 352 174
Sum omløpsmidler 219 349 0
Sum eiendeler 4 390 4 701 174
Sum egenkapital 337 -130 -220
Sum langsiktig gjeld 3 442 4 250 0
Sum kortsiktig gjeld 611 581 394